Showing 1-50 of 7,242 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569019โรงเรียนบ้านพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่50115
2คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169004วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่56--
3คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569003โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่51946892
4คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569020โรงเรียนบ้านนาปงห้วยยูงเหนือคลองกระบี่32352
5คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่20--
6คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569004โรงเรียนเทศบาล ๒ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่29019215
7คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569021โรงเรียนอิศรานุสรณ์ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่296962
8คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169006วัดโพธิ์เลื่อนเขาพนมเขาพนมกระบี่46--
9คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569005โรงเรียนเมืองกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่90537541
10คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569022โรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์สินปุนเขาพนมกระบี่21710153
11คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่34--
12คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569006โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่27627170
13คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569007โรงเรียนบ้านพรุดินนาปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่114349
14คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569023โรงเรียนบ้านเขาดินหน้าเขาเขาพนมกระบี่3266-
15คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569008โรงเรียนเขาดินประชานุกูลเขาดินเขาพนมกระบี่436345
16คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569024โรงเรียนอ่าวลึกอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่---
17คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569009โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗พรุเตียวเขาพนมกระบี่153--
18คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569010โรงเรียนพนมเบญจาเขาพนมเขาพนมกระบี่317--
19คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569011โรงเรียนบ้านถ้ำโกบหน้าเขาเขาพนมกระบี่106271
20คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569012โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาปลายพระยากระบี่---
21คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569013โรงเรียนคลองหินพิทยาคมนาเหนืออ่าวลึกกระบี่391815
22คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569014โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่50529939
23คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569015โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่20015089
24คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169001วัดโภคาจูฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่93--
25คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569016โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงปกาสัยเหนือคลองกระบี่23835552
26คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169002วัดมหาธาตุวชิรมงคลนาเหนืออ่าวลึกกระบี่31--
27คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569001เรือนจำจังหวัดกระบี่ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่44--
28คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569017โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ลำทับลำทับกระบี่---
29คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569018โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่32813343
30คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169003วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่41--
31คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569002โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่6516-
32คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นโท-เอก5269001วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่-9874
33คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258172โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี261532
34คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258054โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี520383336
35คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258342โรงเรียนวัดคร้อพนันท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี804924
36คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258208โรงเรียนบ้านหนองกะหนากหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี3222-
37คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258089โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี565973
38คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158011วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี50--
39คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258253โรงเรียนบ้านหนองตาเดชหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี22269
40คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258123โรงเรียนบ้านบ้องตี้บ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี1686411
41คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258293โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี1275939
42คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258156โรงเรียนบ้านหลังเขาหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี242526
43คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258027โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี163721
44คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258326โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี2240-
45คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258188โรงเรียนวัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี352120
46คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258071โรงเรียนวีรศิลป์ท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี981271-
47คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258227โรงเรียนบ้านหนองจั่นหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี182011
48คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258105โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี176183109
49คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258275โรงเรียนบ้านห้วยยางสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี23264
50คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258140โรงเรียนบ้านห้วยเสือชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี725926