Showing 401-450 of 6,621 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661002วัดทรงธรรมหนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรี---
402คณะจังหวัดสมุทรปราการนักธรรมชั้นตรี2104002วัดทรงธรรมตลาดพระประแดงสมุทรปราการ---
403คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446001วัดทรงศิลาในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ---
404คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นโท-เอก5277001วัดทองดีประชารามสุไหงโก-ลกสุไหงโก-ลกนราธิวาส---
405วัดยานนาวาธรรมศึกษา136061วัดทองบนบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร---
406คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207006วัดทองพุ่มพวงปากเพรียวเมืองสระบุรีสระบุรี---
407คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144004วัดทองหลางพังเทียมพระทองคำนครราชสีมา---
408วัดราษฎร์บำรุงนักธรรมชั้นโท-เอก1255002วัดทองเนียมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร---
409คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นตรี3114005วัดทะนงทะนงโพทะเลพิจิตร40--
410คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140013วัดทักษิณธรรมนิเวศน์โนนค้อโนนคูณศรีสะเกษ---
411คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147016วัดทักษิณวารีสิริสุขลำดวนลำดวนสุรินทร์---
412คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112004วัดทับกฤชกลางทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์---
413คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154009วัดทับช้างทับช้างสอยดาวจันทบุรี73--
414คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นตรี3114012วัดทับปรูพัฒนารามวังสำโรงตะพานหินพิจิตร43--
415คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263042วัดทับสะแกทับสะแกทับสะแกประจวบคีรีขันธ์---
416คณะจังหวัดอุทัยธานีธรรมศึกษา211003วัดทัพทันวัฒนารามทัพทันทัพทันอุทัยธานี---
417คณะจังหวัดอุทัยธานีนักธรรมชั้นตรี2111002วัดทัพทันวัฒนารามทัพทันทัพทันอุทัยธานี---
418วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133003วัดทัศนารุณสุนทริการามทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร---
419คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134027วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น---
420คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434040วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น---
421คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326029วัดทากาศทากาศแม่ทาลำพูน---
422คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321090วัดท่าข้ามศรีดอนชัยศรีดอนชัยเชียงของเชียงราย---
423คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นตรี3114007วัดท่าช้างเนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร39--
424คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314030วัดท่าช้างเนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร---
425คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314056วัดท่าช้าง (กศน.)เนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร---
426คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438164วัดท่าช้างน้อยท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี---
427คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326043วัดทาดอยคำทากาศแม่ทาลำพูน---
428คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326052วัดทาดอยแช่ทากาศแม่ทาลำพูน---
429คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166003วัดท่าตลิ่งชันท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี---
430คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566123วัดท่าตลิ่งชันท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี---
431คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก3225015วัดท่าตอนท่าตอนแม่อายเชียงใหม่---
432คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112007วัดท่าตะโกท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์---
433คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434030วัดท่าน้ำพองน้ำพองน้ำพองขอนแก่น---
434คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434008วัดท่าบึงบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
435คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326044วัดทาปงแม่ลอบทาแม่ลอบแม่ทาลำพูน---
436คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา318018วัดท่าปลาท่าปลาท่าปลาอุตรดิตถ์---
437คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326030วัดทาป่าสักทาปลาดุกแม่ทาลำพูน---
438คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160002วัดท่าผาท่าผาบ้านโป่งราชบุรี---
439คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434010วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
440คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา608011วัดท่ามะนาวท่ามะนาวชัยบาดาลลพบุรี---
441คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นโท-เอก3218001วัดท้ายตลาดท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---
442คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นโท-เอก6218001วัดท้ายตลาดท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---
443คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164014วัดท่ายางท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช71--
444คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326045วัดทาร้องเรือทาสบเส้าแม่ทาลำพูน---
445คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134031วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น---
446คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434045วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น---
447คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438126วัดท่าลาดท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี---
448คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173003วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง---
449คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573007วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง---
450คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129012วัดท่าลี่ศรีสะอาดชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย---