Showing 251-300 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642012โรงเรียนดอนตาลวิทยาดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร---
252คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642011วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยโชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร---
253คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642010โรงเรียนมุกดาลัยมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร---
254คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642009โรงเรียนบ้านคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร---
255คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642008โรงเรียนชุมชนนาโสกหนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหาร---
256คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642007โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมหนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหาร---
257คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642006โรงเรียนบ้านคำบง ๑นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร---
258คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642005โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร---
259คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642004โรงเรียนโชคชัยวิทยาโชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร---
260คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642003โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหาร---
261คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642002โรงเรียนบ้านนาทามป่าไร่ดอนตาลมุกดาหาร---
262คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา642001โรงเรียนท่านพระสารีบุตรศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารมุกดาหาร---
263คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641014โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม---
264คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641013โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดาเวินพระบาทท่าอุเทนนครพนม18--
265คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641012โรงเรียนบ้านหนองแคนยอดชาดวังยางนครพนม---
266คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641011โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศนาหว้านาหว้านครพนม---
267คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641010โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาเหล่าพัฒนานาหว้านครพนม---
268คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641009โรงเรียนบ้านคำแม่นางโพนทองบ้านแพงนครพนม---
269คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641008โรงเรียนบ้านดงน้อยสามผงศรีสงครามนครพนม---
270คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641007โรงเรียนบ้านข่าบ้านข่าศรีสงครามนครพนม---
271คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641006โรงเรียนบ้านนาหนองหวายสามผงศรีสงครามนครพนม---
272คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641005โรงเรียนสามผงวิทยาคมสามผงศรีสงครามนครพนม---
273คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641004โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงสามผงศรีสงครามนครพนม---
274คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641003โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ในเมืองเมืองนครพนมนครพนม---
275คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641002เรือนจำกลางนครพนมขามเฒ่าเมืองนครพนมนครพนม---
276คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641001โรงเรียนบ้านคำพอกหนองญาติเมืองนครพนมนครพนม---
277คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640034โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ---
278คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640033โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑หญ้าปล้องเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
279คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640032โรงเรียนเทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์เมืองเหนือเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
280คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640031โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเจียงอีเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
281คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640030โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)โพนข่าเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
282คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640029โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)หมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
283คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640028โรงเรียนบ้านพรหมเจริญละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ---
284คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640027โรงเรียนบ้านละลมละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ---
285คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640026โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ห้วยตึ๊กชูภูสิงห์ศรีสะเกษ---
286คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640025ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนคูณโนนค้อโนนคูณศรีสะเกษ---
287คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640024โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาเสียวเบญจลักษ์ศรีสะเกษ---
288คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640023โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมโคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ---
289คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640022โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ---
290คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640021วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ---
291คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640020วัดป่าดำรงพุทธธรรมหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ311-
292คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640019โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
293คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640018โรงเรียนสตรีสิริเกศเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
294คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640016วัดไพรพัฒนาไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ---
295คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640015ที่พักสงฆ์ป่าบ้านละเนาะจานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
296คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640014วัดซำตาโตงพรานขุนหาญศรีสะเกษ---
297คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640013วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
298คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640011โรงเรียนกำแพงสำโรงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ---
299คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640010โรงเรียนเคียวนำกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ---
300คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640009หนองสิมใหญ่ห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ---