Showing 1,401-1,500 of 43,220 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1401มหานิกาย214160201วัดท้าวอู่ทองบ้านใหม่บ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา4 บ้านใหม่
1402มหานิกาย214160301วัดสำพะเนียงสำพะเนียงบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา6 บ้านสำพะเนียง
1403มหานิกาย214160302วัดหลวงพ่อเขียวสำพะเนียงบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา2 บ้านสำพะเนัยง
1404มหานิกาย214160401วัดไก่เตี้ยคลองน้อยบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองน้อย
1405มหานิกาย214160402วัดนครโปรดสัตว์คลองน้อยบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา3
1406มหานิกาย214160501วัดใหม่สองห้องสองห้องบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา5 สองห้อง
1407มหานิกาย215010101วัดชัยมงคลตลาดหลวงเมืองอ่างทองอ่างทองถนนเทศบาล 5
1408มหานิกาย215010102วัดต้นสนตลาดหลวงเมืองอ่างทองอ่างทองบ้านต้นสน ถนนเทศบาล 2
1409มหานิกาย215010103วัดโล่ห์สุทธาวาสตลาดหลวงเมืองอ่างทองอ่างทองถนนเทศบาล 7
1410มหานิกาย215010104วัดสนามชัยตลาดหลวงเมืองอ่างทองอ่างทองบ้านสนามชัย
1411มหานิกาย215010201วัดอ่างทองบางแก้วเมืองอ่างทองอ่างทอง
1412มหานิกาย215010301วัดจันทร์นิรมิตรศาลาแดงเมืองอ่างทองอ่างทอง7
1413มหานิกาย215010302วัดท้ายย่านศาลาแดงเมืองอ่างทองอ่างทอง3 บ้านท้ายย่าน
1414มหานิกาย215010303วัดไผ่ล้อมศาลาแดงเมืองอ่างทองอ่างทอง6 บ้านไผ่ล้อม
1415มหานิกาย215010401วัดคลองห้วยโพธิ์ป่างิ้วเมืองอ่างทองอ่างทอง3 คลองห้วยโพธิ์
1416มหานิกาย215010402วัดดอนกระดีป่างิ้วเมืองอ่างทองอ่างทอง
1417มหานิกาย215010403วัดดอนกระดี่ป่างิ้วเมืองอ่างทองอ่างทอง4 ป่างิ้ว
1418มหานิกาย215010404วัดไทรย์ป่างิ้วเมืองอ่างทองอ่างทอง1 บ้านไทรย์
1419มหานิกาย215010405วัดแม่นางป่างิ้วเมืองอ่างทองอ่างทอง5 บ้านโรงนา
1420มหานิกาย215010501วัดไชยสงครามบ้านแหเมืองอ่างทองอ่างทอง6 บ้านกะเฌา
1421มหานิกาย215010502วัดโพธิวงศ์บ้านแหเมืองอ่างทองอ่างทอง1
1422มหานิกาย215010503วัดโพธิ์วงษ์ (โพธิวงศ์)บ้านแหเมืองอ่างทองอ่างทอง1
1423มหานิกาย215010504วัดโพธิวงษ์บ้านแหเมืองอ่างทองอ่างทอง
1424มหานิกาย215010505วัดโพธิ์วงษ์บ้านแหเมืองอ่างทองอ่างทอง1
1425มหานิกาย215010601วัดแจ้งตลาดกรวดเมืองอ่างทองอ่างทอง5 บ้านแจ้ง
1426มหานิกาย215010602วัดตาลเจ็ดช่อตลาดกรวดเมืองอ่างทองอ่างทอง1 บ้านตาลเจ็ดช่อ
1427มหานิกาย215010603วัดสุวรรณเสวริยารามตลาดกรวดเมืองอ่างทองอ่างทอง3 บ้านกุฎิ
1428มหานิกาย215010701วัดมหาดไทยมหาดไทยเมืองอ่างทองอ่างทอง1 บ้านมหาดไทย
1429มหานิกาย215010702วัดลิ้นทองมหาดไทยเมืองอ่างทองอ่างทอง3 บ้านลิ้นทอง
1430มหานิกาย215010801วัดช้างบ้านอิฐเมืองอ่างทองอ่างทอง5 บ้านน้ำผึ้ง
1431มหานิกาย215010802วัดบ้านอิฐบ้านอิฐเมืองอ่างทองอ่างทอง9 บ้านอิฐ
1432มหานิกาย215010803วัดไพรวัลย์บ้านอิฐเมืองอ่างทองอ่างทอง10 บ้านป่าตาล
1433มหานิกาย215010804วัดมธุรสติยารามบ้านอิฐเมืองอ่างทองอ่างทอง5 บ้านกุฏิ
1434มหานิกาย215010805วัดสุธาดลบ้านอิฐเมืองอ่างทองอ่างทอง7 บ้านคลองบางแก้ว
1435มหานิกาย215010806วัดอรัญญิกาวาสบ้านอิฐเมืองอ่างทองอ่างทอง2 น้ำผึ้ง
1436มหานิกาย215010901วัดกลางหัวไผ่เมืองอ่างทองอ่างทอง6 บ้านคราม
1437มหานิกาย215010902วัดจันทรังษีหัวไผ่เมืองอ่างทองอ่างทอง9 บ้านนา
1438มหานิกาย215010903วัดเชิงหวายหัวไผ่เมืองอ่างทองอ่างทอง5 บ้านเชิงหวาย
1439มหานิกาย215010904วัดเซิงหวายหัวไผ่เมืองอ่างทองอ่างทอง
1440มหานิกาย215010905วัดดาวดึงษ์หัวไผ่เมืองอ่างทองอ่างทอง
1441มหานิกาย215011001วัดจำปาหล่อจำปาหล่อเมืองอ่างทองอ่างทอง5 บ้านจำปาหล่อ
1442มหานิกาย215011002วัดโพธิ์ทูลจำปาหล่อเมืองอ่างทองอ่างทอง3 บ้านโพธิ์ทูล
1443มหานิกาย215011003วัดเสาธงทองจำปาหล่อเมืองอ่างทองอ่างทอง1 บ้านเสาธงทอง
1444มหานิกาย215011004วัดนิสสรณวนารามจำปาหล่อเมืองอ่างทองอ่างทอง7 บางตาทอง
1445มหานิกาย215011101วัดท้องคุ้งโพสะเมืองอ่างทองอ่างทอง8 บ้านท้องคุ้ง
1446มหานิกาย215011102วัดโพธิ์สระโสภณโพสะเมืองอ่างทองอ่างทอง
1447มหานิกาย215011103วัดโพสะโสภณโพสะเมืองอ่างทองอ่างทอง7 บ้านโพสะ
1448มหานิกาย215011104วัดราชปักษีโพสะเมืองอ่างทองอ่างทอง5 บ้านนก
1449มหานิกาย215011201วัดกระทุ่มรายบ้านรีเมืองอ่างทองอ่างทอง1 กระทุ่มราย
1450มหานิกาย215011202วัดรุ้งบ้านรีเมืองอ่างทองอ่างทอง2 บ้านรุ้ง
1451มหานิกาย215011301วัดโคศุภราชคลองวัวเมืองอ่างทองอ่างทอง3 บ้านคลองวัว
1452มหานิกาย215011401วัดโบสถ์ย่านซื่อเมืองอ่างทองอ่างทอง4 ย่านซื่อ
1453มหานิกาย215020101วัดไทรย์นิโคธารามจรเข้ร้องไชโยอ่างทอง4 บ้านไทร
1454มหานิกาย215020102วัดมะขามจรเข้ร้องไชโยอ่างทอง1 บ้านมะขาม
1455มหานิกาย215020103วัดศรีมณฑปจรเข้ร้องไชโยอ่างทอง2 สวนมะม่วง
1456มหานิกาย215020201วัดไชยภูมิไชยภูมิไชโยอ่างทอง2 บ้านชัยภูมิ
1457มหานิกาย215020202วัดทองครุไชยภูมิไชโยอ่างทอง4 มหานาม
1458มหานิกาย215020203วัดโบสถ์อัมพวาไชยภูมิไชโยอ่างทอง1 บ้านสวนมะม่วง
1459มหานิกาย215020204วัดมหานามไชยภูมิไชโยอ่างทอง4 บ้านมหานาม
1460มหานิกาย215020205วัดสระเกษไชยภูมิไชโยอ่างทอง7 บ้านสระเกษ
1461มหานิกาย215020301วัดชัยสิทธารามชัยฤทธิ์ไชโยอ่างทอง5 บ้านชัยฤทธิ์
1462มหานิกาย215020302วัดนางเล่วชัยฤทธิ์ไชโยอ่างทอง4
1463มหานิกาย215020303วัดบางศาลาชัยฤทธิ์ไชโยอ่างทอง1 บ้านบางศาลา
1464มหานิกาย215020401วัดเจ้าบุญเกิดเทวราชไชโยอ่างทอง6
1465มหานิกาย215020402วัดตะเคียนเทวราชไชโยอ่างทอง4 บ้านตะเคียน
1466มหานิกาย215020403วัดเทวราชเทวราชไชโยอ่างทอง5 บ้านเทวราช
1467มหานิกาย215020404วัดเยื้องคงคารามเทวราชไชโยอ่างทอง1 บ้านเยื้องคงคา
1468มหานิกาย215020501วัดดอนกระต่ายราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง1 บ้านดอนกระต่าย
1469มหานิกาย215020502วัดปราสาทราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง5 บ้านปราสาท
1470มหานิกาย215020503วัดวงษ์ภาศนารามราชสถิตย์ไชโยอ่างทอง4
1471มหานิกาย215020601วัดไชโยไชโยไชโยอ่างทอง3
1472มหานิกาย215020602วัดละมุดสุทธิยารามไชโยไชโยอ่างทอง6 บ้านละมุด
1473มหานิกาย215020603วัดสกุณารามไชโยไชโยอ่างทอง5 บ้านสกุณา
1474มหานิกาย215020701วัดกำแพงหลักฟ้าไชโยอ่างทอง3 บ้านกำแพง
1475มหานิกาย215020702วัดปทุมคงคาหลักฟ้าไชโยอ่างทอง1 บ้านปทุมคงคา
1476มหานิกาย215020703วัดปทุมคงคา (ประทุมคงคาราม)หลักฟ้าไชโยอ่างทอง1 บ้านปทุมคงคา
1477มหานิกาย215020704วัดประทุมคงคารามหลักฟ้าไชโยอ่างทอง1 บ้านปทุมคงคา
1478มหานิกาย215020901วัดบ้านป่าตรีณรงค์ไชโยอ่างทอง2 บ้านป่า
1479มหานิกาย215030101วัดแจ้งบางปลากดป่าโมกอ่างทองบ้านแจ้ง
1480มหานิกาย215030102วัดพานิชบางปลากดป่าโมกอ่างทองบ้านท่าซุง
1481มหานิกาย215030103วัดพินิจธรรมสารบางปลากดป่าโมกอ่างทองถนนอ่างทอง-อยุธยา
1482มหานิกาย215030104วัดวิหารแดงบางปลากดป่าโมกอ่างทองบ้านวิหารแดง
1483มหานิกาย215030105วัดแสนสุขบางปลากดป่าโมกอ่างทองบ้านแสนสุข
1484มหานิกาย215030201วัดโบสถ์วรดิตถ์ป่าโมกป่าโมกอ่างทองบ้านคลองบางปลากด
1485มหานิกาย215030202วัดป่าโมกป่าโมกป่าโมกอ่างทอง
1486มหานิกาย215030203วัดสว่างอารมณ์ป่าโมกป่าโมกอ่างทองบ้านขวิด
1487มหานิกาย215030204วัดอัมพวันป่าโมกป่าโมกอ่างทองบ้านอัมพวัน
1488มหานิกาย215030301วัดเกตุสายทองป่าโมกอ่างทอง5 บ้านสาย
1489มหานิกาย215030302วัดโบสถ์สายทองสายทองป่าโมกอ่างทอง4 บ้านสายทอง
1490มหานิกาย215030303วัดพายทองสายทองป่าโมกอ่างทอง1 บ้านพายทอง
1491มหานิกาย215030401วัดศรีมหาโพธิโรงช้างป่าโมกอ่างทอง4 บ้านโรงช้าง
1492มหานิกาย215030501วัดท่าสุทธาวาสบางเสด็จป่าโมกอ่างทอง2 บ้านบางเสด็จ
1493มหานิกาย215030502วัดสระแก้วบางเสด็จป่าโมกอ่างทอง3 สะแก
1494มหานิกาย215030601วัดกุญชรชาติการามนรสิงห์ป่าโมกอ่างทอง4 บ้านตะพุ่น
1495มหานิกาย215030602วัดนรสิงห์นรสิงห์ป่าโมกอ่างทอง4 บ้านนรสิงห์
1496มหานิกาย215030603วัดปราสาทนรสิงห์ป่าโมกอ่างทอง2 บ้านปราสาท
1497มหานิกาย215030604วัดลาดเค้านรสิงห์ป่าโมกอ่างทอง7 บ้านลาดเค้า
1498มหานิกาย215030701วัดเอกราชเอกราชป่าโมกอ่างทอง1 บ้านบางแพ
1499มหานิกาย215030801วัดถนนโผงเผงป่าโมกอ่างทอง1 บ้านถนน
1500มหานิกาย215030802วัดพิจารณ์โสภณโผงเผงป่าโมกอ่างทอง8 บ้านโผงเผง