Showing 1-50 of 7,460 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่27--
2คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569006โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่240294115
3คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569014โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่---
4คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569022โรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์สินปุนเขาพนมกระบี่---
5คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569007โรงเรียนบ้านพรุดินนาปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่---
6คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569015โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่---
7คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569023โรงเรียนบ้านเขาดินหน้าเขาเขาพนมกระบี่361833
8คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169001วัดโภคาจูฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่74--
9คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569008โรงเรียนเขาดินประชานุกูลเขาดินเขาพนมกระบี่---
10คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569016โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงปกาสัยเหนือคลองกระบี่---
11คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569024โรงเรียนอ่าวลึกอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่---
12คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169002วัดมหาธาตุวชิรมงคลนาเหนืออ่าวลึกกระบี่32--
13คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569001เรือนจำจังหวัดกระบี่ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่---
14คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569009โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗พรุเตียวเขาพนมกระบี่---
15คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569017โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ลำทับลำทับกระบี่---
16คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569026โรงเรียนบ้านบางเหลียวคีรีวงปลายพระยากระบี่110--
17คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169003วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่25--
18คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569002โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่47266
19คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569010โรงเรียนพนมเบญจาเขาพนมเขาพนมกระบี่---
20คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569018โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่---
21คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169004วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่28--
22คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569003โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่43728851
23คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569011โรงเรียนบ้านถ้ำโกบหน้าเขาเขาพนมกระบี่---
24คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569019โรงเรียนบ้านพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่3291
25คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นโท-เอก5269001วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่---
26คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่17--
27คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569004โรงเรียนเทศบาล ๒ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่---
28คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569012โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาปลายพระยากระบี่78617616
29คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569020โรงเรียนบ้านนาปงห้วยยูงเหนือคลองกระบี่---
30คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169006วัดบ้านน้ำขาวเขาพนมเขาพนมกระบี่41--
31คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569005โรงเรียนเมืองกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่---
32คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569013โรงเรียนคลองหินพิทยาคมนาเหนืออ่าวลึกกระบี่---
33คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569021โรงเรียนอิศรานุสรณ์ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่28716121
34คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158003วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี108--
35คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158011วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี59--
36คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258145โรงเรียนเสาหงส์หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี141826
37คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258153โรงเรียนบ้านไร่เจริญหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี---
38คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258161โรงเรียนบ้านสามยอดช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี333527
39คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258169โรงเรียนบ้านหนองขุยหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี1175
40คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258177โรงเรียนบ้านดอนมะขามพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี18155
41คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258185โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี587770
42คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258194โรงเรียนบ้านหนองแสลบเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
43คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258203โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลืองหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี454
44คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258213โรงเรียนประชาพัฒนาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี112012
45คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258224โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
46คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258234โรงเรียนบ้านนาสวนนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี508-
47คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258250โรงเรียนบ้านเขามุสิหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
48คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258262โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี18228
49คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258271โรงเรียนวัดดอนแสลบดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี804836
50คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258280โรงเรียนบ้านไพรงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี71310