Showing 301-400 of 43,218 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
301มหานิกาย110260102วัดพรหมวงศารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
302มหานิกาย110270101วัดนวลจันทร์นวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร12
303มหานิกาย110270102วัดบางเตยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 1
304มหานิกาย110270103วัดพิชัยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขาภิบาล 2
305มหานิกาย110270104วัดสุวรรณประสิทธิ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร13
306มหานิกาย110280201วัดบรมสถลยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
307มหานิกาย110280202วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
308มหานิกาย110280203วัดลุ่มเจริญศรัทธายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนจันทร์ ซ.จรูญพลขันธ์
309มหานิกาย110280204วัดสุทธิวรารามยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
310มหานิกาย110290101วัดทองสุทธารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
311มหานิกาย110290102วัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
312มหานิกาย110290103วัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนพิบูลสงคราม
313มหานิกาย110290104วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฏร์สาย 1
314มหานิกาย110290105วัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซ.จงสุข
315มหานิกาย110290106วัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
316มหานิกาย110290107วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
317มหานิกาย110300101วัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร19 คลองบางเขน
318มหานิกาย110300102วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
319มหานิกาย110310101วัดลาดบัวขาวบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
320มหานิกาย110310102วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครบ้านบางคอแหลม
321มหานิกาย110310201วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
322มหานิกาย110310202วัดวรจรรยาวาสวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
323มหานิกาย110310301วัดจันทร์นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
324มหานิกาย110310302วัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
325มหานิกาย110310303วัดไทรบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
326มหานิกาย110310304วัดบางโคล่นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
327มหานิกาย110310305วัดไผ่เงินโชตนารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนจันทร์
328มหานิกาย110310306วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
329มหานิกาย110320101วัดกระทุ่มประเวศประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 5 ถนนสุขุมวิท 77ซอยอ่อนนุช 67
330มหานิกาย110320201วัดตะกล่ำหนองบอนประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 17 ถนนสุขุมวิท 103 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 22
331มหานิกาย110320301วัดชมทองผินถวิลอุปถัมภ์ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
332มหานิกาย110320302วัดทุ่งลานนา (ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์)ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
333มหานิกาย110320303วัดทุ่งลานนาดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 165 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แยก 3-1
334มหานิกาย110320304วัดทุ่งเศรษฐีดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 144 ทุ่งเศรษฐี แยก28-1
335มหานิกาย110330101วัดคลองเตยนอกคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานครถนนเกษมราษฎร์
336มหานิกาย110330102วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุนทรโกษา
337มหานิกาย110330301วัดขจรศิริพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุชกม.4-5)
338มหานิกาย110330302วัดต้นไทรย์พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
339มหานิกาย110330303วัดใต้พระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร11
340มหานิกาย110330304วัดทองในพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช)
341มหานิกาย110330305วัดปากบ่อพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร4 ถนนสุขุมวิท 77
342มหานิกาย110330306วัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร13 ถนนกล้วยน้ำไท
343มหานิกาย110340101วัดขจรศิริสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอยอ่อนนุช 45
344มหานิกาย110340102วัดต้นไทรย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 29
345มหานิกาย110340103วัดทองในสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 6 ถนนสุขุมวิท77 ซอย อ่อนนุช 25
346มหานิกาย110340104วัดบ้านทุ่งสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครซอยพระราม 9 ที่ 41
347มหานิกาย110340105วัดปากบ่อสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 333 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 35
348มหานิกาย110340106วัดมหาบุศย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอย.อ่อนนุช
349มหานิกาย110340107วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 1197 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 23
350มหานิกาย110350101วัดแก้วไพฑูรย์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10 ถนนเอกชัย
351มหานิกาย110350102วัดไทรบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
352มหานิกาย110350103วัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร2 ถนนเอกชัย
353มหานิกาย110350104วัดสิงห์บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
354มหานิกาย110350201วัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.วุฒากาศ
355มหานิกาย110350202วัดมงคลวรารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ดาวคนอง-จอมทอง
356มหานิกาย110350203วัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถ.ริมคลองด่าน
357มหานิกาย110350204วัดศาลาครืนบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครถนนริมคลองบางหว้า
358มหานิกาย110350205วัดหนังบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานครริมคลองด่าน
359มหานิกาย110350301วัดโพธิทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร4
360มหานิกาย110350302วัดยายร่มบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
361มหานิกาย110350303วัดสีสุกบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
362มหานิกาย110350401วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร5 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8
363มหานิกาย110350402วัดบางขุนเทียนกลางจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง
364มหานิกาย110350403วัดบางขุนเทียนนอกจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร7 ถนนจอมทอง ซอยวัจนะ
365มหานิกาย110350404วัดบางขุนเทียนในจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร1 ถนนจอมทอง
366มหานิกาย110350405วัดโพธิ์แก้วบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
367มหานิกาย110360201วัดคลองบ้านใหม่สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร6 คลองบ้านใหม่
368มหานิกาย110360202วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร2 ถนนวิภาวดีรังสิต
369มหานิกาย110360203วัดเทพนิมิตต์สีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4 บ้านสีกัน
370มหานิกาย110360204วัดพรหมรังษีสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
371มหานิกาย110360205วัดเวฬุวนารามสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
372มหานิกาย110360206วัดสายอำพันธ์เอมสารสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร4
373มหานิกาย110360207วัดสีกันสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร5 บ้านสีกัน
374มหานิกาย110370101วัดอภัยทายารามทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชวิถี
375มหานิกาย110370401วัดดิสหงษารามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนเพชรบุรีตัดใหม่
376มหานิกาย110370402วัดทัศนารุณสุนทริการามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานครถนนราชปรารภ
377มหานิกาย110380101วัดลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร9
378มหานิกาย110380102วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร2
379มหานิกาย110380201วัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร7
380มหานิกาย110390201วัดภาษีคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร4 ถนนเอกมัย
381มหานิกาย110400301วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองบางแวก
382มหานิกาย110400302วัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร4 บ้านเศรษฐกิจ
383มหานิกาย110400303วัดศาลาแดงบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร6 คลองทวีวัฒนา
384มหานิกาย110400401วัดม่วงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองภาษีเจริญ
385มหานิกาย110410201วัดหลักสี่ตลาดบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานคร3 ถนนวิภาวดีรังสิต
386มหานิกาย110420101วัดเจริญธรรมารามสายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านสายไหม
387มหานิกาย110420102วัดหนองใหญ่สายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร1 บ้านหนองใหญ่
388มหานิกาย110420201วัดโคกจ้าหล่าออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร7 บ้านจ้าหล่า
389มหานิกาย110420202วัดพรพระร่วงประสิทธิออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 5
390มหานิกาย110420203วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล 5 ม.6
391มหานิกาย110420204วัดอยู่ดีบำรุงธรรมออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร1
392มหานิกาย110420301วัดเกาะสุวรรณารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร3
393มหานิกาย110420302วัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร4 ถนนพหลโยธิน
394มหานิกาย110420303วัดอมราวรารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านณัฐกานต์ 3
395มหานิกาย110430101วัดคลองครุคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร10 บ้านคลองครุ
396มหานิกาย110430102วัดบุญศรีมุนีกรณ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร11
397มหานิกาย110430103วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร5 คลองบางชัน
398มหานิกาย110440101วัดลาดบัวขาวสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานครเลขที่ 33 หมู่ที่ 14 ถนนวงแหวนรอบนอก
399มหานิกาย110450101วัดสามัคคีธรรมวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว 64
400มหานิกาย110460101วัดแป้นทองโสภารามสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร14