Showing 1-50 of 7,242 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445109วัดสระจันทร์หนองเยืองบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์1123122
2คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315093โรงเรียนบ้านหนองบัวนาสนุ่นศรีเทพเพชรบูรณ์698325
3คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148002โรงเรียนบ้านคลองบัวอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร231126-
4คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451019วัดทองนพคุณ (บางแสม)บางปะกงบางปะกงฉะเชิงเทรา1305929
5คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325079โรงเรียนวัดโรงวัวแม่ก๊าสันป่าตองเชียงใหม่621421
6คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205046โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)บางนมโคเสนาพระนครศรีอยุธยา1724776
7คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644006วัดวะภูแก้วหัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา529010
8คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574018โรงเรียนบ้านป่าพนนิคมพัฒนามะนังสตูล363839
9คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437013วัดธรรมจารีนิวาสแคนใหญ่เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด492147
10คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256044โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม110379
11คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258288โรงเรียนบ้านเกริงกระเวียชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1498517
12คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440149โรงเรียนบ้านจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ68--
13คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445071โรงเรียนวัดปานจัยนารามโคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์785636
14คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315061โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่พุเตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์473127
15วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144016โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร56712273
16คณะจังหวัดนครนายกธรรมศึกษา450024โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคีเขาพระเมืองนครนายกนครนายก85187
17คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325046เรือนจำกลาง(ชาย)สันมหาพนแม่แตงเชียงใหม่792329156
18คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205013โรงเรียนวัดพระญาติการามไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1681235
19คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา641011โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศนาหว้านาหว้านครพนม633623
20คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572096โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)เขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา190391
21คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435070โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุงเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม7562101
22คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256011โรงเรียนทวารวดีพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม444432
23คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258248โรงเรียนอนุบาลหนองปรือหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี12343130
24คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440117โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารเขินน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ256202184
25คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445037โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51นางรองนางรองบุรีรัมย์351250105
26คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315028โรงเรียนบ้านบุ้งคล้าบุ่งคล้าหล่มสักเพชรบูรณ์21116334
27คณะเขตพระโขนง-บางนาธรรมศึกษา139006โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร679752
28คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449047โรงเรียนตาพระยาตาพระยาตาพระยาสระแก้ว1155019
29คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325008โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ศรีภูมิเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่21015864
30คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204023โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยในคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ171167120
31คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640010โรงเรียนเคียวนำกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ23426620
32คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572063โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาคูหาใต้รัตภูมิสงขลา572519195
33คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435037โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงสำโรงนาเชือกมหาสารคาม462447
34คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254031โรงเรียนบ้านทับช้างทับช้างสอยดาวจันทบุรี1496733
35คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258201โรงเรียนบ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี40227
36คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440079โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ260236205
37คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444205โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมบ้านเก่าด่านขุนทดนครราชสีมา363749
38คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314056วัดท่าช้าง (กศน.)เนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร11824
39วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133015โรงเรียนอำนวยพิทยาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร278634
40คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449015โรงเรียนบ้านคลองเจริญหนองหว้าเขาฉกรรจ์สระแก้ว458530
41คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323055โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์)ปากกางลองแพร่1368064
42คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203069วัดชินวรารามบางขะแยงเมืองปทุมธานีปทุมธานี945015
43คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา638020วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี18910121
44คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572031โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา43511781
45คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434071วัดศรีดอนกลางแดงใหญ่เมืองขอนแก่นขอนแก่น351512
46คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253035โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาบ้านฉางบ้านฉางระยอง35246182
47คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258167โรงเรียนบ้านห้วยด้วนหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี843
48คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440044โรงเรียนสายธารวิทยาสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ212194124
49คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444173โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมห้วยแถลงห้วยแถลงนครราชสีมา934398252
50คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314023โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมท่าขมิ้นโพทะเลพิจิตร1661623