Showing 1-50 of 5,659 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101001วัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร241--
2วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101002วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์(PSC)สวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
3วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101003โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร---
4วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101004โรงเรียนอุดมศึกษาพลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
5วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101005โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร---
6วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101006บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร---
7วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101011โรงเรียนวัดพุทธบูชาบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร---
8วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101012วัดมัชฌันติการามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร---
9วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101014โรงเรียนสตรีวิทยาบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร---
10วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101015มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม---
11วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101017วัดบวรนิเวศวิหาร ๒บวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร---
12วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102001โรงเรียนวัดราชบพิธพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร---
13วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102002โรงเรียนโสมาภาพัฒนาบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
14วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102003โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
15วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102004โรงเรียนอาษาวิทยาตลาดพระประแดงสมุทรปราการ---
16วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102005โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีตลาดพระประแดงสมุทรปราการ---
17วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102007โรงเรียนวัดทิพพาวาสลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
18วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102008โรงเรียนลาซาลบางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
19วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102009สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม---
20วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103001โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร---
21วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103002โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร---
22คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104001โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร---
23คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104002โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์คลองบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร---
24คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104003โรงเรียนบ้านนายสีบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
25คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104004โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)บางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
26คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104005โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บำรุง)บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร---
27คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104006โรงเรียนวัดนินสุขารามบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
28คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104007โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร---
29คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104009โรงเรียนคงโครัดอุทิศคลองบางพรานบางบอนกรุงเทพมหานคร---
30คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104010โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
31คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104011โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
32คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105002โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
33คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105004โรงเรียนวัดไทรบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
34คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105006วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร---
35วัดเทพศิรินทราวาสธรรมศึกษา106001โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---
36วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107001วัดสามัคคีสุทธาวาสบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
37วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107005โรงเรียนวัดท่าข้ามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
38วัดราชาธิวาสวิหารธรรมศึกษา108001โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร---
39วัดบรมนิวาสธรรมศึกษา110001โรงเรียนวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
40วัดบรมนิวาสธรรมศึกษา110002โรงเรียนวัดบรมนิวาส (กศน.)รองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
41วัดธาตุทองธรรมศึกษา111001วัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
42วัดธาตุทองธรรมศึกษา111002โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
43วัดธรรมมงคลธรรมศึกษา112001วัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร---
44วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113001วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---
45วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113002โรงเรียนสารวิทยาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
46วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113003โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---
47วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113004โรงเรียนหอวังจตุจักรจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
48วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113005โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
49วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113006โรงเรียนบางบัวอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---
50วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113007มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---