Showing 201-250 of 5,659 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258307โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
202คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258308โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี---
203คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258309โรงเรียนเสรี-สมใจหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
204คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258310โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
205คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658001วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
206คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658002วัดป่าถ้ำภูเตยชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี---
207คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258192โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
208คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258184โรงเรียนตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕รางหวายพนมทวนกาญจนบุรี---
209คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258183โรงเรียนอนุบาลพนมทวนรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี---
210คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
211คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี---
212คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158003วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี---
213คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158004วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี---
214คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158005วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี---
215คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258311โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี---
216คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258326โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี---
217คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258314โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์หนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
218คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158006วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี---
219คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี---
220คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158008วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี---
221คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158009วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
222คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258210โรงเรียนบ้านพรหมณีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
223คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258227โรงเรียนบ้านหนองจั่นหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี---
224คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258226โรงเรียนบ้านหนองเค็ดหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี---
225คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258225โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
226คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258224โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
227คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258221โรงเรียนบ้านหนองโสนหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี---
228คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258219โรงเรียนบ้านกรับใหญ่หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
229คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258218โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
230คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258217โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
231คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258216โรงเรียนบ้านหนองงูเห่าหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
232คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258215โรงเรียนบ้านชุมนุมพระหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
233คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258214โรงเรียนบ้านเขาวงพระจันทร์หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
234คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258213โรงเรียนประชาพัฒนาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
235คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258212โรงเรียนบ้านหนองใหญ่สุวรรณคีรีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
236คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258211โรงเรียนบ้านหนองมะสังข์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
237คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158010วัดพ่อขุนเณรท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
238คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258209โรงเรียนบ้านบะลังกาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
239คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258208โรงเรียนบ้านหนองกะหนากหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
240คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258207โรงเรียนบ้านหนองปรือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
241คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258205โรงเรียนบ้านหนองประดู่หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
242คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258203โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลืองหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
243คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258202โรงเรียนบ้านหนองตาก้ายหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
244คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258201โรงเรียนบ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
245คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258200โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
246คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258198โรงเรียนบ้านน้ำลาดทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
247คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258197โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
248คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258196โรงเรียนบ้านเขานางสางหัวเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
249คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258195โรงเรียนบ้านพุบอนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
250คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258194โรงเรียนบ้านหนองแสลบเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---