Showing 351-400 of 6,569 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163002โรงเรียนวัดสุทธารามบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร---
352วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163003โรงเรียนวัดทองเพลงคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร---
353คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164001โรงเรียนวัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
354คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164002โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
355คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164003โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
356คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164004โรงเรียนวัดบางปะกอกบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
357คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164005โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
358คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164006โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
359คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164007ศูนย์การเรียนชุมชนวัดเกียรติประดิษฐ์ (กศน.)บางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
360คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร60337
361คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165004โรงเรียนวัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
362คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165007โรงเรียนวัดเลาบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร---
363คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165009โรงเรียนวัดสะแกงามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
364คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165010โรงเรียนวัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
365คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165011โรงเรียนวัดบางกระดี่แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
366คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165012โรงเรียนราชมนตรีท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
367คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165013โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
368คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165014โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
369คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165015โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
370คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165018โรงเรียนวัดประชาบำรุงท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
371คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165019วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
372คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165020โรงเรียนวัดหัวกระบือท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
373วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166001โรงเรียนวัดราชโอรสบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
374วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166002โรงเรียนบางมดวิทยาบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
375วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166003โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
376วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166004โรงเรียนวัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
377วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166005เรือนจำพิเศษธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร---
378วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166006โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
379วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166007โรงเรียนวัดกกท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
380วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166008โรงเรียนวัดนาคนิมิตรจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร---
381วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166009โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร---
382วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166010โรงเรียนวัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร---
383วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166011โรงเรียนวัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
384วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166012โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
385วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166013โรงเรียนสุพิชญาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
386วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166014โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษาจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร---
387วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166015โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
388วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166016โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
389วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166017โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
390วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166018โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)บางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
391คณะเขตบางกอกใหญ่ธรรมศึกษา167001โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
392คณะเขตบางกอกใหญ่ธรรมศึกษา167002โรงเรียนวัดท่าพระวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
393วัดราชสิทธารามธรรมศึกษา168001วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
394วัดอรุณราชวรารามธรรมศึกษา169001โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร---
395วัดอรุณราชวรารามธรรมศึกษา169002โรงเรียนทวีธาภิเศก (มัธยม)วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
396วัดอรุณราชวรารามธรรมศึกษา169003โรงเรียนทวีธาภิเศก (ประถม)วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
397วัดสังข์กระจายธรรมศึกษา173001โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
398คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174001โรงเรียนศุภวรรณบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
399คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174002โรงเรียนวัดอัมพวาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร39345
400คณะเขตบางกอกน้อยธรรมศึกษา174003โรงเรียนวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---