Showing 401-450 of 6,621 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149027วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร---
402คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149029โรงเรียนวัดรางบัวบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
403คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149034โรงเรียนกงลี้จงซันบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
404คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149021วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร---
405คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149020วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร---
406คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149022วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร---
407คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149023วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร---
408คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149019วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร---
409คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149024โรงเรียนจินดาบำรุงรามอินทราคันนายาวกรุงเทพมหานคร---
410คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149025โรงเรียนสวนอนันต์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
411คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149026โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
412คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149036วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร---
413คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149035โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
414คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149033โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
415คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149032โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
416คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149031โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร---
417คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149030โรงเรียนวัดอ่างแก้ว(จีบ ปานขำ)บางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
418คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149028วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร---
419คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149038โรงเรียนวัดนวลนรดิศปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
420คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149040วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะหนองปรือบางละมุงชลบุรี---
421คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149037วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร---
422คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149017วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร---
423คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149018วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร---
424คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187008โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
425คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187002โรงเรียนเผดิมศึกษาปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
426คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187004โรงเรียนวัดนาคปรกปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
427คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187001โรงเรียนวัดทองศาลางามปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
428คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187006โรงเรียนกันตทารารามตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
429คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187007โรงเรียนศาลเจ้าท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
430คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187009โรงเรียนวัดโคนอนบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
431คณะเขตพระโขนง-บางนานักธรรมชั้นตรี1139034วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
432คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139007โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร---
433คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139009โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร---
434คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139010โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร---
435คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139011โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์บางเมืองใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ---
436คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139012วิทยาลัยพณิชยการบางนาบางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
437คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139006โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
438คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139005โรงเรียนวัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
439คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139004โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
440คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139002โรงเรียนสิริรัตนาธรบางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
441คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139001โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาบางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
442คณะเขตประเวศธรรมศึกษา118001โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)หนองบอนประเวศกรุงเทพมหานคร---
443คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120004โรงเรียนชินวรคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
444คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120001โรงเรียนวัดนวลจันทร์นวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
445คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120002โรงเรียนวัดบางเตยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
446คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120003โรงเรียนคลองกุ่มคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
447คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120013โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
448คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120011โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
449คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120010โรงเรียนคลองลำเจียกนวมินทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
450คณะเขตบึงกุ่มนักธรรมชั้นตรี1120037วัดนวลจันทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---