Showing 301-350 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164001วัดสระเรียงในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช130--
302คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251003วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา-15467
303คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251002วัดผาณิตารามบางกรูดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา-7441
304คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251001วัดโสธรวรารามหน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา-18189
305คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นโท-เอก4250001วัดพราหมณีสาริกาเมืองนครนายกนครนายก-13462
306คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นโท-เอก4249001วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว-290106
307คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก4248001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี-286132
308คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโท-เอก4247001วัดศาลาลอยในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์-824391
309คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246002วัดพญาแลนาฝายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ-296198
310คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ-324152
311คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245003วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์-207111
312คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245002วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์-200114
313คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์-399241
314คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244005วัดบ้านไร่โนนทองหลางบัวใหญ่นครราชสีมา-215167
315คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244004วัดเดิมในเมืองพิมายนครราชสีมา-214148
316คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244003วัดบ้านหาญด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา-358219
317คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244002วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา-189120
318คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244001วัดสะแกในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา-377212
319คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นโท-เอก4243001วัดบ่อชะเนงหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ-338125
320คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นโท-เอก4242001วัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารมุกดาหาร-15966
321คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นโท-เอก4241002วัดพระธาตุพนมธาตุพนมธาตุพนมนครพนม-22370
322คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นโท-เอก4241001วัดสว่างสุวรรณารามในเมืองเมืองนครพนมนครพนม-26685
323คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240004วัดศิริวราวาสน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ-259128
324คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240003วัดทุ่งสว่างตาเกษอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ-28092
325คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240002วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ-362123
326คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240001วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ-223112
327คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นโท-เอก4239001วัดบูรพารามใต้ทรายมูลทรายมูลยโสธร-388110
328คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238005วัดวารินทรารามวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี-22093
329คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238004วัดโพธิ์ตากพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี-304174
330คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238003วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี-354229
331คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238002วัดแสงเกษมเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี-336146
332คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238001วัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี-339126
333คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237005วัดธาตุเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด-180113
334คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237004วัดเหนือกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด-16584
335คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237003วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด-187111
336คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237002วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด-14268
337คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237001วัดบ้านเปลือยใหญ่รอบเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด-165119
338คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236004วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์-13992
339คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236003วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์-9158
340คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236002วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์-16970
341คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-15693
342คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก4235003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม-9157
343คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก4235002วัดพยัคฆภูมิวรารามปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม-14787
344คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก4235001วัดมหาชัยตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม-194147
345คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234005วัดโพธิ์ทองบ้านกงหนองเรือขอนแก่น-14586
346คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234004วัดจันทร์ประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น-252171
347คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234003วัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น-145101
348คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234002วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น-17396
349คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น-345219
350คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก4233002วัดศิริชัยพัฒนารามนากลางนากลางหนองบัวลำภู-14864