Showing 1-50 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101001วัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร211
2วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101002วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์(PSC)สวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
3วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101003โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร---
4วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101004โรงเรียนอุดมศึกษาพลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
5วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101005โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร---
6วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101006บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร---
7วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101007โรงเรียนโพธิสารพิทยากรบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
8วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101008โรงเรียนวัดบวรมงคลบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
9วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101009โรงเรียนศิริมงคลศึกษาบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
10วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101010วัดเขมาภิรตารามสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
11วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101011โรงเรียนวัดพุทธบูชาบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร---
12วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101012วัดมัชฌันติการามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร1177113
13วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101014โรงเรียนสตรีวิทยาบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร---
14วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101015มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายาศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม---
15วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102001โรงเรียนวัดราชบพิธพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร43912
16วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102002โรงเรียนโสมาภาพัฒนาบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
17วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102003โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
18วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102004โรงเรียนอาษาวิทยาตลาดพระประแดงสมุทรปราการ---
19วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102005โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีตลาดพระประแดงสมุทรปราการ---
20วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102007โรงเรียนวัดทิพพาวาสลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
21วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102008โรงเรียนลาซาลบางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
22วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103001โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร---
23วัดมกุฏกษัตริยารามธรรมศึกษา103002โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร---
24คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104001โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร1808372
25คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104002โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์คลองบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร72521424
26คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104003โรงเรียนบ้านนายสีบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
27คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104004โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)บางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
28คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104005โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บำรุง)บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร---
29คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104006โรงเรียนวัดนินสุขารามบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
30คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104007โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์บางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร---
31คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104008วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
32คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104009โรงเรียนคงโครัดอุทิศคลองบางพรานบางบอนกรุงเทพมหานคร194592
33คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104010โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร---
34คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104011โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร13548-
35คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105002โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
36คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105004โรงเรียนวัดไทรบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
37คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105006วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร---
38วัดเทพศิรินทราวาสธรรมศึกษา106001โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---
39วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107001วัดสามัคคีสุทธาวาสบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
40วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107005โรงเรียนวัดท่าข้ามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
41วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107007สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม---
42วัดราชาธิวาสวิหารธรรมศึกษา108001โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร---
43วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109001โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
44วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109002โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวันปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
45วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109003โรงเรียนวัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
46วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109004โรงเรียนพีระยา นาวินลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
47วัดบรมนิวาสธรรมศึกษา110001โรงเรียนวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
48วัดบรมนิวาสธรรมศึกษา110002โรงเรียนวัดบรมนิวาส (กศน.)รองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
49วัดธาตุทองธรรมศึกษา111001วัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร3424715
50วัดธาตุทองธรรมศึกษา111002โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---