Showing 801-900 of 43,220 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801ธรรมยุต656090101วัดป่าห้วยดอกอูนห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา12 สันป่าส้าน
802ธรรมยุต656050501วัดถ้ำเทพนิมิตห้วยลานดอกคำใต้พะเยา9 ห้วยลาน
803ธรรมยุต656050301วัดเทพวรารามบ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา11 สันต้นเปา
804ธรรมยุต656031301วัดนาเจริญอ่างทองเชียงคำพะเยา6 นาเจริญ
805ธรรมยุต656030901วัดเสาหินเจดีย์คำเชียงคำพะเยา3 ใหม่ไพรสนธิ์
806ธรรมยุต656030604วัดพระธาตุศรีชุมน้ำแวนเชียงคำพะเยา14 แวนศรีชุม
807ธรรมยุต656030603วัดป่าแดงสามัคคีน้ำแวนเชียงคำพะเยา10 ป่าแดงสามัคคี
808ธรรมยุต656030602วัดถ้ำบุญนาคน้ำแวนเชียงคำพะเยา11 ก้าวเจริญ
809ธรรมยุต656030601วัดเกษมสันติวนารามน้ำแวนเชียงคำพะเยา9 ห้วยบง
810ธรรมยุต656020501วัดป่าญาณรังสีทุ่งรวงทองจุนพะเยาม. 1
811ธรรมยุต656020301วัดศรีเมืองชุมลอจุนพะเยา6 ศรีเมืองชุม
812ธรรมยุต656011801วัดอนาลโยทิพยารามสันป่าม่วงเมืองพะเยาพะเยา6 สันป่าบง
813ธรรมยุต656011302วัดอารามป่าน้อยท่าวังทองเมืองพะเยาพะเยา5 หนองหวี
814ธรรมยุต656011301วัดรัตนวนารามท่าวังทองเมืองพะเยาพะเยา9 ร่องจ้อง
815ธรรมยุต656010602วัดศรีอุดมธรรมบ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา13 ท่าเรือ
816ธรรมยุต656010601วัดดอยหลวงบ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา8 ต๊ำกลาง
817ธรรมยุต655090901วัดไชยสถานพระพุทธบาทเชียงกลางน่าน4 ภูแหน
818ธรรมยุต655090301วัดป่าศรัทธาสามัคคีธรรมเชียงคานเชียงกลางน่าน1 ตี๊ดใหม่
819ธรรมยุต655071001วัดนิโรธรังสีปงสนุกเวียงสาน่าน2 ก๊อด
820ธรรมยุต655070601วัดป่าเวียงสาวนารามส้านเวียงสาน่าน9 ทรายทอง
821ธรรมยุต655050301วัดป่านาห้วยสันติสุขสถานปัวน่าน1 นาห้วย
822ธรรมยุต655020601วัดป่าแม่จริมโสภิตารามแม่จริมแม่จริมน่าน2 ฝาย
823ธรรมยุต655011701วัดป่าศรีถาวรวังตาวสะเนียนเมืองน่านน่าน7 วังตาว
824ธรรมยุต655010802วัดป่าปัญญาวุธารามดู่ใต้เมืองน่านน่าน6 เขาน้อย
825ธรรมยุต655010801วัดเขาน้อยเทสรังสีดู่ใต้เมืองน่านน่าน11 เขาน้อย
826ธรรมยุต655010601วัดดอยแยงเรืองเมืองน่านน่าน2 ดอนเฟือง
827ธรรมยุต655010301วัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามผาสิงห์เมืองน่านน่าน7 ผาตูบ
828ธรรมยุต654050202วัดแม่จั๊วะธรรมารามแม่จั๊วะเด่นชัยแพร่10 แม่จั๊วะ
829ธรรมยุต654050201วัดบุญคุ้มวนารามแม่จั๊วะเด่นชัยแพร่10 แม่จั๊วะ
830ธรรมยุต654050101วัดแพร่ธรรมารามเด่นชัยเด่นชัยแพร่5
831ธรรมยุต654041101วัดป่าเวียงทองเวียงทองสูงเม่นแพร่9 เวียงทอง
832ธรรมยุต654040201วัดเวฬุวันน้ำชำสูงเม่นแพร่5
833ธรรมยุต654020701วัดต้นเดื่อต้นผึ้งทุ่งศรีร้องกวางแพร่4 ต้นเดื่อ-ต้นผึ้ง
834ธรรมยุต654020101วัดป่าวัฒนารามร้องกวางร้องกวางแพร่1 ร้องกวาง
835ธรรมยุต654011001วัดบุญรักษาป่าแมตเมืองแพร่แพร่7 สองแคว
836ธรรมยุต653090301วัดธรรมจริยารักษ์ป่าคายทองแสนขันอุตรดิตถ์7 หนองกอก
837ธรรมยุต653080701วัดพระแท่นศิลาอาสน์ทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์6 พระแท่น
838ธรรมยุต653070601วัดบึงสัมพันธ์บ้านหม้อพิชัยอุตรดิตถ์5 หาดสาแล
839ธรรมยุต653070401วัดราษฎร์เจริญธรรมท่าสักพิชัยอุตรดิตถ์
840ธรรมยุต653060101วัดสิริมาตุยารามม่วงเจ็ดต้นบ้านโคกอุตรดิตถ์1 ห้วยน้อยกา
841ธรรมยุต653040201วัดศรีสว่างทรายขาวบ้านฝายน้ำปาดอุตรดิตถ์5 ทรายขาว
842ธรรมยุต653020201วัดป่าปทีปารามบ้านแก่งตรอนอุตรดิตถ์1 แก่ง
843ธรรมยุต653011601วัดป่าพุทธวิโมกข์ขุนฝางเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์5 ขุนฝาง
844ธรรมยุต653011201วัดป่าเขื่อนผาจุกผาจุกเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์หมู่ที่ ๗ บ้านคลองนาพง
845ธรรมยุต653011001วัดหน้าฝายบ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์4 หน้าฝาย
846ธรรมยุต653010801วัดกลิ่นลอยบุปผารามน้ำริดเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำริด
847ธรรมยุต652130301วัดถ้ำอิทธิฤทธิ์ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางหมู่ที่ ๑ บ้านถ้ำ
848ธรรมยุต652120401วัดจำทรายมูลปงยางคกห้างฉัตรลำปาง6
849ธรรมยุต652120302วัดม่อนไก่แจ้เมืองยาวห้างฉัตรลำปางหมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยามเหนือ
850ธรรมยุต652120301วัดป่าปงสนุกเมืองยาวห้างฉัตรลำปาง8 แม่ยามเหนือ
851ธรรมยุต652120201วัดศรีสัจจาธิษฐานหนองหล่มห้างฉัตรลำปาง8 ง้าวพิชัย
852ธรรมยุต652110101วัดม่อนหินขาวสบปราบสบปราบลำปาง11 ทุ่งเจริญ
853ธรรมยุต652100401วัดป่าเพิ่มพูลบ้านกิ่วแม่ทะลำปาง6 ทุ่ง
854ธรรมยุต652100201วัดถ้ำพระสบายนาครัวแม่ทะลำปาง7
855ธรรมยุต652100101วัดเวียงสวรรค์แม่ทะแม่ทะลำปาง6 ผาลาด
856ธรรมยุต652080801วัดศิลาวารีเถินบุรีเถินลำปาง7
857ธรรมยุต652080701วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์แม่ถอดเถินลำปาง5
858ธรรมยุต652080101วัดป่าสันติสุขสามัคคีล้อมแรดเถินลำปาง11 เด่นแก้ว
859ธรรมยุต652060702วัดพุทธบาทสุทธาวาสวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
860ธรรมยุต652060701วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง7 ทุ่งทอง
861ธรรมยุต652030903วัดสันติสุขใหม่พัฒนาเกาะคาลำปาง8 สันตินิคม
862ธรรมยุต652030902วัดสันตินิคมใหม่พัฒนาเกาะคาลำปาง2 สันป่าสัก
863ธรรมยุต652030901วัดถ้ำขุมทรัพย์ใหม่พัฒนาเกาะคาลำปาง5
864ธรรมยุต652030501วัดสำราญนิวาสศาลาเกาะคาลำปาง3
865ธรรมยุต652030302วัดทุ่งขามไหล่หินเกาะคาลำปาง5
866ธรรมยุต652030301วัดชัยมงคลธรรมวรารามไหล่หินเกาะคาลำปาง2
867ธรรมยุต652020401วัดรัตนคูหาแม่เมาะแม่เมาะลำปาง8
868ธรรมยุต652020202วัดถ้ำอินทร์เนรมิตนาสักแม่เมาะลำปาง
869ธรรมยุต652020201วัดถ้ำอินทร์เนรมิตรนาสักแม่เมาะลำปาง7 แม่จาง
870ธรรมยุต652010803วัดดวงแก้วโพธิญาณปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง
871ธรรมยุต652010802วัดพระธาตุปู่ป้อโพธิญาณปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง
872ธรรมยุต652010801วัดป่าโพธิญาณรังสีปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง
873ธรรมยุต652010501วัดสามัคคีบุญญารามพระบาทเมืองลำปางลำปาง8 หัวทุ่งสามัคคี
874ธรรมยุต652010201วัดเชตวันหัวเวียงเมืองลำปางลำปาง
875ธรรมยุต651061101วัดป่ารัชดารามนครเจดีย์ป่าซางลำพูนบ้านใหม่บวกขะยอม
876ธรรมยุต651060502วัดหนองดู่บ้านเรือนป่าซางลำพูน1
877ธรรมยุต651060501วัดเกาะกลางบ้านเรือนป่าซางลำพูน8 บ่อคาว
878ธรรมยุต651040901วัดป่าบารมีศรีวิชัยศรีวิชัยลี้ลำพูนบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ ๑๓
879ธรรมยุต651040501วัดโพธิธรรมารามก้อลี้ลำพูน4 ก้อท่า
880ธรรมยุต651030301วัดป่าธรรมาภิรมย์เหล่ายาวบ้านโฮ่งลำพูน11 ปากทางม่วงโตน
881ธรรมยุต651010701วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยต้นธงเมืองลำพูนลำพูน2 สันต้นธง
882ธรรมยุต650240402วัดป่าสันติสุขสันติสุขดอยหล่อเชียงใหม่บ้านใหม่หนองหอย หมู่ ๖
883ธรรมยุต650240401วัดป่าสวนธรรมรสสันติสุขดอยหล่อเชียงใหม่6 สันติสุข
884ธรรมยุต650220501วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติดอนเปาแม่วางเชียงใหม่10 ห้วยแก้ว
885ธรรมยุต650210401วัดถ้ำผาผึ้งหนองบัวไชยปราการเชียงใหม่11
886ธรรมยุต650190301วัดป่าไม้แดงชมภูสารภีเชียงใหม่2 พญาชมภู
887ธรรมยุต650151003วัดห้วยไร่บ้านปงหางดงเชียงใหม่4
888ธรรมยุต650151002วัดป่าพุทธพจนารามบ้านปงหางดงเชียงใหม่1 ห้วยเสี้ยว
889ธรรมยุต650151001วัดป่าธรรมชาติบ้านปงหางดงเชียงใหม่9 ทุ่งโป่ง
890ธรรมยุต650150901วัดสันป่าสักวรอุไรหนองควายหางดงเชียงใหม่11 สันป่าสัก
891ธรรมยุต650141001วัดห้วยบงวัฒนารามแม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่5
892ธรรมยุต650140801วัดทิพวนารามหนองหารสันทรายเชียงใหม่7
893ธรรมยุต650140401วัดป่าสุรีย์พรวนารามสันนาเม็งสันทรายเชียงใหม่5 หลักปัน
894ธรรมยุต650131201วัดต้นเปาสันดินกี่หนาต้นเปาสันกำแพงเชียงใหม่1 ต้นเปา
895ธรรมยุต650130101วัดโรงธรรมสามัคคีสันกำแพงสันกำแพงเชียงใหม่7
896ธรรมยุต650120501วัดป่าเจดีย์เหลี่ยมแม่ก๊าสันป่าตองเชียงใหม่4
897ธรรมยุต650120101วัดป่าเจริญธรรมยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่9
898ธรรมยุต650111101วัดเจติยบรรพตโหล่งขอดพร้าวเชียงใหม่1
899ธรรมยุต650111001วัดดอยแม่ปั๋งแม่ปั๋งพร้าวเชียงใหม่5
900ธรรมยุต650110901วัดนิคมสหกรณ์แม่แวนพร้าวเชียงใหม่7