Showing 1-50 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439077กศน.อำเภอกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร---
2คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439079กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
3คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439081กศน.อำเภอค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร---
4คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439078กศน.อำเภอทรายมูลทรายมูลทรายมูลยโสธร---
5คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315147กศน.อำเภอบึงสามพันบึงสามพันบึงสามพันเพชรบูรณ์---
6คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา443075กศน.อำเภอปทุมราชวงศานาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ---
7คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439074กศน.อำเภอป่าติ้วโพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร---
8คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566102กศน.อำเภอพนมพังกาญจน์พนมสุราษฎร์ธานี---
9คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566101กศน.อำเภอพระแสงอิปันพระแสงสุราษฎร์ธานี---
10คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432056กศน.อำเภอพังโคนพังโคนพังโคนสกลนคร---
11คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439080กศน.อำเภอมหาชนะชัยฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร---
12คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432038กศน.อำเภอวานรนิวาสวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร---
13คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432040กศน.อำเภอสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร---
14คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438209กศน.อำเภอสำโรงสำโรงสำโรงอุบลราชธานี---
15คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637044กศน.อำเภอหนองพอกหนองพอกหนองพอกร้อยเอ็ด---
16คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442062กศน.อำเภอหว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร---
17คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432050กศน.อำเภออากาศอำนวยอากาศอากาศอำนวยสกลนคร---
18คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566100กศน.อำเภอเกาะสมุยอ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี---
19คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432057กศน.อำเภอเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร---
20คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439073กศน.อำเภอเมืองยโสธรสำราญเมืองยโสธรยโสธร---
21คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439075กศน.อำเภอเลิงนกทาสามแยกเลิงนกทายโสธร---
22คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา637041กศน.อำเภอเสลภูมิขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด---
23คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566103กศน.อำเภอไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี---
24คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439076กศน.อำเภอไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร---
25วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144018กศน.เขตบางกะปิหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
26วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138002กศน.เขตบางคอแหลมวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
27วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144017กศน.เขตวังทองหลางวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
28คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
29วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115002คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร---
30วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
31คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
32คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205005ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา---
33คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320004ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางปงยางคกห้างฉัตรลำปาง---
34คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
35คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
36คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564004ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
37คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205002ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา---
38วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
39คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา252006ทัณฑสถานหญิงชลบุรีบ้านสวนเมืองชลบุรีชลบุรี---
40คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร102409
41คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444080ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา---
42คณะจังหวัดพิษณุโลกธรรมศึกษา316051ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกวังทองวังทองพิษณุโลก---
43คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672005ทัณฑสถานหญิงสงขลาเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา---
44คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444081ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา---
45คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254011ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี---
46คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448001ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงเนินหอมเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
47คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312032ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์---
48คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253004ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งมาบตาพุดเมืองระยองระยอง---
49คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640015ที่พักสงฆ์ป่าบ้านละเนาะจานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
50วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101006บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร---