Showing 701-800 of 43,218 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701ธรรมยุต662060101วัดถ้ำเขาตะล่อมพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร9 เขาสว่าง
702ธรรมยุต662050102วัดป่าฐิตวิริโยคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร4 โค้งวิไล
703ธรรมยุต662050101วัดเด่นสะเดาคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร10 เด่นสะเดา
704ธรรมยุต662041201วัดป่ามณีธรรมโชติวังหามแหขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร18 เขาพริกไทย
705ธรรมยุต662040501วัดแสนสุขแสนตอขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร7
706ธรรมยุต662030402วัดป่าธรรมจักรคีรีสักงามคลองลานกำแพงเพชร1 สักงาม
707ธรรมยุต662030401วัดหนองน้ำขุ่นสักงามคลองลานกำแพงเพชร5 หนองน้ำขุ่น
708ธรรมยุต662030301วัดเขาพุทธประทีปคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร4 ปากคลองลาน
709ธรรมยุต662030201วัดป่าเกาะร้อยโป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร2 แคมป์
710ธรรมยุต662030103วัดไพรสณฑ์รัตนารามคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร3
711ธรรมยุต662030102วัดป่าบึงหล่มคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร6 บึงหล่ม
712ธรรมยุต662030101วัดเทพนิมิตมงคลคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร9 คลองพลู
713ธรรมยุต662020501วัดทุ่งพัฒนามหาชัยไทรงามกำแพงเพชร12 ทุ่งพัฒนา
714ธรรมยุต662020401วัดป่าสักขีสามัคคีธรรมหนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร2 สักขี
715ธรรมยุต662011701วัดยางเลียงคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8 ยางเลียงเหนือ
716ธรรมยุต662011502วัดหนองบัวท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร7 หนองบัว
717ธรรมยุต662011501วัดป่าดอยลับงาท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร7 สันติสุข
718ธรรมยุต662011401วัดป่าสันติสุขวังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร21 ฟ้าเกื้อ
719ธรรมยุต662011202วัดวังอ้อนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร9 วังอ้อ
720ธรรมยุต662011201วัดพัฒนานิคมนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร5
721ธรรมยุต662011101วัดกรุแก้วคณฑีเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8 หนองจอก
722ธรรมยุต662010702วัดลานดอกไม้ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร16 แหลมยาว
723ธรรมยุต662010701วัดป่าชัยรังสีลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8 ท่าไม้แดงใต้
724ธรรมยุต662010401วัดเด่นแก้วพัฒนานาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร18 เด่นแก้วพัฒนา
725ธรรมยุต662010301วัดเขารัตนโชติอ่างทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร2 ปากอ่าง
726ธรรมยุต662010102วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร3
727ธรรมยุต662010101วัดกำแพงเพชรในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
728ธรรมยุต661070602วัดป่านิคมสามัคคีทุ่งนางามลานสักอุทัยธานี4 นิคมสามัคคี
729ธรรมยุต661070601วัดถ้ำทองทุ่งนางามลานสักอุทัยธานี3
730ธรรมยุต661070501วัดเขาผาแรตน้ำรอบลานสักอุทัยธานี13
731ธรรมยุต661070401วัดทรัพย์สมบูรณ์ระบำลานสักอุทัยธานี12 ทรัพย์สมบูรณ์
732ธรรมยุต661070301วัดเขาฆ้องชัยป่าอ้อลานสักอุทัยธานี1
733ธรรมยุต661070102วัดวิหารธรรมลานสักลานสักอุทัยธานี6 ร่องตาที
734ธรรมยุต661070101วัดเขาดินเหนือลานสักลานสักอุทัยธานี4 เขาดินเหนือ
735ธรรมยุต661040201วัดใหม่เขาปูนหนองยางหนองฉางอุทัยธานี1 ใหม่เขาปูน
736ธรรมยุต661030402วัดหนองบำหรุไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี13 หนองบำหรุ
737ธรรมยุต661030401วัดปิยะมงคลไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี23 ใหม่มงคล
738ธรรมยุต660130301วัดบุญญานุสรณ์แม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์25 บุ่งผักหนาม
739ธรรมยุต660120102วัดชายธงวรารามตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์8
740ธรรมยุต660120101วัดคูหาโสภณตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์9
741ธรรมยุต660111701วัดหัวตลุกวนารามสระแก้วลาดยาวนครสวรรค์6 หัวตลุก
742ธรรมยุต660100701วัดเขาทองพุทธารามเขาทองพยุหะคีรีนครสวรรค์10
743ธรรมยุต660090301วัดเขาช้างฟุบวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์6 ประจันตคีรี (เขาช้างฟุบ)
744ธรรมยุต660080701วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ทำนบท่าตะโกนครสวรรค์2 โคกแผ่น
745ธรรมยุต660070102วัดพุทธนิมิตตาคลีตาคลีนครสวรรค์11
746ธรรมยุต660070101วัดเทพมงคลปานสารามตาคลีตาคลีนครสวรรค์21
747ธรรมยุต660050502วัดใหม่หนองน้ำขุ่นบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์5 ใหม่หนองน้ำขุ่น
748ธรรมยุต660050501วัดเทพสถาพรบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์8
749ธรรมยุต660050401วัดบ้านคลองอ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์2 คลอง
750ธรรมยุต660050101วัดมงคลรัตนารามท่างิ้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์4
751ธรรมยุต660040201วัดคลองสมอหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์4
752ธรรมยุต660030801วัดป่าพันลานใต้พันลานชุมแสงนครสวรรค์4 พันลาน
753ธรรมยุต660030102วัดแสงธรรมสุทธาวาสชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์
754ธรรมยุต660030101วัดแสงธรรมสุทธารามชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์
755ธรรมยุต660011601วัดสังฆมงคลหนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์6
756ธรรมยุต660010102วัดพุทธมงคลนิมิตรปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
757ธรรมยุต660010101วัดพุทธมงคลนิมิตปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
758ธรรมยุต658050701วัดแม่ปางสันติคีรีแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน1 แม่ปาง
759ธรรมยุต658050101วัดป่าแก้วนันทพรแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน8 ท่าสองแคว
760ธรรมยุต658040101วัดถ้ำพระบ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน6 ห้วยหลวง
761ธรรมยุต658030701วัดป่าแม่เหมืองหลวงโป่งสาปายแม่ฮ่องสอน4
762ธรรมยุต658030401วัดโป่งน้ำร้อนแม่ฮี้ปายแม่ฮ่องสอน2 ทรายขาว
763ธรรมยุต658020301วัดทุ่งเมืองปอนเมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน2 เมืองปอน
764ธรรมยุต658010601วัดป่าถ้ำวัวห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน6 แม่สุยะ
765ธรรมยุต658010401วัดบ้านใหม่ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน5
766ธรรมยุต657180101วัดป่าอรัญญวิเวกปงน้อยดอยหลวงเชียงราย5 ป่าลัน
767ธรรมยุต657170201วัดดอยธรรมารามดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งเชียงราย9 ป่าสักงาม
768ธรรมยุต657170102วัดบ้านเหล่าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย6
769ธรรมยุต657170101วัดดอยน้ำตกพัฒนาทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย7 น้ำตกพัฒนา
770ธรรมยุต657120403วัดสันติอุดมธรรมเม็งรายพญาเม็งรายเชียงราย6
771ธรรมยุต657120402วัดสันติวนารามเม็งรายพญาเม็งรายเชียงราย4 เหล่า
772ธรรมยุต657120401วัดศรีสะอาดเม็งรายพญาเม็งรายเชียงราย9
773ธรรมยุต657110602วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรมแม่เจดีย์เวียงป่าเป้าเชียงราย1 แม่ขะจาน
774ธรรมยุต657110601วัดพระเจ้าหลวงแม่เจดีย์เวียงป่าเป้าเชียงราย5 ป่าแงะ
775ธรรมยุต657110501วัดพระยอดเวียงกาหลงเวียงกาหลงเวียงป่าเป้าเชียงราย15 เวียงกาหลง
776ธรรมยุต657080602วัดพระธาตุศรีโยนกโยนกเชียงแสนเชียงราย
777ธรรมยุต657080601วัดป่าญาณสัมปันโนอารยารามโยนกเชียงแสนเชียงราย8 ดอยงาม
778ธรรมยุต657080301วัดพระธาตุบรรพตบ้านแซวเชียงแสนเชียงราย3 ท่าขันทอง
779ธรรมยุต657070602วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามท่าข้าวเปลือกแม่จันเชียงราย9
780ธรรมยุต657070601วัดพระพุทธบาทผาเรือท่าข้าวเปลือกแม่จันเชียงราย11 ผาเรือ
781ธรรมยุต657070201วัดเชื้อเจ็ดตนจันจว้าแม่จันเชียงราย8
782ธรรมยุต657060302วัดป่าวังศิลาสันมะค่าป่าแดดเชียงราย8 วังศิลา
783ธรรมยุต657060301วัดป่าเขาวงมหาวันสันมะค่าป่าแดดเชียงราย5 วังน้อย
784ธรรมยุต657060201วัดถ้ำผาจรุยป่าแงะป่าแดดเชียงราย16
785ธรรมยุต657040101วัดเทิงเวียงเทิงเชียงราย9
786ธรรมยุต657020601วัดป่าศรีวิไลดอนศิลาเวียงชัยเชียงราย17 ใหม่ศรีวิลัย
787ธรรมยุต657020301วัดป่าพุทธเมตตาผางามเวียงชัยเชียงราย13 ทุ่งยั้งใหม่
788ธรรมยุต657012101วัดภูมิพารารามท่าสุดเมืองเชียงรายเชียงราย1 ป่าพลู
789ธรรมยุต657012001วัดพุทธอุทยานดอยฮางเมืองเชียงรายเชียงราย1 ดอยฮาง
790ธรรมยุต657011803วัดป่าหัวดอยท่าสายเมืองเชียงรายเชียงราย6 หัวดอย
791ธรรมยุต657011802วัดป่าธรรมประทีปท่าสายเมืองเชียงรายเชียงราย11 เวียงคุ้ม
792ธรรมยุต657011801วัดป่าเขื่อนแก้วท่าสายเมืองเชียงรายเชียงราย9 เขื่อนแก้ว
793ธรรมยุต657010502วัดพระธาตุกู่แก้วดอยงามแม่ข้าวต้มเมืองเชียงรายเชียงราย15 ใหม่บัวแดง
794ธรรมยุต657010501วัดป่ามหามงคลแม่ข้าวต้มเมืองเชียงรายเชียงราย20 ประชาร่วมมิตร
795ธรรมยุต657010401วัดปฐมพุทธารามนางแลเมืองเชียงรายเชียงราย10 ป่าซางวิวัฒน์
796ธรรมยุต657010201วัดเม็งรายมหาราชรอบเวียงเมืองเชียงรายเชียงราย2
797ธรรมยุต656090102วัดสันป่าแดงธรรมารามห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา11 สันป่าแดง
798ธรรมยุต656090101วัดป่าห้วยดอกอูนห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา12 สันป่าส้าน
799ธรรมยุต656050501วัดถ้ำเทพนิมิตห้วยลานดอกคำใต้พะเยา9 ห้วยลาน
800ธรรมยุต656050301วัดเทพวรารามบ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา11 สันต้นเปา