Showing 351-400 of 7,559 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก4233001วัดสว่างอารมณ์เมืองใหม่ศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู-194112
352คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก4232002วัดพระธาตุเชิงชุม (เอก)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร--123
353คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก4232001วัดพระธาตุเชิงชุม (โท)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร-353-
354คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231003วัดโพนชัยด่านซ้ายด่านซ้ายเลย-10644
355คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231002วัดศรีบุญเรืองวังสะพุงวังสะพุงเลย-168110
356คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก4231001วัดศรีบุญเรืองกุดป่องเมืองเลยเลย-14489
357คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก4230002วัดไตรภูมิเซกาเซกาบึงกาฬ-170111
358คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก4230001วัดศรีโสภณธรรมทานบึงกาฬเมืองบึงกาฬบึงกาฬ-11965
359คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก4229002วัดอัมพวันท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย-9276
360คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก4229001วัดโพธิ์ชัยในเมืองเมืองหนองคายหนองคาย-477183
361คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228004วัดมัชฌิมบุรีหนองหานหนองหานอุดรธานี-280199
362คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228003วัดโพธิ์ชัยศรีบ้านผือบ้านผืออุดรธานี-14072
363คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228002วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี-179105
364คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228001วัดมัชฌิมาวาสหมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี-289157
365คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151011วัดเขาถ้ำแรตคลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา54--
366คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151010วัดเกาะแก้วเวฬุวันดงน้อยราชสาส์นฉะเชิงเทรา9--
367คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151009วัดไทรทองหนองไม้แก่นแปลงยาวฉะเชิงเทรา37--
368คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151008วัดห้วยน้ำทรัพย์ลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา92--
369คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151007วัดเกตุสโมสรบางขนากบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา27--
370คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151006วัดผาณิตารามบางกรูดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา28--
371คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151005วัดท่าสะอ้านบางวัวบางปะกงฉะเชิงเทรา52--
372คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151004วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา98--
373คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151003วัดบางกระเจ็ดบางกระเจ็ดบางคล้าฉะเชิงเทรา21--
374คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151002วัดหัวสวนบางสวนบางคล้าฉะเชิงเทรา18--
375คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151001วัดบางปรงธรรมโชติการามบางพระเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา154--
376คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150004วัดประสิทธิเวชบางปลากดองครักษ์นครนายก30--
377คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150003วัดฝั่งคลองเกาะหวายปากพลีนครนายก16--
378คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150002วัดช้างบ้านนาบ้านนานครนายก53--
379คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150001วัดอุดมธานีบ้านใหญ่เมืองนครนายกนครนายก53--
380คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149009วัดวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว39--
381คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149008วัดหนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว20--
382คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149007วัดสองพี่น้องโคคลานตาพระยาสระแก้ว97--
383คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149006วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว99--
384คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว33--
385คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149004วัดนครธรรมวัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว88--
386คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149003วัดเขาป่าแก้ววังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว68--
387คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149002วัดถ้ำเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์สระแก้ว52--
388คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149001วัดสระแก้วสระแก้วเมืองสระแก้วสระแก้ว86--
389คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148007วัดไผ่งามไผ่ชะเลือดศรีมโหสถปราจีนบุรี20--
390คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148006วัดโพธิ์ศรีสำพันตานาดีปราจีนบุรี86--
391คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148005วัดบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างปราจีนบุรี24--
392คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148004วัดธรรมโพธิ์ศรีหาดยางศรีมหาโพธิปราจีนบุรี77--
393คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148003วัดแจ้งประจันตคามประจันตคามปราจีนบุรี68--
394คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148002วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี260--
395คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี78--
396คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147017วัดวารีวันจีกแดกพนมดงรักสุรินทร์50--
397คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147016วัดทักษิณวารีสิริสุขลำดวนลำดวนสุรินทร์34--
398คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147015วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุงบัวเชดบัวเชดสุรินทร์51--
399คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147014วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์82--
400คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147013วัดจอมพระจอมพระจอมพระสุรินทร์40--