Showing 1-50 of 7,243 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439077กศน.อำเภอกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร2532
2คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439079กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร2055
3คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439081กศน.อำเภอค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร2113-
4คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439078กศน.อำเภอทรายมูลทรายมูลทรายมูลยโสธร2235
5คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315147กศน.อำเภอบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันเพชรบูรณ์10028-
6คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443075กศน.อำเภอปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ17374-
7คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439074กศน.อำเภอป่าติ้วโพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร23111
8คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566102กศน.อำเภอพนมพังกาญจน์พนมสุราษฎร์ธานี351-
9คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566101กศน.อำเภอพระแสงอิปันพระแสงสุราษฎร์ธานี535839
10คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432056กศน.อำเภอพังโคนพังโคนพังโคนสกลนคร61-2
11คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439080กศน.อำเภอมหาชนะชัยฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร14214
12คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443062กศน.อำเภอลืออำนาจอำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญ-3118
13คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432038กศน.อำเภอวานรนิวาสวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร7557
14คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432040กศน.อำเภอสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร80118
15คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438209กศน.อำเภอสำโรงสำโรงสำโรงอุบลราชธานี35154
16คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637044กศน.อำเภอหนองพอกรอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด2014
17คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432050กศน.อำเภออากาศอำนวยอากาศอากาศอำนวยสกลนคร---
18คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566100กศน.อำเภอเกาะสมุยอ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี406-
19คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432057กศน.อำเภอเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร113--
20คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439073กศน.อำเภอเมืองยโสธรสำราญเมืองยโสธรยโสธร13118
21คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439075กศน.อำเภอเลิงนกทาสามแยกเลิงนกทายโสธร30--
22คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637041กศน.อำเภอเสลภูมิขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด9--
23คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566103กศน.อำเภอไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี4836
24คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439076กศน.อำเภอไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร2172
25วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144018กศน.เขตบางกะปิหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร80--
26วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144017กศน.เขตวังทองหลางวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร742-
27คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร8124
28วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115002คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร783227
29วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร15861076327
30คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี594331
31คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205005ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2197514
32คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320004ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางปงยางคกห้างฉัตรลำปาง93298
33คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี3216953
34คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
35คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564004ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช11321-
36คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205002ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา297924
37วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร50122698
38คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา252006ทัณฑสถานหญิงชลบุรีบางปลาสร้อยเมืองชลบุรีชลบุรี400289111
39คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร311824
40คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444080ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา68820573
41คณะจังหวัดพิษณุโลกธรรมศึกษา316051ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกวังทองวังทองพิษณุโลก278164120
42คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672005ทัณฑสถานหญิงสงขลาเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา19827269
43คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444081ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา1679117
44คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254011ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี221
45คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448001ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงเนินหอมเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
46คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312032ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์96195
47คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253004ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งห้วยโป่งเมืองระยองระยอง3673
48คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640015ที่พักสงฆ์ป่าบ้านละเนาะจานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
49วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101006บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร578251214
50คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672004บำบัดพิเศษเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา258302