Showing 351-400 of 7,457 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440077โรงเรียนโนนกระสังข์วิทยาคมสมอปรางค์กู่ศรีสะเกษ---
352คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441101โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)ท่าลาดเรณูนครนครพนม---
353วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181005โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
354คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640013วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
355คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444173โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมห้วยแถลงห้วยแถลงนครราชสีมา---
356คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576013โรงเรียนสตรียะลาสะเตงเมืองยะลายะลา---
357คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445197โรงเรียนวัดสำโรงสำโรงพลับพลาชัยบุรีรัมย์---
358คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315149โรงเรียนบ้านห้วยผักกูดศิลาหล่มเก่าเพชรบูรณ์---
359คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448013โรงเรียนบ้านแหลมหินไม้เค็ดเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
360คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449037โรงเรียนบ้านเขาแหลมวังทองวังสมบูรณ์สระแก้ว---
361คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320013วัดนาเดาเสริมซ้ายเสริมงามลำปาง---
362คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321037วัดวิเชตร์มณีเวียงพางคำแม่สายเชียงราย---
363คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256013มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
364คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257037โรงเรียนบ้านหนองสานแตรทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี---
365คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258061โรงเรียนบ้านดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
366คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258317โรงเรียนบ้านโป่งไหมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
367คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
368คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205070โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์ อนุสรณ์)เชียงรากน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
369คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672014โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา---
370คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149006โรงเรียนคันนายาว (ธาริน เจริญสงเคราะห์)คันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร---
371คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629006โรงเรียนฝางพิทยาคมบ้านฝางสระใครหนองคาย---
372คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565006โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัยนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร---
373คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566030โรงเรียนวัดคลองตาลเวียงสระเวียงสระสุราษฎร์ธานี---
374คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437006โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยเหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
375คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438030วัดเขื่องกลางเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี---
376คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439054วัดป่าจันทวนารามห้องแซงเลิงนกทายโสธร---
377คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440078วัดไพรบึงไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ---
378คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441102โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)ในเมืองเมืองนครพนมนครพนม---
379คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640014วัดซำตาโตงพรานขุนหาญศรีสะเกษ---
380คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444174โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
381คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576014โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงสะเตงเมืองยะลายะลา---
382คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445198วัดชัยศรีศรีสว่างนาโพธิ์บุรีรัมย์---
383คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315150โรงเรียนบ้านศาลาลายศาลาลายชนแดนเพชรบูรณ์---
384คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448014โรงเรียนวัดหัวกรดบางเดชะเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
385คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449038วัดแก่งสี่เสียดสระขวัญเมืองสระแก้วสระแก้ว---
386คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320014วัดหลวงหลวงเหนืองาวลำปาง---
387คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321038โรงเรียนมานิตวิทยาห้วยไคร้แม่สายเชียงราย---
388คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256014โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม---
389คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257038โรงเรียนบ้านนเรศดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี---
390คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258062โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
391คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258318โรงเรียนบ้านตลุงเหนือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
392คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203023วัดหว่านบุญคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
393คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205071โรงเรียนอุดมศีลวิทยาตลาดเกรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
394คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672015โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมพะตงหาดใหญ่สงขลา---
395คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149007โรงเรียนวัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร---
396คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629007โรงเรียนบ้างแบงหนองหลวงเฝ้าไร่หนองคาย---
397คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565007โรงเรียนวัดวังไผ่วังไผ่เมืองชุมพรชุมพร---
398คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566031วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระสุราษฎร์ธานี---
399คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437007วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
400คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438031วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี---