Showing 601-700 of 43,363 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย271070503วัดชะอี้สุวิมลธรรมารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ชะอี้
602มหานิกาย271070504วัดทิพุเยโกวิทยารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี3 ทิพุเย
603มหานิกาย271070505วัดธุดงค์สมเด็จชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ทุ่งนางครวญ
604มหานิกาย271070506วัดพุทโธภาวนาชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เกริงกระเวีย
605มหานิกาย271070507วัดส่องท่อธรรมสถิตย์ชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี5 ภูเตย
606มหานิกาย271070508วัดห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ห้วยเสือ
607มหานิกาย271070501วัดเกริงกระเวียชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เกริงกระเวีย
608มหานิกาย271070118วัดอู่ล่องท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี
609มหานิกาย271070102วัดจวบจันทร์วนารามท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3 จันเดย์
610มหานิกาย271070103วัดทองผาภูมิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
611มหานิกาย271070104วัดท่าขนุนท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
612มหานิกาย271070105วัดบ้านไร่ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี6
613มหานิกาย271070106วัดประจำไม้ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี11
614มหานิกาย271070107วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3
615มหานิกาย271070108วัดปากลำปิล็อกท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี9
616ธรรมยุต671070102วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรีบ้านหินแหลม หมู่ ๕
617มหานิกาย271070109วัดพุทธบริษัทท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3 องธิ
618มหานิกาย271070110วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาสท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี4 ทุ่งสมอ
619มหานิกาย271070114วัดห้วยปากคอกท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี6
620มหานิกาย271070113วัดห้วยเขย่งท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี10
621มหานิกาย271070115วัดหินแหลมท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี5
622มหานิกาย271070116วัดองธิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี2 องธิ
623มหานิกาย271070117วัดอู่ลองท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี4 อู่ลอง(อพป)
624มหานิกาย271070101วัดเขื่อนวชิราลงกรณท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ท่าขนุน
625ธรรมยุต671070101วัดเวฬุวันท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
626มหานิกาย271070112วัดเสาหงษ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เสาหงษ์
627มหานิกาย271070111วัดไร่ป้าท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี12
628มหานิกาย271070201วัดเหมืองแร่ปิล็อกปิล๊อกทองผาภูมิกาญจนบุรี6
629มหานิกาย271070401วัดกุยแหย่ลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
630มหานิกาย271070403วัดถ้ำผาสุกิจวนารามลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2 กุยแหย่
631มหานิกาย271070404วัดนามกุยทายิการามลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2 นามกุย
632มหานิกาย271070405วัดผาสุกิจสุวรรณเขตลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี5 หนองบาง
633มหานิกาย271070406วัดพุถ่องเจริญธรรมลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี1 พุถ่อง
634มหานิกาย271070407วัดลิ่นถิ่นลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี4
635มหานิกาย271070408วัดหนองเจริญศรัทธาธรรมลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี6 หนองเจริญ
636มหานิกาย271070402วัดเชิงเขาลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
637มหานิกาย271070704วัดขุนจิตราธรรมาวาสสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี1 สหกรณ์นิคม
638มหานิกาย271070702วัดสะพานลาวประชาสรรค์สหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี2 สะพานลาว
639มหานิกาย271070703วัดห้วยสมจิตสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี5 ห้วยสมจิต
640มหานิกาย271070701วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคมสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี1 สหกรณ์นิคม
641มหานิกาย271070601วัดท่ามะเดื่อห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี7
642มหานิกาย271070602วัดนพเก้าทายิการามห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี6 บ้านไร่
643ธรรมยุต671070601วัดป่าเขาใหญ่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี8 รวมใจ
644มหานิกาย271070603วัดวังปะโท่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี8
645มหานิกาย271070604วัดห้วยเจริญศรัทธารามห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี7 ห้วยปากคอก
646มหานิกาย271070302วัดจันทร์หงายหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี7
647มหานิกาย271070303วัดดงโคร่งหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี7
648มหานิกาย271070304วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี2 หม่องกะลา
649มหานิกาย271070305วัดธารน้ำร้อนหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1
650มหานิกาย271070306วัดป่าผาตาดธารสวรรค์หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี8 ผาตาด
651มหานิกาย271070307วัดวังผาตาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี8
652มหานิกาย271070308วัดวังหินหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1 วังหิน
653มหานิกาย271070309วัดหินดาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี4
654มหานิกาย271070310วัดหินดาดผาสุการามหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี5 หินดาด
655มหานิกาย271070301วัดเขาแทงหมูผาสุกิจวนารามหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1 วังหิน
656มหานิกาย271061101วัดท่าตะคร้อท่าตะคร้อท่าม่วงกาญจนบุรี1
657มหานิกาย271060101วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี1
658มหานิกาย271060402วัดบ้านทองท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี1
659มหานิกาย271060403วัดป่าพุทธบาทเขาน้อยท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี2 ท่าล้อ
660มหานิกาย271060404วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี5
661มหานิกาย271060401วัดเทวธรรมท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี3 ท่าล้อ
662มหานิกาย271060601วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี1 กร่างทอง
663มหานิกาย271060602วัดศรีสุวรรณาวาสทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี2
664มหานิกาย271060603วัดห้วยนาคราชทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี2
665มหานิกาย271060902วัดต้นลำใยบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี3
666มหานิกาย271060903วัดถ้ำกูปนฬวันบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี8 วังดุม
667มหานิกาย271060904วัดบ้านใหม่บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี2
668มหานิกาย271060905วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี5
669มหานิกาย271060906วัดหนองน้ำขุ่นบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี7
670มหานิกาย271060907วัดหนองสำรองบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี4
671มหานิกาย271060901วัดเขานางพิมพ์ปรีชารามบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี10 เขานางพิมพ์
672มหานิกาย271061004วัดตลาดสำรองพันธารามพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี
673มหานิกาย271061005วัดรางเฆ่พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี6 รางเฆ่
674มหานิกาย271061006วัดหนองพังตรุพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองพังตรุ
675มหานิกาย271061001วัดเขาคันหอกพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี7
676มหานิกาย271061002วัดเขาเพิงพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี9 ห้วยไร่
677มหานิกาย271061003วัดเขาเล็กพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี4 รางสะเดา
678มหานิกาย271060805วัดถ้ำเขาน้อยม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี5
679มหานิกาย271060801วัดถ้ำเสือม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี3 ม่วงชุม
680มหานิกาย271060802วัดพิไชยธารามม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี1
681มหานิกาย271060804วัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี5
682มหานิกาย271060803วัดมโนธรรมมารามม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี3
683มหานิกาย271061201วัดขุนไทยธารามรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี1 ลำขุนไทย
684มหานิกาย271061202วัดสระกลอยรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี5 สระกลอย
685มหานิกาย271060201วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี2
686มหานิกาย271060302วัดวังศาลาวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี1
687มหานิกาย271060303วัดหนองเสือวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี4
688มหานิกาย271060301วัดโพธิ์ศรีสุขารามวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี3
689ธรรมยุต671060501วัดหนองขาวหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองขาว
690มหานิกาย271060503วัดอินทารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี1
691มหานิกาย271060501วัดโมกมันขันธารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี7 หนองยายทาด
692มหานิกาย271060502วัดใหญ่ดงรังหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี4
693มหานิกาย271061303วัดทะเลสาบหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี7 ทะเลสาบ
694ธรรมยุต671061301วัดป่าอมรารามหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี6 หนองตากยา
695มหานิกาย271061306วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
696มหานิกาย271061305วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
697มหานิกาย271061307วัดหนองกงเกวียนหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองเกวียน
698มหานิกาย271061308วัดหนองตะครองหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองตะครอง
699มหานิกาย271061309วัดหนองตากยาอภัยสัตว์หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี8 หนองตากยา
700มหานิกาย271061310วัดหนองสองห้องหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี5 หนองสองห้อง