Showing 701-800 of 43,214 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย442030702วัดจันทรังษีจอมศรีเชียงคานเลย2 บ้านนาศรี
702มหานิกาย442030701วัดจอมศรีจอมศรีเชียงคานเลย5 บ้านจอมศรี
703มหานิกาย442140103วัดไร่ศรีชุมแพหนองหินหนองหินเลย1
704มหานิกาย442140323วัดหลักหกสิบหนองหินหนองหินเลย7 บ้านหลักร้อยหกสิบ
705มหานิกาย442140104วัดศรีหนองหินหนองหินหนองหินเลย1 บ้านหนองหิน
706มหานิกาย442140317วัดศรีสมบูรณ์หนองหินหนองหินเลย7 บ้านห้วยเป้า
707มหานิกาย442140102วัดร่องป่าไผ่หนองหินหนองหินเลย7 บ้านร่องป่าไผ่
708มหานิกาย442140101วัดร่มโพธิธรรมหนองหินหนองหินเลย10 หลักร้อยหกสิบ
709ธรรมยุต642140107วัดภูหินกองหนองหินหนองหินเลย2 บ้านภูหินกอง
710ธรรมยุต642140106วัดป่าสามัคคีธรรมหนองหินหนองหินเลย6
711ธรรมยุต642140105วัดป่าสันติธรรมหนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
712ธรรมยุต642140104วัดป่าบ้านห้วยโจดหนองหินหนองหินเลย10 บ้านห้วยโจด
713ธรรมยุต642140103วัดขามชุม (ขานชูม)หนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
714ธรรมยุต642140102วัดขามชุมหนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
715ธรรมยุต642140101วัดขานชูมหนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
716มหานิกาย442140327วัดป่าศรีอุบลหนองหินหนองหินเลย3 ไร่ศรีอุบล
717มหานิกาย442140314วัดโพธิ์ชุมปวนพุหนองหินเลย1 บ้านปวน
718มหานิกาย442140309วัดโนนราชน้อยปวนพุหนองหินเลย3 บ้านผาหวาย(ป่าเป้า)
719มหานิกาย442140308วัดโนนทรายปวนพุหนองหินเลย6 บ้านหนองหมากแก้ว
720มหานิกาย442140303วัดโคกสว่างปวนพุหนองหินเลย2 บ้านโคกสว่าง
721มหานิกาย442140302วัดโคกป่าบกปวนพุหนองหินเลย1 บ้านโคกป่าบก
722มหานิกาย442140325วัดเหล่าตุ้มวนาราม (เหล่าตุ้มพัฒนาราม)ปวนพุหนองหินเลย10 บ้านเหล่าใหญ่
723มหานิกาย442140326วัดเหล่าตุ้มวนารามปวนพุหนองหินเลย10 บ้านเหล่าใหญ่
724มหานิกาย442140324วัดเหล่าตุ้มพัฒนารามปวนพุหนองหินเลย10 บ้านเหล่าใหญ่
725มหานิกาย442140322วัดสว่างอารมณ์ปวนพุหนองหินเลย5 บ้านเดื่อน้อย
726มหานิกาย442140321วัดสวนห้อมปวนพุหนองหินเลย12 บ้านสวนห้อม
727มหานิกาย442140319วัดศรีห้วยไผ่ใต้ปวนพุหนองหินเลย6 บ้านห้วยไผ่ใต้
728มหานิกาย442140320วัดศรีห้วยไผ่เหนือปวนพุหนองหินเลย18 บ้านห้วยไผ่เหนือ
729มหานิกาย442140318วัดศรีห้วยเป้าปวนพุหนองหินเลย7 บ้านห้วยเป้าเหนือ
730มหานิกาย442140316วัดราดน้อยปวนพุหนองหินเลย5 บ้านห้วยเดื่อน้อย
731มหานิกาย442140315วัดภูทองปวนพุหนองหินเลย4 บ้านภูทอง
732มหานิกาย442140313วัดพรมดีสามัคคีปวนพุหนองหินเลย14 บ้านห้วยไผ่ใต้
733มหานิกาย442140312วัดผาหวายวนารามปวนพุหนองหินเลย3 บ้านผาหวาย
734มหานิกาย442140311วัดผาฝ้ายพัฒนารามปวนพุหนองหินเลย11 บ้านผาฝ้าย
735มหานิกาย442140310วัดป่าสมัยพัฒนารามปวนพุหนองหินเลย9 บ้านปวนพุ
736ธรรมยุต642140303วัดป่าผาหวายปวนพุหนองหินเลย3 บ้านผาหวาย
737มหานิกาย442140307วัดนาซำเจริญปวนพุหนองหินเลย1 บ้านซำเจริญ
738ธรรมยุต642140302วัดถ้ำโพธิ์ชัยปวนพุหนองหินเลย3 บ้านผาหวาย
739มหานิกาย442140306วัดถ้ำโพธิสัตว์ปวนพุหนองหินเลย1 บ้านนาเหล่าน้อย
740มหานิกาย442140305วัดถ้ำดอกบัวปวนพุหนองหินเลย10 ผางาม
741มหานิกาย442140304วัดจิตสังคมปวนพุหนองหินเลย7 บ้านห้วยม่วง
742มหานิกาย442140301วัดคุณสมบัติพัฒนาปวนพุหนองหินเลย10 บ้านผางาม
743ธรรมยุต642140301วัดคำมาประดิษฐ์ปวนพุหนองหินเลย12 บ้านหนองจิก
744มหานิกาย442140203วัดเกาะแก้วชลธีตาดข่าหนองหินเลย3 โคกใหญ่
745มหานิกาย442140201วัดเกาะแก้วชลที (เกาะแก้วชลธี)ตาดข่าหนองหินเลย3 โคกใหญ่
746มหานิกาย442140202วัดเกาะแก้วชลทีตาดข่าหนองหินเลย3 โคกใหญ่
747มหานิกาย442140207วัดศิริเทพตาดข่าหนองหินเลย4 บ้านไร่พวย
748มหานิกาย442140206วัดศรีเทพตาดข่าหนองหินเลย4 บ้านไร่พวย
749มหานิกาย442140205วัดศรีดวงประทีปตาดข่าหนองหินเลย6 บ้านตาดข่า
750มหานิกาย442140204วัดตาดข่าพัฒนารามตาดข่าหนองหินเลย6 บ้านตาดข่า
751ธรรมยุต642140201วัดภูคำน้อยคีรีเขตตาดข่าหนองหินเลย3 บ้านผาหวาย
752มหานิกาย442091203วัดโพธิ์ชัยสุรารามโคกขมิ้นวังสะพุงเลย1 บ้านโคกขมิ้น
753มหานิกาย442091201วัดโคกสว่างสามัคคีโคกขมิ้นวังสะพุงเลย6 โคกสว่าง
754มหานิกาย442091211วัดแก้วเสด็จโคกขมิ้นวังสะพุงเลย๓๑๗ หมู่ที่ ๑๔
755ธรรมยุต642091201วัดเกาะแก้วโคกขมิ้นวังสะพุงเลย5 หินเกิ้งใหม่
756มหานิกาย442091212วัดอัมพวันโคกขมิ้นวังสะพุงเลย๒๐๐ หมู่ที่ ๔
757มหานิกาย442091210วัดสิงห์ทองโคกขมิ้นวังสะพุงเลย10 บ้านป่าบง
758มหานิกาย442091209วัดสามัคคีธรรมโคกขมิ้นวังสะพุงเลย3 โคกน้อย
759มหานิกาย442091208วัดสังคมวิทยารามโคกขมิ้นวังสะพุงเลย2 บ้านกุดฉัน
760มหานิกาย442091207วัดศิริธรารามโคกขมิ้นวังสะพุงเลย7 บ้านลาด
761มหานิกาย442091206วัดศรีสว่างโคกขมิ้นวังสะพุงเลย2 บ้านขอนยาง
762มหานิกาย442091205วัดศรีพัฒนารามโคกขมิ้นวังสะพุงเลย13 นิกรสุข
763มหานิกาย442091204วัดราษฎร์บูรพารามโคกขมิ้นวังสะพุงเลย
764ธรรมยุต642091203วัดป่าหนองสิมโคกขมิ้นวังสะพุงเลย20 โคกขมิ้นใหม่
765มหานิกาย442091202วัดป่าพิทักษ์ไทยโคกขมิ้นวังสะพุงเลย10 ป่าบง
766ธรรมยุต642091202วัดถ้ำคูหาวารีโคกขมิ้นวังสะพุงเลย8 โนนสว่าง
767มหานิกาย442091213ที่พักสงฆ์ถ้ำฤาษีโคกขมิ้นวังสะพุงเลยหมู่ที่ ๘
768มหานิกาย442091105วัดโพนสว่างเขาหลวงวังสะพุงเลย3 บ้านนาหนองบง
769มหานิกาย442091103วัดโพธิ์เย็นเขาหลวงวังสะพุงเลย8 บ้านน้ำทรง
770มหานิกาย442091104วัดโพธิ์ศรีเขาหลวงวังสะพุงเลย9 บ้านนาหลวง
771มหานิกาย442091102วัดโนนสว่างพัฒนารามเขาหลวงวังสะพุงเลย5 บ้านนาซำแซง
772มหานิกาย442091109วัดโนนสว่างพัฒนาเขาหลวงวังสะพุงเลยบ้าน หนองบง หมู่ที่ ๓
773มหานิกาย442091101วัดโนนสวรรค์เขาหลวงวังสะพุงเลย7 บ้านขอนแก่น
774มหานิกาย442091108วัดอภิราษฎร์บำรุงเขาหลวงวังสะพุงเลย10 บ้านยางเดี่ยว
775มหานิกาย442091107วัดศรีสะอาดเขาหลวงวังสะพุงเลย1 ห้วยผุก
776มหานิกาย442091106วัดศรีสว่างจอมแจ้งเขาหลวงวังสะพุงเลย2 บ้านกกสะทอน
777ธรรมยุต642091102วัดป่านาหนองบงเขาหลวงวังสะพุงเลย3 นาหนองบง
778ธรรมยุต642091101วัดถ้ำผาพุงเขาหลวงวังสะพุงเลย4 แก่งหิน
779มหานิกาย442091110วัดป่าเทพจินดาเขาหลวงวังสะพุงเลย9 นาหลวง
780มหานิกาย442091111วัดป่าพุทธบารมีเขาหลวงวังสะพุงเลย12 โนนผาพุง
781มหานิกาย442090304วัดโนนสำราญหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย3
782ธรรมยุต642090302วัดโนนสมบูรณ์หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย12 บ้านโนนสมบูรณ์
783ธรรมยุต642090306วัดหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย9 หนองนอ
784มหานิกาย442090312วัดสะเพียนทอง (สะเทียนทอง)หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย8 บ้านนาดอกไม้
785มหานิกาย442090311วัดสะเพียนทองหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย8 บ้านนาดอกไม้
786มหานิกาย442090310วัดสะเทียนทองหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย8 บ้านนาดอกไม้
787มหานิกาย442090308วัดสว่างอินทร์แปลงหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย12 โนนสมบูรณ์
788มหานิกาย442090309วัดสว่างหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย1 บ้านกลาง
789มหานิกาย442090306วัดศรีเจริญหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย9 บ้านหนองนอ
790มหานิกาย442090314วัดศรีอุบลพัฒนารามหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย๑๐๕ หมู่ที่ ๖
791มหานิกาย442090307วัดศรีอุทัยหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย4 บ้านวังไห
792ธรรมยุต642090304วัดป่าโนนสมบูรณ์หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย11 โนนสมบูรณ์
793มหานิกาย442090305วัดป่าเลไลยก์หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย1 บ้านกลาง
794ธรรมยุต642090305วัดป่าสามัคคีวนารามหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย2 หนองปาดฟาน
795มหานิกาย442090313วัดป่าสันติธรรมหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลยม.๔
796ธรรมยุต642090303วัดป่าถาวรธรรมสถิตย์หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย12 ขัวแตะ
797ธรรมยุต642090301วัดนาดอกไม้หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย8 บ้านนาดอกไม้
798มหานิกาย442090303วัดทิพย์ชลธาวนารามหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย7 บึงสวรรค์
799มหานิกาย442090302วัดทองสว่างศรีนวลหนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย14
800มหานิกาย442090301วัดถ้ำผาสิงห์หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย11 บ้านโนนสมบูรณ์