Showing 301-350 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439051โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)ทุ่งนางโอกเมืองยโสธรยโสธร---
302คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440075โรงเรียนหนองคูวิทยาดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ---
303คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441099โรงเรียนบ้านดอนขาวนาขามเรณูนครนครพนม---
304วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181003วัดดาวดึงษารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
305คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640011โรงเรียนกำแพงสำโรงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ---
306คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444171โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคมตลาดไทรชุมพวงนครราชสีมา---
307คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576011วัดจันทร์ธาดาประชารามตาเนาะแมเราะเบตงยะลา14--
308คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445195โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นโคกขมิ้นพลับพลาชัยบุรีรัมย์---
309คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315147กศน.อำเภอบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันเพชรบูรณ์---
310คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448011วัดป่ามะไฟโคกไม้ลายเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
311คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449035โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว---
312คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320011วัดสามขาหัวเสือแม่ทะลำปาง---
313คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321035โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยาสันติสุขพานเชียงราย---
314คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256011โรงเรียนทวารวดีพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
315คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257035โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยาสระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี---
316คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258059โรงเรียนวัดท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
317คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258315โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
318คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661004วัดสหธรรมิการามท่ายางท่ายางเพชรบุรี1438216
319คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203020โรงเรียนวัดเกิดการอุดมคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
320คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672012โรงเรียนบ้านไร่บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา---
321คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149004โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร---
322คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608012วัดพุพะเนียงท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี---
323คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629004โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมพระพุทธบาทศรีเชียงใหม่หนองคาย---
324คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565004วัดหูรอนาชะอังเมืองชุมพรชุมพร---
325คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566028วัดบ้านส้องบ้านส้องเวียงสระสุราษฎร์ธานี---
326คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437004โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
327คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438028โรงเรียนบ้านนาชุมใต้หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี---
328คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439052โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิมสิงห์เมืองยโสธรยโสธร---
329คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441100โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม---
330วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181004โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
331คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444172โรงเรียนหินดาดวิทยาหินดาดห้วยแถลงนครราชสีมา---
332คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576012วัดเนรัญชราวาสบันนังสตาบันนังสตายะลา---
333คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445196โรงเรียนบ้านป่าชันป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์---
334คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315148โรงเรียนบ้านห้วยผักไลบ้านโคกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์---
335คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448012โรงเรียนวัดลำดวนดงพระรามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
336คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449036โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว---
337คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320012โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเกาะคาเกาะคาลำปาง---
338คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256012โรงเรียนวัดสามกระบือเผือกพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
339คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257036โรงเรียนวัดสระด่านหนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี883515
340คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258060โรงเรียนเขาดินวิทยาคารท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
341คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258316โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
342คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661005วัดเนรัญชรารามชะอำชะอำเพชรบุรี---
343คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203021โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
344คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204045โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธิไชยอุปถัมภ์)ปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ---
345คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205069โรงเรียนเปรมปรีชาเชียงรากน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
346คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672013โรงเรียนบ้านโปะหมอบ้านพรุหาดใหญ่สงขลา---
347คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149005โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร---
348คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629005โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคารบ้านเดื่อท่าบ่อหนองคาย---
349คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565005โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖วังใหม่เมืองชุมพรชุมพร---
350คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566029วัดเขานิพันธ์เขานิพันธ์เวียงสระสุราษฎร์ธานี---