Showing 351-400 of 6,569 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234004วัดจันทร์ประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น-1824
352คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234003วัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น-13183
353คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234002วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น---
354คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
355คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก4233002วัดศิริชัยพัฒนารามนากลางนากลางหนองบัวลำภู-3127
356คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก4233001วัดสว่างอารมณ์เมืองใหม่ศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู-157111
357คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก4232002วัดพระธาตุเชิงชุม (เอก)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร--187
358คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก4232001วัดพระธาตุเชิงชุม (โท)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร-261-
359คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231003วัดโพนชัยด่านซ้ายด่านซ้ายเลย-5345
360คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231002วัดศรีบุญเรืองวังสะพุงวังสะพุงเลย-93102
361คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231001วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย---
362คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก4230002วัดไตรภูมิเซกาเซกาบึงกาฬ-7169
363คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก4230001วัดศรีโสภณธรรมทานบึงกาฬเมืองบึงกาฬบึงกาฬ-8378
364คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก4229002วัดอัมพวันท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย-7155
365คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก4229001วัดโพธิ์ชัยในเมืองเมืองหนองคายหนองคาย-336249
366คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228004วัดมัชฌิมบุรีหนองหานหนองหานอุดรธานี-274179
367คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228003วัดโพธิ์ชัยศรีบ้านผือบ้านผืออุดรธานี-13381
368คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228002วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี-13882
369คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228001วัดมัชฌิมาวาสหมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี-192139
370คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151011วัดเขาถ้ำแรตคลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา59--
371คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151010วัดเกาะแก้วเวฬุวันดงน้อยราชสาส์นฉะเชิงเทรา6--
372คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151009วัดไทรทองหนองไม้แก่นแปลงยาวฉะเชิงเทรา37--
373คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151008วัดห้วยน้ำทรัพย์ลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา84--
374คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151007วัดเกตุสโมสรบางขนากบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา33--
375คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151006วัดผาณิตารามบางกรูดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา41--
376คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151005วัดท่าสะอ้านบางวัวบางปะกงฉะเชิงเทรา39--
377คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151004วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา99--
378คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151003วัดบางกระเจ็ดบางกระเจ็ดบางคล้าฉะเชิงเทรา20--
379คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151002วัดหัวสวนบางสวนบางคล้าฉะเชิงเทรา33--
380คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151001วัดบางปรงธรรมโชติการามบางพระเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา130--
381คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150004วัดประสิทธิเวชบางปลากดองครักษ์นครนายก46--
382คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150003วัดฝั่งคลองเกาะหวายปากพลีนครนายก31--
383คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150002วัดช้างบ้านนาบ้านนานครนายก48--
384คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150001วัดอุดมธานีบ้านใหญ่เมืองนครนายกนครนายก83--
385คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149009วัดวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว27--
386คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149008วัดหนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว36--
387คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149007วัดสองพี่น้องโคคลานตาพระยาสระแก้ว75--
388คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149006วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว76--
389คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว39--
390คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149004วัดนครธรรมวัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว95--
391คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149003วัดเขาป่าแก้ววังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว62--
392คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149002วัดถ้ำเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์สระแก้ว51--
393คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149001วัดสระแก้วสระแก้วเมืองสระแก้วสระแก้ว106--
394คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148007วัดไผ่งามไผ่ชะเลือดศรีมโหสถปราจีนบุรี19--
395คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148006วัดโพธิ์ศรีสำพันตานาดีปราจีนบุรี64--
396คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148005วัดบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างปราจีนบุรี14--
397คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148004วัดธรรมโพธิ์ศรีหาดยางศรีมหาโพธิปราจีนบุรี86--
398คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148003วัดแจ้งประจันตคามประจันตคามปราจีนบุรี43--
399คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148002วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี168--
400คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี81--