Showing 251-300 of 5,659 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258164โรงเรียนบ้านช่องด่านช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี---
252คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258326โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี---
253คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258166โรงเรียนวัดนาพระยาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี---
254คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258167โรงเรียนบ้านห้วยด้วนหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี---
255คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258168โรงเรียนบ้านสระลุมพุกหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี---
256คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258169โรงเรียนบ้านหนองขุยหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี---
257คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258170โรงเรียนเกียรติวัธนเวคินหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี---
258คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258183โรงเรียนอนุบาลพนมทวนรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี---
259คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258172โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี---
260คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258173โรงเรียนวัดบ้านน้อยดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี---
261คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258176โรงเรียนบ้านดอนสระพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี---
262คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258177โรงเรียนบ้านดอนมะขามดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี---
263คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258178โรงเรียนวัดบ้านทวนพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี---
264คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258179โรงเรียนวัดสาลวนารามดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี---
265คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258180โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี---
266คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258203โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลืองหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
267คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258194โรงเรียนบ้านหนองแสลบเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
268คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258195โรงเรียนบ้านพุบอนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
269คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258196โรงเรียนบ้านเขานางสางหัวเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
270คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258197โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
271คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258198โรงเรียนบ้านน้ำลาดทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
272คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258200โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี---
273คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258201โรงเรียนบ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
274คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258202โรงเรียนบ้านหนองตาก้ายหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
275คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258192โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
276คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258205โรงเรียนบ้านหนองประดู่หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
277คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258207โรงเรียนบ้านหนองปรือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
278คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258208โรงเรียนบ้านหนองกะหนากหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
279คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258209โรงเรียนบ้านบะลังกาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
280คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258210โรงเรียนบ้านพรหมณีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
281คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258211โรงเรียนบ้านหนองมะสังข์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
282คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258212โรงเรียนบ้านหนองใหญ่สุวรรณคีรีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
283คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258213โรงเรียนประชาพัฒนาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี---
284คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258306โรงเรียนบ้านท่าหวีลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
285คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258184โรงเรียนตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕รางหวายพนมทวนกาญจนบุรี---
286คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258185โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี---
287คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658002วัดป่าถ้ำภูเตยชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี---
288คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658001วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
289คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258310โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
290คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258309โรงเรียนเสรี-สมใจหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
291คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258308โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี---
292คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258307โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
293คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258162โรงเรียนวังใหญ่ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี---
294คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258305โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี---
295คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258186โรงเรียนบ้านโคราชรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี---
296คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258187โรงเรียนวัดเบ็ญพาดพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี---
297คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258188โรงเรียนวัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี---
298คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258189โรงเรียนวัดโป่งกูปพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี---
299คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258190โรงเรียนบ้านบ่อระแหงพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี---
300คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258191โรงเรียนบ้านกระเจาพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี---