Showing 401-450 of 6,621 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432016วัดสระพังทองนาแต้คำตากล้าสกลนคร59--
402คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432015วัดสว่างสามัคคีคำตากล้าคำตากล้าสกลนคร---
403คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432014วัดบูรพาคำตากล้าคำตากล้าสกลนคร---
404คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์---
405คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์---
406คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439013โรงเรียนบ้านโคกกลางลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
407คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639010โรงเรียนบ้านบุ่งหวายสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร---
408คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139009วัดยางตลาดย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร---
409คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639013โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์โพนทันคำเขื่อนแก้วยโสธร---
410คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639020โรงเรียนคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
411คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439012โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร---
412คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439011โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิงแคนน้อยคำเขื่อนแก้วยโสธร---
413คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439086โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
414คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439062โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร---
415คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639009โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
416คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439085โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยาทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร---
417คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439014โรงเรียนกู่จานวิทยาคมกู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร---
418คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439015โรงเรียนชุมชนย่อวิทยาย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร---
419คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439016โรงเรียนบ้านสงเปือยสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร---
420คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439061โรงเรียนบ้านดงเจริญดงเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธร---
421คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317013โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย---
422คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317010วัดธรรมปัญญาราม (กศน.)โตนดคีรีมาศสุโขทัย---
423คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317003โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมโตนดคีรีมาศสุโขทัย---
424คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166009วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
425คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566107วัดปราการ (กศน.)ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
426คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566027วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
427คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566088โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบบ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
428คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา---
429คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา570009วัดสามัคคีธรรมแม่นางขาวคุระบุรีพังงา---
430คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445138โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมหนองขมารคูเมืองบุรีรัมย์---
431คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445136วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์---
432คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445137โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์---
433คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445143โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาตูมใหญ่คูเมืองบุรีรัมย์19615532
434คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445142โรงเรียนบ้านคูบัวหินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์---
435คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145012วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์16--
436คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445139โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบปะเคียบคูเมืองบุรีรัมย์---
437คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445140โรงเรียนมัธยมพรสำราญพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์---
438คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445141โรงเรียนวัดบัวทองพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์---
439คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445236โรงเรียนอนุบาลคูเมืองคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์---
440คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645009วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์---
441คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
442คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
443คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
444คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นโท-เอก3220002วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง---
445คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120008วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง---
446คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320014วัดหลวงหลวงเหนืองาวลำปาง---
447คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149033โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
448วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132001เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
449วัดยานนาวาธรรมศึกษา136048มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
450วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196008เรือนจำกลางคลองเปรมลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---