Showing 1-50 of 7,460 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439077กศน.อำเภอกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร---
2คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439079กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
3คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439081กศน.อำเภอค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร10119
4คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439078กศน.อำเภอทรายมูลทรายมูลทรายมูลยโสธร---
5คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315147กศน.อำเภอบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันเพชรบูรณ์---
6คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443075กศน.อำเภอปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ3--
7คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439074กศน.อำเภอป่าติ้วโพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร25-5
8คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566102กศน.อำเภอพนมพังกาญจน์พนมสุราษฎร์ธานี---
9คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566101กศน.อำเภอพระแสงอิปันพระแสงสุราษฎร์ธานี---
10คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432056กศน.อำเภอพังโคนพังโคนพังโคนสกลนคร---
11คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439080กศน.อำเภอมหาชนะชัยฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร---
12คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443062กศน.อำเภอลืออำนาจอำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญ---
13คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432038กศน.อำเภอวานรนิวาสวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร---
14คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432040กศน.อำเภอสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร13153
15คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438209กศน.อำเภอสำโรงสำโรงสำโรงอุบลราชธานี---
16คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637044กศน.อำเภอหนองพอกรอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด108424523
17คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442062กศน.อำเภอหว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร---
18คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432050กศน.อำเภออากาศอำนวยอากาศอากาศอำนวยสกลนคร---
19คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566100กศน.อำเภอเกาะสมุยอ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี4222
20คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432057กศน.อำเภอเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร-16119
21คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439073กศน.อำเภอเมืองยโสธรสำราญเมืองยโสธรยโสธร---
22คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439075กศน.อำเภอเลิงนกทาสามแยกเลิงนกทายโสธร---
23คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637041กศน.อำเภอเสลภูมิขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด152123248
24คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566103กศน.อำเภอไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี---
25คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439076กศน.อำเภอไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร---
26วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144018กศน.เขตบางกะปิหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
27คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105007กศน.เขตบางคอแหลมวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
28วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144017กศน.เขตวังทองหลางวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
29คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
30วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115002คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
31วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
32คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี43676
33คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205005ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา70218
34คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320004ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางปงยางคกห้างฉัตรลำปาง45106
35คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี26323346
36คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
37คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564004ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช15829-
38คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205002ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6011627
39วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
40คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา252006ทัณฑสถานหญิงชลบุรีบางปลาสร้อยเมืองชลบุรีชลบุรี113282115
41คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร389879
42คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444080ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา28315356
43คณะจังหวัดพิษณุโลกธรรมศึกษา316051ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกวังทองวังทองพิษณุโลก---
44คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672005ทัณฑสถานหญิงสงขลาเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา21528717
45คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444081ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา---
46คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254011ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี---
47คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448001ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงเนินหอมเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
48คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312032ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์---
49คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253004ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งห้วยโป่งเมืองระยองระยอง---
50คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640015ที่พักสงฆ์ป่าบ้านละเนาะจานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---