Showing 1-50 of 7,258 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439077กศน.อำเภอกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร---
2คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439079กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
3คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439081กศน.อำเภอค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร---
4คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439078กศน.อำเภอทรายมูลทรายมูลทรายมูลยโสธร---
5คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315147กศน.อำเภอบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันเพชรบูรณ์---
6คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443075กศน.อำเภอปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ---
7คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439074กศน.อำเภอป่าติ้วโพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร---
8คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566102กศน.อำเภอพนมพังกาญจน์พนมสุราษฎร์ธานี---
9คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566101กศน.อำเภอพระแสงอิปันพระแสงสุราษฎร์ธานี---
10คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432056กศน.อำเภอพังโคนพังโคนพังโคนสกลนคร---
11คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439080กศน.อำเภอมหาชนะชัยฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร---
12คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443062กศน.อำเภอลืออำนาจอำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญ---
13คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432038กศน.อำเภอวานรนิวาสวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร---
14คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432040กศน.อำเภอสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร---
15คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438209กศน.อำเภอสำโรงสำโรงสำโรงอุบลราชธานี---
16คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637044กศน.อำเภอหนองพอกรอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด---
17คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432050กศน.อำเภออากาศอำนวยอากาศอากาศอำนวยสกลนคร---
18คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566100กศน.อำเภอเกาะสมุยอ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี---
19คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432057กศน.อำเภอเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร---
20คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439073กศน.อำเภอเมืองยโสธรสำราญเมืองยโสธรยโสธร---
21คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439075กศน.อำเภอเลิงนกทาสามแยกเลิงนกทายโสธร---
22คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637041กศน.อำเภอเสลภูมิขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด---
23คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566103กศน.อำเภอไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี---
24คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439076กศน.อำเภอไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร---
25วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144018กศน.เขตบางกะปิหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
26วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144017กศน.เขตวังทองหลางวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
27คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
28วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115002คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
29วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
30คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
31คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205005ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา---
32คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320004ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางปงยางคกห้างฉัตรลำปาง---
33คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
34คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
35คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564004ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
36คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205002ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา---
37วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
38คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา252006ทัณฑสถานหญิงชลบุรีบางปลาสร้อยเมืองชลบุรีชลบุรี---
39คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร---
40คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444080ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา---
41คณะจังหวัดพิษณุโลกธรรมศึกษา316051ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกวังทองวังทองพิษณุโลก---
42คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672005ทัณฑสถานหญิงสงขลาเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา---
43คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444081ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา---
44คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254011ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี---
45คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448001ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงเนินหอมเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
46คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312032ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์---
47คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253004ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งห้วยโป่งเมืองระยองระยอง---
48คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640015ที่พักสงฆ์ป่าบ้านละเนาะจานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
49วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101006บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร---
50คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672004บำบัดพิเศษเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา---