Showing 1-50 of 7,250 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169006วัดบ้านน้ำขาวเขาพนมเขาพนมกระบี่---
2คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569018โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่---
3คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569019โรงเรียนบ้านพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่---
4คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569020โรงเรียนบ้านนาปงห้วยยูงเหนือคลองกระบี่---
5คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169001วัดโภคาจูฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่---
6คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169002วัดมหาธาตุวชิรมงคลนาเหนืออ่าวลึกกระบี่---
7คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169003วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่---
8คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169004วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่---
9คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่---
10คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569015โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่---
11คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่---
12คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569021โรงเรียนอิศรานุสรณ์ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่---
13คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569022โรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์สินปุนเขาพนมกระบี่---
14คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569023โรงเรียนบ้านเขาดินหน้าเขาเขาพนมกระบี่---
15คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นโท-เอก5269001วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่---
16คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569024โรงเรียนอ่าวลึกอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่---
17คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569026โรงเรียนบ้านบางเหลียวคีรีวงปลายพระยากระบี่---
18คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569002โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่---
19คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569014โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่---
20คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569013โรงเรียนคลองหินพิทยาคมคลองหินอ่าวลึกกระบี่---
21คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569012โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาปลายพระยากระบี่---
22คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569011โรงเรียนบ้านถ้ำโกบหน้าเขาเขาพนมกระบี่---
23คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569010โรงเรียนพนมเบญจาเขาพนมเขาพนมกระบี่---
24คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569016โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองเหนือคลองกระบี่---
25คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569009โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗เขาพนมเขาพนมกระบี่---
26คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569017โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ลำทับลำทับกระบี่---
27คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569008โรงเรียนเขาดินประชานุกูลเขาดินเขาพนมกระบี่---
28คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569007โรงเรียนบ้านพรุดินนาปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่---
29คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569006โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่---
30คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569005โรงเรียนเมืองกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่---
31คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569004โรงเรียนเทศบาล ๒ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่---
32คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569003โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่---
33คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569001เรือนจำจังหวัดกระบี่ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่---
34คณะเขตสวนหลวงธรรมศึกษา142007โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) (กศน.)สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร---
35คณะเขตสวนหลวงธรรมศึกษา142003โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ประเวศประเวศกรุงเทพมหานคร---
36วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144010โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
37คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145009โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
38คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145008โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
39คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145007วัดลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
40คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145001โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
41วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144019โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
42วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144018กศน.เขตบางกะปิหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
43วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144017กศน.เขตวังทองหลางวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
44วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144016โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร---
45วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144015โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร---
46วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144014โรงเรียนถนอมบุตรหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
47วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144013โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
48วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144012โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร---
49วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144011โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร---
50คณะเขตสวนหลวงธรรมศึกษา142004โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุชสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร---