Showing 351-400 of 7,554 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437005โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด225--
352คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438029โรงเรียนพุทธศาตร์ศึกษาบ้านดอนโด่หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี---
353คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439053โรงเรียนบ้านสมสะอาดโคกสำราญเลิงนกทายโสธร---
354คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440077โรงเรียนโนนกระสังข์วิทยาคมสมอปรางค์กู่ศรีสะเกษ---
355คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441101โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)ท่าลาดเรณูนครนครพนม---
356วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181005โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
357คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640013วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
358คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444173โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมห้วยแถลงห้วยแถลงนครราชสีมา---
359คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576013โรงเรียนสตรียะลาสะเตงเมืองยะลายะลา---
360คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445197โรงเรียนวัดสำโรงสำโรงพลับพลาชัยบุรีรัมย์---
361คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315149โรงเรียนบ้านห้วยผักกูดศิลาหล่มเก่าเพชรบูรณ์---
362คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448013โรงเรียนบ้านแหลมหินไม้เค็ดเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี1257
363คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449037โรงเรียนบ้านเขาแหลมวังทองวังสมบูรณ์สระแก้ว---
364คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320013วัดนาเดาเสริมซ้ายเสริมงามลำปาง---
365คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321037วัดวิเชตร์มณีเวียงพางคำแม่สายเชียงราย6--
366คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256013มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
367คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257037โรงเรียนบ้านหนองสานแตรทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี---
368คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258061โรงเรียนบ้านดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
369คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258317โรงเรียนบ้านโป่งไหมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
370คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
371คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204046วัดบางด้วนนอก (กศน.)บางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ---
372คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205070โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์ อนุสรณ์)เชียงรากน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
373คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672014โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา---
374คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149006โรงเรียนคันนายาว (ธาริน เจริญสงเคราะห์)คันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร---
375คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629006โรงเรียนฝางพิทยาคมบ้านฝางสระใครหนองคาย---
376คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565006โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัยนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร---
377คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566030โรงเรียนวัดคลองตาลเวียงสระเวียงสระสุราษฎร์ธานี---
378คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437006โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยเหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
379คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438030วัดเขื่องกลางเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี---
380คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439054วัดป่าจันทวนารามห้องแซงเลิงนกทายโสธร---
381คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440078วัดไพรบึงไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ---
382คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441102โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)ในเมืองเมืองนครพนมนครพนม---
383คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640014วัดซำตาโตงพรานขุนหาญศรีสะเกษ---
384คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444174โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์โพธิ์กลางเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
385คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576014โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงสะเตงเมืองยะลายะลา---
386คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445198วัดชัยศรีศรีสว่างนาโพธิ์บุรีรัมย์---
387คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315150โรงเรียนบ้านศาลาลายศาลาลายชนแดนเพชรบูรณ์---
388คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448014โรงเรียนวัดหัวกรดบางเดชะเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
389คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449038วัดแก่งสี่เสียดสระขวัญเมืองสระแก้วสระแก้ว---
390คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320014วัดหลวงหลวงเหนืองาวลำปาง66311391
391คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321038โรงเรียนมานิตวิทยาห้วยไคร้แม่สายเชียงราย---
392คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256014โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม---
393คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257038โรงเรียนบ้านนเรศดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี38171
394คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258062โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
395คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258318โรงเรียนบ้านตลุงเหนือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
396คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203023วัดหว่านบุญคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
397คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204047โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการแพรกษาใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ---
398คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205071โรงเรียนอุดมศีลวิทยาตลาดเกรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
399คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672015โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมพะตงหาดใหญ่สงขลา---
400คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149007โรงเรียนวัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร---