Showing 401-450 of 6,621 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
402วัดมหาพฤฒารามธรรมศึกษา134003โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
403คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152006โรงเรียนวัดพระยาปลาคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
404คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203082โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
405คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203031วัดเพิ่มทานคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
406คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
407คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203024วัดบางขันคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
408คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203029วัดพืชนิมิตคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
409คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203027โรงเรียนจารุศรบำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
410คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572080โรงเรียนวัดแม่เปียะคลองหรังนาหม่อมสงขลา---
411คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572077โรงเรียนรัตนพลวิทยาคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
412คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572076โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
413คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
414คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
415คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449030โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมคลองหาดคลองหาดสระแก้ว---
416คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว---
417คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569013โรงเรียนคลองหินพิทยาคมคลองหินอ่าวลึกกระบี่---
418คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449023โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีคลองหินปูนวังน้ำเย็นสระแก้ว---
419คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449057โรงเรียนบ้านคลองหินปูนคลองหินปูนวังน้ำเย็นสระแก้ว---
420คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208031โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาคลองเกตุโคกสำโรงลพบุรี---
421คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202022โรงเรียนคลองเกลือคลองเกลือปากเกร็ดนนทบุรี---
422คณะจังหวัดสมุทรสงครามธรรมศึกษา262014โรงเรียนวัดดาวโด่งคลองเขินเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม---
423คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203092โรงเรียนวัดอู่ข้าวคลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานี---
424คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
425คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
426คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
427คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
428คณะเขตคลองเตย-วัฒนานักธรรมชั้นตรี1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
429วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166006โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
430คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198011โรงเรียนแจ่มจันทร์คลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
431คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198010โรงเรียนสวัสดีวิทยาคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
432วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121003โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
433คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672023โรงเรียนวัดควนมิตรคลองเปียะจะนะสงขลา---
434คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207047โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรคลองเรือวิหารแดงสระบุรี---
435คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572102โรงเรียนคลองแดนวิทยาคลองแดนระโนดสงขลา---
436คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313005โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
437คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156005วัดมะเกลือคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม26--
438คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256097วัดมะเกลือคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม---
439คณะจังหวัดนครนายกธรรมศึกษา450037โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถคลองใหญ่องครักษ์นครนายก---
440คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256115โรงเรียนนาคประสิทธิ์(มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ)คลองใหม่สามพรานนครปฐม44--
441คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156006วัดบางช้างเหนือคลองใหม่สามพรานนครปฐม105--
442คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566075วัดอัมพารามคลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี---
443คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566105วัดอัมพาราม (กศน.)คลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี---
444คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166014วัดอัมพารามคลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี---
445คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175003วัดควนนอกควนปะนาเระปัตตานี---
446คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574013โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"ควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
447คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574025โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
448คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นโท-เอก5274001วัดควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
449คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173002วัดสุวรรณวิชัยควนขนุนควนขนุนพัทลุง---
450คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173003วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง---