Showing 151-200 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128003วัดอัมพวันคอนสายกู่แก้วอุดรธานี32--
152คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128002วัดโนนสว่างหมากหญ้าหนองวัวซออุดรธานี69--
153คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128001วัดโพธิสมภรณ์หมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี74--
154คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี6125001วัดเจดีย์หลวงพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่159--
155คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี6122001วัดรัตนวนารามท่าวังทองเมืองพะเยาพะเยา30--
156คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี6121001วัดบ้านเหล่าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย57--
157คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี6120001วัดสามัคคีบุญญารามพระบาทเมืองลำปางลำปาง58--
158คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นตรี6119001วัดป่าบนเนินลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย20--
159คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นตรี6118001วัดพระแท่นศิลาอาสน์ทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์20--
160คณะจังหวัดเพชรบูรณ์นักธรรมชั้นตรี6115001วัดสนธิกรประชารามสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์80--
161คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี6113001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร11--
162คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี6112001วัดแสงธรรมสุทธารามชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์38--
163คณะจังหวัดชัยนาทนักธรรมชั้นตรี6110001วัดดอนตูมกมลาวาสหนองบัววัดสิงห์ชัยนาท20--
164คณะจังหวัดสิงห์บุรีนักธรรมชั้นตรี6109001วัดโบสถ์อินทร์บุรีอินทร์บุรีสิงห์บุรี83--
165คณะจังหวัดลพบุรีนักธรรมชั้นตรี6108001วัดกลางบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี73--
166คณะจังหวัดสระบุรีนักธรรมชั้นตรี6107001วัดพระพุทธแสงธรรมหนองนากหนองแคสระบุรี29--
167คณะจังหวัดอ่างทองนักธรรมชั้นตรี6106001วัดเฉลิมกาญจนาภิเษกราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง3--
168คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี6105002วัดชูจิตธรรมารามสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา70--
169คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี6105001วัดเสนาสนารามหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา64--
170คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นตรี6103001วัดโบสถ์บางกระบือสามโคกปทุมธานี51--
171คณะจังหวัดนนทบุรีนักธรรมชั้นตรี6102001วัดราษฎร์นิยมราษฎร์นิยมไทรน้อยนนทบุรี33--
172คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นโท-เอก5277001วัดประชุมชลธาราสุไหงปาดีสุไหงปาดีนราธิวาส-3817
173คณะจังหวัดยะลานักธรรมชั้นโท-เอก5276001วัดนิโรธสังฆารามสะเตงเมืองยะลายะลา-4627
174คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นโท-เอก5275001วัดมุจลินทวาปีวิหารตุยงหนองจิกปัตตานี-3124
175คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นโท-เอก5274001วัดควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล-6819
176คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นโท-เอก5273001วัดคูหาสวรรค์คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง-13961
177คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นโท-เอก5272001วัดโคกสมานคุณหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา-490186
178คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นโท-เอก5271001วัดสุวรรณคีรีวิหารเขานิเวศน์เมืองระนองระนอง-6521
179คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นโท-เอก5270001วัดพระธาตุคีรีเขตตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา-6326
180คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นโท-เอก5269001วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่-10127
181คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นโท-เอก5268001วัดประสิทธิชัยทับเที่ยงเมืองตรังตรัง-14454
182คณะจังหวัดภูเก็ตนักธรรมชั้นโท-เอก5267001วัดท่าเรือศรีสุนทรถลางภูเก็ต-6234
183คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นโท-เอก5266001วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี-279146
184คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นโท-เอก5265001วัดชุมพรรังสรรค์นาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร-139112
185คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นโท-เอก5264001วัดแจ้งท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช-332160
186คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177007วัดสุคิรินประชารามสุคิรินสุคิรินนราธิวาส24--
187คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177006วัดโก-ลกเทพวิมลสุไหงโก-ลกสุไหงโก-ลกนราธิวาส---
188คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177005วัดประชุมชลธาราสุไหงปาดีสุไหงปาดีนราธิวาส20--
189คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177004วัดชลธาราวาสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส17--
190คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177003วัดราษฎร์สโมสรรือเสาะรือเสาะนราธิวาส18--
191คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177002วัดสิทธิสารประดิษฐ์พร่อนตากใบนราธิวาส21--
192คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177001วัดเขานาคากะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส28--
193คณะจังหวัดยะลานักธรรมชั้นตรี5176002วัดพุทธาธิวาสเบตงเบตงยะลา25--
194คณะจังหวัดยะลานักธรรมชั้นตรี5176001วัดนิโรธสังฆารามสะเตงเมืองยะลายะลา70--
195คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175006วัดบุพพนิมิตแม่ลานแม่ลานปัตตานี9--
196คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175005วัดปิยารามปิยามุมังยะหริ่งปัตตานี20--
197คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175004วัดวิมลวัฒนารามแป้นสายบุรีปัตตานี14--
198คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175003วัดควนนอกควนปะนาเระปัตตานี10--
199คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175002วัดศรีมหาโพธิ์โคกโพธิ์โคกโพธิ์ปัตตานี51--
200คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175001วัดมุจลินทวาปีวิหารตุยงหนองจิกปัตตานี20--