Showing 601-700 of 43,363 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601ธรรมยุต667031101วัดป่าพุทธธรรมห้วยไร่หล่มสักเพชรบูรณ์หมู่ ๑๑
602ธรรมยุต667030804วัดสวนทิพย์ธรรมยานท่าอิบุญหล่มสักเพชรบูรณ์3 ดงทิพย์
603ธรรมยุต667030803วัดบุญญานุรักษ์ท่าอิบุญหล่มสักเพชรบูรณ์8
604ธรรมยุต667030802วัดนาแซงน้อยท่าอิบุญหล่มสักเพชรบูรณ์8
605ธรรมยุต667030801วัดนาแซงน้อย (บุญญานุรักษ์)ท่าอิบุญหล่มสักเพชรบูรณ์8
606ธรรมยุต667030702วัดสันติวัฒนาสักหลงหล่มสักเพชรบูรณ์2
607ธรรมยุต667030701วัดป่าห้วยชันสักหลงหล่มสักเพชรบูรณ์7 ห้วยชัน
608ธรรมยุต667030601วัดเนินแก้วสว่างสีทองน้ำเฮี้ยหล่มสักเพชรบูรณ์4
609ธรรมยุต667030102วัดสามัคคีวัฒนาหล่มสักหล่มสักเพชรบูรณ์
610ธรรมยุต667030101วัดโพธิ์ศรีสองครหล่มสักหล่มสักเพชรบูรณ์3
611ธรรมยุต667020601วัดเทพธรรมรังษีบ้านกล้วยชนแดนเพชรบูรณ์12 ใหม่พัฒนา
612ธรรมยุต667020501วัดสวัสดิ์ประชารามลาดแคชนแดนเพชรบูรณ์3 เขาแม่แก่
613ธรรมยุต667020401วัดป่าชัยมงคลพุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์19 มะค่างาม
614ธรรมยุต667020302วัดป่าเขาช่องลมท่าข้ามชนแดนเพชรบูรณ์หมู่ ๔
615ธรรมยุต667020301วัดป่าศรีถาวรท่าข้ามชนแดนเพชรบูรณ์3 ท่าข้าม
616ธรรมยุต667020103วัดป่าซับกระบากชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์9 ซับกระบาก
617ธรรมยุต667020102วัดกิตติสารวนารามชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์หมู่ 14
618ธรรมยุต667020101วัดป่าชนแดนชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์12 โนนตาเสา
619ธรรมยุต667011706วัดป่าธรรมนาถระวิงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์8 ซับชมภู
620ธรรมยุต667011705วัดสันติคามคีรีระวิงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์7 ห้วยทราย
621ธรรมยุต667011704วัดป่าห้วยไร่ระวิงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3 ห้วยไร่
622ธรรมยุต667011703วัดป่ายางกุดระวิงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์6 ยางกุด
623ธรรมยุต667011702วัดเดชธนบดีพุทธบูชาระวิงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์7 ห้วยทราย
624ธรรมยุต667011701วัดคูหาบรรพตระวิงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์8 ซับชมภู
625ธรรมยุต667011601วัดบุ่งกกเรียงห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์1 บุ่งกกเรียง
626ธรรมยุต667011502วัดถ้ำเนินสมบูรณ์ห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์8 เนินสมบูรณ์
627ธรรมยุต667011501วัดจิรวัฒนารามห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์5
628ธรรมยุต667011403วัดป่าสำราญธรรมน้ำร้อนเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์11 ซำบอน
629ธรรมยุต667011402วัดเทวธัมมีน้ำร้อนเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์9 ศรีทอง
630ธรรมยุต667011401วัดติสสมหาวันน้ำร้อนเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์9 สีทอง
631ธรรมยุต667011302วัดป่าวังชมภูวังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์13 ยาวีพัฒนา
632ธรรมยุต667011301วัดวังชมพูวังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3
633ธรรมยุต667011201วัดจันทูปมาวาสนายมเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์10 ท่าเมี่ยง
634ธรรมยุต667011103วัดถาวรศรีอำไพธรรมนาป่าเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์5 ปากน้ำ
635ธรรมยุต667011102วัดเวฬุวนารามนาป่าเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3
636ธรรมยุต667011101วัดเฉลียงลับนาป่าเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์6 เฉลียงลับ
637ธรรมยุต667011002วัดพ่อขุนผาเมืองชอนไพรเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์1 ตลิ่งชัน
638ธรรมยุต667011001วัดจงจิตสามัคคีธรรมชอนไพรเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์6 คลองสำโรงเหนือ
639ธรรมยุต667010903วัดกงกะยางวนารามบ้านโคกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์4 กงกะยาง
640ธรรมยุต667010902วัดป่าศรีอินทรารามบ้านโคกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์13 ห้วยมะปราง
641ธรรมยุต667010901วัดป่าบ้านโคกบ้านโคกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์2 โคก
642ธรรมยุต667010801วัดศรีป่าสักดงมูลเหล็กเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์4 ดงมูลเหล็ก
643ธรรมยุต667010602วัดป่านางั่วนางั่วเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์4 นางั่ว
644ธรรมยุต667010601วัดเพชรไอย์ศวรนางั่วเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์8 นางั่ว
645ธรรมยุต667010403วัดสังกิจจารามสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์2 สะเดียง
646ธรรมยุต667010402วัดสนธิกรประชารามสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3 ไร่เหนือ
647ธรรมยุต667010401วัดไทรงามสะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์9 ไทรงาม
648ธรรมยุต667010301วัดป่าตาสายอินทรารามบ้านโตกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์12 โนนโก
649ธรรมยุต667010202วัดวารีวนารามตะเบาะเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์6
650ธรรมยุต667010201วัดป่าโนนเสาธงตะเบาะเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์6 โนนเสาธง
651ธรรมยุต667010101วัดเพชรวรารามในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
652ธรรมยุต666080401วัดป่าน่าบัณฑิตท้ายทุ่งทับคล้อพิจิตร18 ไดอีเผือกเหนือ
653ธรรมยุต666020101วัดป่าเขาน้อยวังทรายพูนวังทรายพูนพิจิตร5 เนินหัวโล้
654ธรรมยุต665090201วัดพรหมสุทธิวนารามบ้านมุงเนินมะปรางพิษณุโลก2 มุงใต้
655ธรรมยุต665090101วัดซำต้องศรีวัฒนารามชมพูเนินมะปรางพิษณุโลกหมู่ที่ ๙ บ้านซำต้อง
656ธรรมยุต665080901วัดป่าศรีถาวรหนองพระวังทองพิษณุโลก5 เจริญผล
657ธรรมยุต665080802วัดป่าหัวเขาวังนกแอ่นวังทองพิษณุโลกหมู่ที่ ๑๔ บ้านซำนกเหลือง
658ธรรมยุต665080801วัดป่าวังแสงธรรมวังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก6 วังแสงดาว
659ธรรมยุต665080101วัดวชิรธรรมาวาสวังทองวังทองพิษณุโลก11 โรงบ่ม
660ธรรมยุต665070601วัดสามเส้าคันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
661ธรรมยุต665070501วัดป่าเนินบุญหินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลกหมู่ที่ ๔ บ้านน้อยนอก
662ธรรมยุต665070401วัดป่าโปร่งแดงบ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลกหมู่ที่ ๓ บ้านหัก
663ธรรมยุต665061101วัดนิคมทุ่งสานทับยายเชียงพรหมพิรามพิษณุโลก4 นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน
664ธรรมยุต665050601วัดอภัยสุพรรณภูมิไผ่ล้อมบางกระทุ่มพิษณุโลก10 ดงตาก้อน
665ธรรมยุต665040801วัดป่าธารทองนิคมพัฒนาบางระกำพิษณุโลก9 พรสวรรค์
666ธรรมยุต665040501วัดบวรสามัคคีบึงกอกบางระกำพิษณุโลก1 เสวยซุง
667ธรรมยุต665040102วัดวังดานบางระกำบางระกำพิษณุโลก10 วังดาน
668ธรรมยุต665040101วัดบางระกำบางระกำบางระกำพิษณุโลก14 ไร่กลาง
669ธรรมยุต665030201วัดเจริญราษฎร์ศรัทธาชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก5 โคกผักหวาน
670ธรรมยุต665030101วัดป่าสมบูรณ์ธรรมป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก9 ห้วยเหิน
671ธรรมยุต665020902วัดใหม่อนามัยบ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก12 ใหม่อนามัย
672ธรรมยุต665020901วัดนาตาดีบ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก11 โคกเนินทอง
673ธรรมยุต665020801วัดป่ากกกะบากยางโกลนนครไทยพิษณุโลกหมู่ที่ ๑ บ้านกกกะบาก
674ธรรมยุต665020201วัดสันติวิเวกวนารามหนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลกหมู่ที่ ๒๔ บ้านไร่วังเงิน
675ธรรมยุต665011701วัดเจดีย์ยอดทองในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก4 พญาเสือ
676ธรรมยุต665011301วัดป่าเลไลยก์บ้านกร่างเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก3 กร่าง
677ธรรมยุต664090302วัดป่าเขาน้อยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย13 ภูแก้ว
678ธรรมยุต664090301วัดเด่นดีหมีทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย7 เด่นดีหมี
679ธรรมยุต664080401วัดป่ามหาชัยคลองมะพลับศรีนครสุโขทัยหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมหาชัย
680ธรรมยุต664071201วัดป่าธัมมานุสรณ์ป่ากุมเกาะสวรรคโลกสุโขทัย5 คุ้งยาง
681ธรรมยุต664071101วัดเกาะปากน้ำสวรรคโลกสุโขทัยบ้านไม้งาม หมู่ ๕
682ธรรมยุต664061301วัดสิริมานนท์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรงสุโขทัย7 นาหลุก
683ธรรมยุต664060601วัดเขานกยูงนาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย9 ลุตะแบก
684ธรรมยุต664051001วัดป่าบ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย7 ลำโชค
685ธรรมยุต664050401วัดพระธาตุศรีสัตตนาคแม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย25 แม่ทาง
686ธรรมยุต664041101วัดป่านาคกุญชรบ้านใหม่สุขเกษมกงไกรลาศสุโขทัย5 ใหม่โพธิ์ทอง
687ธรรมยุต664020502วัดวังศรีวิไลตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย5 วังโตก
688ธรรมยุต664020501วัดป่าเขาระเนียมตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย4 เขาระเนียม
689ธรรมยุต664020101วัดป่าบนเนินลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย10 บนเนิน
690ธรรมยุต664010602วัดป่าสุโขอรุโณทัยบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัย1 สนามบิน
691ธรรมยุต664010601วัดป่านาบุญบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัย6 คลองยาง
692ธรรมยุต663070501วัดป่ารวมไทยสามัคคีรวมไทยพัฒนาพบพระตาก4 ทหารผ่านศึก
693ธรรมยุต663061001วัดถ้ำอินทนิลพระธาตุผาแดงแม่สอดตาก2 หัวฝาย
694ธรรมยุต663060301วัดสุกุรีพะวอแม่สอดตากหมู่ ๑ บ้านพะวอ
695ธรรมยุต663060201วัดหนองน้ำเขียวแม่กุแม่สอดตาก5 หนองน้ำเขียว
696ธรรมยุต663050501วัดเกร๊ะคีแม่วะหลวงท่าสองยางตากหมู่ ๙ บ้านเกระโก
697ธรรมยุต663040301วัดป่าขะเนจื้อขะเนจื้อแม่ระมาดตาก7 ขะเนจื้อ
698ธรรมยุต663030401วัดป่าพระสามเงาย่านรีสามเงาตาก4 หนองโสน
699ธรรมยุต663030101วัดถ้ำดอยลานสามเงาสามเงาตาก5 ท่าปุย
700ธรรมยุต663020602วัดดอยเจดีย์ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก3 ล้อง