Showing 1-50 of 7,454 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439077กศน.อำเภอกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร---
2คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439079กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
3คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439081กศน.อำเภอค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร---
4คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439078กศน.อำเภอทรายมูลทรายมูลทรายมูลยโสธร---
5คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315147กศน.อำเภอบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันเพชรบูรณ์---
6คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443075กศน.อำเภอปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ5785
7คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439074กศน.อำเภอป่าติ้วโพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร---
8คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566102กศน.อำเภอพนมพังกาญจน์พนมสุราษฎร์ธานี---
9คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566101กศน.อำเภอพระแสงอิปันพระแสงสุราษฎร์ธานี213389
10คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432056กศน.อำเภอพังโคนพังโคนพังโคนสกลนคร3519-
11คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439080กศน.อำเภอมหาชนะชัยฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร---
12คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432038กศน.อำเภอวานรนิวาสวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร9428
13คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432040กศน.อำเภอสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร13153
14คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438209กศน.อำเภอสำโรงสำโรงสำโรงอุบลราชธานี582-
15คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637044กศน.อำเภอหนองพอกหนองพอกหนองพอกร้อยเอ็ด492--
16คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442062กศน.อำเภอหว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร611710
17คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432050กศน.อำเภออากาศอำนวยอากาศอากาศอำนวยสกลนคร---
18คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566100กศน.อำเภอเกาะสมุยอ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี3644
19คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432057กศน.อำเภอเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร216119
20คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439073กศน.อำเภอเมืองยโสธรสำราญเมืองยโสธรยโสธร---
21คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439075กศน.อำเภอเลิงนกทาสามแยกเลิงนกทายโสธร---
22คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637041กศน.อำเภอเสลภูมิขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด781132-
23คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566103กศน.อำเภอไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี44126
24คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439076กศน.อำเภอไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร---
25วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144018กศน.เขตบางกะปิหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
26คณะเขตบางคอแหลมธรรมศึกษา105007กศน.เขตบางคอแหลมวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร30--
27วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144017กศน.เขตวังทองหลางวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
28คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร875
29วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115002คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร136226
30วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร20641004603
31คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี43676
32คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205005ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา70218
33คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320004ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางปงยางคกห้างฉัตรลำปาง45106
34คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี26323346
35คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี219--
36คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564004ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช15829-
37คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205002ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6011627
38วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร648195130
39คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา252006ทัณฑสถานหญิงชลบุรีบ้านสวนเมืองชลบุรีชลบุรี113282115
40คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร389879
41คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444080ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา28315356
42คณะจังหวัดพิษณุโลกธรรมศึกษา316051ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกวังทองวังทองพิษณุโลก20521682
43คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672005ทัณฑสถานหญิงสงขลาเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา21528717
44คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444081ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา793726
45คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254011ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี5811
46คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448001ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงเนินหอมเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
47คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312032ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์6162
48คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253004ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งมาบตาพุดเมืองระยองระยอง2751
49คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640015ที่พักสงฆ์ป่าบ้านละเนาะจานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
50วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101006บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร444234157