Showing 401-450 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565007โรงเรียนวัดวังไผ่วังไผ่เมืองชุมพรชุมพร---
402คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566031วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระสุราษฎร์ธานี---
403คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437007วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
404คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438031วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี---
405คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439055โรงเรียนบ้านผือฮีผือฮีมหาชนะชัยยโสธร---
406คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440079โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ---
407คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441103โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงโพธิ์ตากเมืองนครพนมนครพนม---
408คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640015ที่พักสงฆ์ป่าบ้านละเนาะจานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
409คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444175โรงเรียนวัดบ้านหนองคูเมืองโดนประทายนครราชสีมา---
410คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576015โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์บุดีเมืองยะลายะลา---
411คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445199โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นร่อนทองสตึกบุรีรัมย์---
412คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315151โรงเรียนบ้านเขาชะโงกบ้านกล้วยชนแดนเพชรบูรณ์---
413คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448015โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยดงพระรามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
414คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449039โรงเรียนบ้านมหาเจริญทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว---
415คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320015วัดล้อมแรดล้อมแรดเถินลำปาง---
416คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321039โรงเรียนสันทรายราษฎร์โป่งผาแม่สายเชียงราย---
417คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256015โรงเรียนวัดพระงาม (เทศบาล ๑)พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
418คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257039โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี---
419คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258063โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี---
420คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258319โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
421คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203024วัดบางขันคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
422คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205072โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)ตลาดเกรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
423คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672016โรงเรียนเทศบาล๑บ้านสะเดาสะเดาสะเดาสงขลา---
424คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149008โรงเรียนมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร---
425คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา629008โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาคอกช้างสระใครหนองคาย---
426คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565008เรือนจำจังหวัดชุมพรบางหมากเมืองชุมพรชุมพร---
427คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566032โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กบ้านส้องเวียงสระสุราษฎร์ธานี---
428คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437008โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่หนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด---
429คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438032วัดบ้านกอกบ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี---
430คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439056โรงเรียนบ้านพระเสาร์พระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร---
431คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440080โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์สำโรงพลันไพรบึงศรีสะเกษ---
432คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441104โรงเรียนบ้านท่าอุเทนท่าอุเทนท่าอุเทนนครพนม---
433คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640016วัดไพรพัฒนาไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ---
434คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576016โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์สะเตงเมืองยะลายะลา---
435คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445200โรงเรียนบ้านหนองเชือกเมืองแกสตึกบุรีรัมย์---
436คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315152โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร)ดงขุยชนแดนเพชรบูรณ์108--
437คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448016โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีหน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
438คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449040โรงเรียนวังหลังวิทยาคมทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว---
439คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320016วัดหลวงสบปราบนายางสบปราบลำปาง---
440คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256016วัดห้วยจระเข้พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
441คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257040โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคมดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี---
442คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258064โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี---
443คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258320โรงเรียนบ้านหนองปลิงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
444คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202001วัดเฉลิมพระเกียรติบางศรีเมืองเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
445คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203025โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
446วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138001วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
447คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205073โรงเรียนบ้านบางกระสั้นบางกระสั้นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา---
448คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672017โรงเรียนเทศบาล๓หมู่บ้านตัวอย่างสะเดาสะเดาสงขลา---
449คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149009โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร---
450คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618001โรงเรียนอุตรดิตถ์ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---