Showing 601-700 of 43,218 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย433042106วัดบ้านคำบอนสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 คำบอน
602มหานิกาย433042107วัดบ้านซำเม็งเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ซำเม็ง
603มหานิกาย433042108วัดบ้านภูมิซรอลเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษบ้านภูมิซรอล หมู่ 12
604มหานิกาย433042109วัดศิริมงคลสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 สายเจริญ
605มหานิกาย433042110วัดศิริมงคลสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ16 สายเจริญ
606มหานิกาย433042111วัดศิลารามสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
607มหานิกาย433042112วัดสวนสวรรค์สวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 สวนสวรรค์
608มหานิกาย433042113วัดนทีธรรมารามเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 โนนสว่าง
609มหานิกาย433042301วัดจันทองเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 เดียงตะวันออก
610มหานิกาย433042302วัดเดียงทรงธรรมเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 เดียงตะวันตก
611มหานิกาย433042303วัดนาตาลเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 นาตาล
612มหานิกาย433042304วัดวังชมภูเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 วังชมภู
613มหานิกาย433042401วัดกระมอลทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ7 กระมอล
614มหานิกาย433042402วัดทุ่งประทายทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 ทุ่งประทาย
615มหานิกาย433042403วัดทุ่งสว่างทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ทุ่งใหญ่
616มหานิกาย433042404วัดบ้านตาซุนทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ตาซุน
617มหานิกาย433042405วัดบ้านม่วงทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ม่วง
618มหานิกาย433042406วัดผือเก่าธรรมารามทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 ผือเก่า
619มหานิกาย433042407วัดร่องธรรมารามทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ร่อง
620มหานิกาย433042408วัดอินทารามทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 โคก
621มหานิกาย433042501วัดด่านใต้พัฒนารามภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ด่านใต้
622มหานิกาย433042502วัดบ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1 ด่าน
623มหานิกาย433042503วัดบ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษหมู่ 3 บ้านด่าน
624มหานิกาย433042504วัดโศกขามป้อมภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 โศกขามป้อม
625ธรรมยุต633040101วัดป่าอริยธรรมบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 หนองตลาด
626ธรรมยุต633040102วัดหนองศาลาบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองศาลา
627ธรรมยุต633040501วัดป่าร่มโพธิ์ธรรมสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ทุ่งโพธิ์
628ธรรมยุต633040502วัดป่าสังเม็กตะวันตกสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ18 สังเม็กตะวันตก
629ธรรมยุต633040601วัดป่าเทพพิทักษ์ธรรมน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ขยุง
630ธรรมยุต633040801วัดป่าพลานอุดมธรรมรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 หนองอุดม
631ธรรมยุต633040802วัดป่าหนองโปร่งใหญ่รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองโปร่งใหญ่
632ธรรมยุต633040803วัดพลาญจำปารุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 โดนเอาว์ใต้
633ธรรมยุต633041101วัดศรีอุดมจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ศรีอุดม
634ธรรมยุต633041201วัดป่าศรีสมบูรณ์ภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 ศรีสมบูรณ์
635ธรรมยุต633041301วัดป่าชำม่วงชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ชำม่วง
636ธรรมยุต633041302วัดอัมพวนารามชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ชำม่วง
637ธรรมยุต633041401วัดป่าโนนสมประสงค์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนสมประสงค์
638ธรรมยุต633041402วัดป่าโนนแสงธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ระโยง
639ธรรมยุต633041403วัดป่าวิสุทธิธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ซำเบ็ง
640ธรรมยุต633041404วัดป่าศรัทธาธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนสมประสงค์
641ธรรมยุต633041501วัดท่าสว่างสามัคคีโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ท่าสว่างสามัคคี
642ธรรมยุต633041502วัดป่าหนองติมโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 หนองติม
643ธรรมยุต633041601วัดกันทรลักษ์ธรรมารามหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนม่วงใต้
644ธรรมยุต633041602วัดป่าดำรงพุทธธรรมหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 ห้วยพอก
645ธรรมยุต633041603วัดหนองหญ้าลาดหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 หนองหญ้าลาด
646ธรรมยุต633041901วัดป่าบึงบัวทองเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 โนนเจริยญ
647ธรรมยุต633041902วัดป่าพระแก้วจอมทองเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 หนองเม็กน้อย
648ธรรมยุต633042001วัดป่าปทุมทิพย์ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 ขนุน
649ธรรมยุต633042101วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4
650ธรรมยุต633042301วัดเดียงตะวันออกเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 เดียงตะวันออก
651ธรรมยุต633042302วัดหนองแกศรีมงคลเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 หนองแก
652ธรรมยุต633042401วัดป่าโคกใต้พัฒนาทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ14 โคกใต้พัฒนา
653ธรรมยุต633042501วัดป่าก่อเจริญธรรมภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 โศกขามป้อม
654ธรรมยุต633042502วัดป่าภูผาหมอกภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2 ภูผาหมอก
655มหานิกาย444040101วัดปทุมวนารามโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม8
656มหานิกาย444040102วัดราษฎร์สามัคคีโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม5
657มหานิกาย444040103วัดศรีสมบูรณ์โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม11
658มหานิกาย444040104วัดสระแก้วบุบผารามโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม6
659มหานิกาย444040105วัดสว่างดุสิตโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม9
660มหานิกาย444040106วัดสุวรรณาวาสโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม1
661มหานิกาย444040107วัดหนองไร่สามัคคีโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม7 หนองไร่
662มหานิกาย444040201วัดชัยมงคลคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม3 หนองขอน
663มหานิกาย444040202วัดดอนพระนอนคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม7
664มหานิกาย444040203วัดดอนพระนอน (พุทธไสยาสน์)คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม7
665มหานิกาย444040204วัดถิรญาณคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม8
666มหานิกาย444040205วัดพุทธมงคลคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม2
667มหานิกาย444040206วัดพุทธไสยาสน์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม7
668มหานิกาย444040207วัดโพนพิพัฒน์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม10
669มหานิกาย444040208วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม5
670มหานิกาย444040209วัดสุวรรณมงคลคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม1
671มหานิกาย444040210วัดแสงอุทัยคันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม9
672มหานิกาย444040301วัดกุดเวียนมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม6
673มหานิกาย444040302วัดเกษรเจริญผลมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม1
674มหานิกาย444040303วัดตาลเรืองมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม9
675มหานิกาย444040304วัดท่าสีดาบัวขาวมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม7
676มหานิกาย444040305วัดป่ายางห่างมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม8
677มหานิกาย444040306วัดเวฬุวันมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม5
678มหานิกาย444040307วัดศรีมงคลมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม13
679มหานิกาย444040308วัดสว่างอารมณ์มะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม2
680มหานิกาย444040309วัดเสนาวารีมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม10
681มหานิกาย444040310วัดเสริมสุขคงคามะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม12
682มหานิกาย444040401วัดเจริญผลท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม2
683มหานิกาย444040402วัดดอนยมท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม7
684มหานิกาย444040403วัดดอนสวนท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม12 ดอนสวน
685มหานิกาย444040404วัดบูรพาท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม9
686มหานิกาย444040405วัดพิไชยารามท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม10
687มหานิกาย444040406วัดมหาผลท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม3
688มหานิกาย444040407วัดศรีเวียงชัยท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม8
689มหานิกาย444040408วัดสว่างวารีท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม1
690มหานิกาย444040501วัดเขวาโดนนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม10
691มหานิกาย444040502วัดชัยมงคลนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม4
692มหานิกาย444040503วัดตำแยนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม2 ตำแย
693มหานิกาย444040504วัดธรรมนิมิตนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม9
694มหานิกาย444040505วัดนาสีนวนนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม1
695มหานิกาย444040506วัดพรหมประสิทธิ์นาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม8
696มหานิกาย444040507วัดโพธิ์มีนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม6
697มหานิกาย444040508วัดศรีไชยารามนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม11
698มหานิกาย444040509วัดสระทองบ้านทันนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม5 บ้านทัน
699มหานิกาย444040510วัดหนองคูนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม3
700มหานิกาย444040601วัดจันทร์ประดิษฐ์ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม5