Showing 351-400 of 7,457 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก4233001วัดสว่างอารมณ์เมืองใหม่ศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู---
352คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก4232002วัดพระธาตุเชิงชุม (เอก)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร---
353คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก4232001วัดพระธาตุเชิงชุม (โท)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร---
354คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231003วัดโพนชัยด่านซ้ายด่านซ้ายเลย---
355คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231002วัดศรีบุญเรืองวังสะพุงวังสะพุงเลย---
356คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231001วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย---
357คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก4230002วัดไตรภูมิเซกาเซกาบึงกาฬ---
358คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก4230001วัดศรีโสภณธรรมทานบึงกาฬเมืองบึงกาฬบึงกาฬ---
359คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก4229002วัดอัมพวันท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย---
360คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก4229001วัดโพธิ์ชัยในเมืองเมืองหนองคายหนองคาย---
361คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228004วัดมัชฌิมบุรีหนองหานหนองหานอุดรธานี---
362คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228003วัดโพธิ์ชัยศรีบ้านผือบ้านผืออุดรธานี---
363คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228002วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี---
364คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228001วัดมัชฌิมาวาสหมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี-1112
365คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151011วัดเขาถ้ำแรตคลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา50--
366คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151010วัดเกาะแก้วเวฬุวันดงน้อยราชสาส์นฉะเชิงเทรา---
367คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151009วัดไทรทองหนองไม้แก่นแปลงยาวฉะเชิงเทรา16--
368คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151008วัดห้วยน้ำทรัพย์ลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา---
369คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151007วัดเกตุสโมสรบางขนากบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา---
370คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151006วัดผาณิตารามบางกรูดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา---
371คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151005วัดท่าสะอ้านบางวัวบางปะกงฉะเชิงเทรา---
372คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151004วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา---
373คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151003วัดบางกระเจ็ดบางกระเจ็ดบางคล้าฉะเชิงเทรา---
374คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151002วัดหัวสวนบางสวนบางคล้าฉะเชิงเทรา18--
375คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151001วัดบางปรงธรรมโชติการามบางพระเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา---
376คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150004วัดประสิทธิเวชบางปลากดองครักษ์นครนายก---
377คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150003วัดฝั่งคลองเกาะหวายปากพลีนครนายก---
378คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150002วัดช้างบ้านนาบ้านนานครนายก---
379คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150001วัดอุดมธานีบ้านใหญ่เมืองนครนายกนครนายก45--
380คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149009วัดวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว---
381คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149008วัดหนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว---
382คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149007วัดสองพี่น้องโคคลานตาพระยาสระแก้ว---
383คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149006วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว86--
384คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว---
385คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149004วัดนครธรรมวัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว---
386คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149003วัดเขาป่าแก้ววังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว67--
387คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149002วัดถ้ำเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์สระแก้ว---
388คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149001วัดสระแก้วสระแก้วเมืองสระแก้วสระแก้ว---
389คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148007วัดไผ่งามไผ่ชะเลือดศรีมโหสถปราจีนบุรี---
390คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148006วัดโพธิ์ศรีสำพันตานาดีปราจีนบุรี---
391คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148005วัดบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างปราจีนบุรี---
392คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148004วัดธรรมโพธิ์ศรีหาดยางศรีมหาโพธิปราจีนบุรี77--
393คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148003วัดแจ้งประจันตคามประจันตคามปราจีนบุรี---
394คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148002วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี---
395คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
396คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147017วัดวารีวันจีกแดกพนมดงรักสุรินทร์---
397คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147016วัดทักษิณวารีสิริสุขลำดวนลำดวนสุรินทร์---
398คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147015วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุงบัวเชดบัวเชดสุรินทร์---
399คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147014วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์---
400คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147013วัดจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์---