Showing 401-500 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
401มหานิกาย110460102วัดพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 ถนนพระยาสุเรนทร์
402มหานิกาย110460201วัดลำกะดานสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร10 ถนนนิมิตใหม่
403มหานิกาย110460202วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรมสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 คลองซอยที่ 9
404มหานิกาย110460203วัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานครคลองซอยที่ 9 ม.8
405มหานิกาย110460204วัดสุขใจทรายกองดินใต้คลองสามวากรุงเทพมหานคร6 บ้านสุขใจ
406มหานิกาย110460205วัดสุทธิสะอาดสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร4 ถนนนิมิตรใหม่
407มหานิกาย110460206วัดบ้านกลางสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร21
408มหานิกาย110460301วัดคู้บอนบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร7 ถนนคันนายาว
409มหานิกาย110460402วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร2 ถนนนิมิตรใหม่
410มหานิกาย110470101วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร3 ถนนสรรพาวุธ
411มหานิกาย110470102วัดบางนาในบางนาบางนากรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท
412มหานิกาย110470103วัดศรีเอี่ยมบางนาบางนากรุงเทพมหานคร11 ถนนบางนา-ตราด
413มหานิกาย110480101วัดพิกุลทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร20
414มหานิกาย110480102วัดวิศิษฏ์บุญญาวาสทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร1 คลองบางกอกน้อย
415มหานิกาย110480103วัดศิริวัฒนารามทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร61/1 หมู่ 2
416มหานิกาย110480104วัดสุทธิจิตตารามทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร3 ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ
417มหานิกาย110480201วัดโกมุทพุทธรังสีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร12
418มหานิกาย110480202วัดปุรณาวาสศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร3 คลองมหาสวัสดิ์
419มหานิกาย110490101วัดบางมดบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
420มหานิกาย110490102วัดบางมดโสธรารามบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
421มหานิกาย110490103วัดหลวงพ่อโอภาสี (บางมด)บางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
422มหานิกาย110490104วัดหลวงพ่อโอภาสีบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
423มหานิกาย110490201วัดทุ่งครุทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร5 ถนนประชาอุทิศ
424มหานิกาย110500101วัดนินสุขารามบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร10 ถนนบางบอน 2
425มหานิกาย110500102วัดบางบอนบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
426มหานิกาย110500103วัดโพธิ์พุฒตาลบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3
427มหานิกาย211010101วัดกลางปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 คลองปากน้ำ
428มหานิกาย211010102วัดในสองวิหารปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 ถนนศิริาษฎร์ศรัทธา
429มหานิกาย211010103วัดพิชัยสงครามปากน้ำเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 ถนนประโคนชัย
430มหานิกาย211010201วัดด่านสำโรงสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ8 บ้านด่านสำโรง
431มหานิกาย211010301วัดบางปิ้งบางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ5 บ้านบางปิ้ง
432มหานิกาย211010302วัดมหาวงษ์บางเมืองเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 ถนนสุขุมวิท
433มหานิกาย211010401วัดชัยมงคลท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 ถนนเทศบาล 18
434มหานิกาย211010402วัดโพธิยารามท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 บ้านท้ายบ้าน
435มหานิกาย211010403วัดราษฎร์โพธิ์ทองท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 บ้านโค้งโพธิ์
436มหานิกาย211010404วัดโสธรนิมิตต์ท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 บ้านท้ายบ้าน
437มหานิกาย211010801วัดตำหรุบางปูใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 บ้านตำหรุ ถนนสุขุมวิท
438มหานิกาย211010802วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์บางปูใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ2 คลองคอต่อ
439มหานิกาย211011001วัดแพรกษาแพรกษาเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 บ้านแพรกษา
440มหานิกาย211011101วัดบางโปรงบางโปรงเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ2 บ้านบางโปรง
441มหานิกาย211011201วัดราษฎร์บำรุงบางปูเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 บ้านคลองตาเจี่ย
442มหานิกาย211011202วัดศรีจันทารามบางปูเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 บ้านบางปู
443มหานิกาย211011203วัดแสงธรรมบุรารามบางปูเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 คลองบางปู
444มหานิกาย211011301วัดบางด้วนนอกบางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ6 บ้านบางด้วน
445มหานิกาย211011302วัดบางด้วนในบางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ5 บ้านบางด้วน
446มหานิกาย211011303วัดบางนางเกรงบางด้วนเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ4 คลองบางนางเกรง
447มหานิกาย211011401วัดไตรสามัคคีบางเมืองใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1 บ้านบางเมือง
448มหานิกาย211011601วัดพุทธภาวนารามท้ายบ้านใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ3 ท้ายบ้าน
449มหานิกาย211011701วัดน้อยสุวรรณารามแพรกษาใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ7 บ้านคลองเก้า
450มหานิกาย211020101วัดคอลาดบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองคอลาด
451มหานิกาย211020102วัดบางบ่อบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านบางบ่อ
452มหานิกาย211020103วัดสุคันธาวาสบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการ8 บ้านคลองสุคันธ์
453มหานิกาย211020201วัดบางนางเพ็งบ้านระกาศบางบ่อสมุทรปราการ2 บางนางเพ็ง
454มหานิกาย211020202วัดบ้านระกาศบ้านระกาศบางบ่อสมุทรปราการ3 ระกาศ
455มหานิกาย211020301วัดเกาะแก้วบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ7 บ้านคลองชวดพร้าว
456มหานิกาย211020302วัดนาคราชบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองพระยานาคราช
457มหานิกาย211020303วัดบางพลีน้อยบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ1 บ้านคลองบางพลีน้อย
458มหานิกาย211020304วัดหอมศีลบางพลีน้อยบางบ่อสมุทรปราการ4 บ้านหอมศีล
459มหานิกาย211020401วัดโคธารามบางเพรียงบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านคลองบางเหี้ย
460มหานิกาย211020402วัดบางเพรียงบางเพรียงบางบ่อสมุทรปราการ4 บ้านบางเพรียง
461มหานิกาย211020403วัดลาดหวายบางเพรียงบางบ่อสมุทรปราการ6 บ้านลาดหวาย
462มหานิกาย211020501วัดเจริญวรารามคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองด่าน ถนนหลวงพ่อปาน
463มหานิกาย211020502วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ12 บ้านคลองสีลัง
464มหานิกาย211020503วัดท้องคุ้งคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านท้องคุ้ง
465มหานิกาย211020504วัดปานประสิทธารามคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ1 บ้านปีกกา
466มหานิกาย211020505วัดมงคลโคธาวาสคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ11 บ้านคลองด่าน
467มหานิกาย211020506วัดสร่างโศกคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ8 คลองด่าน
468มหานิกาย211020507วัดสว่างอารมณ์คลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ9 คลองด่าน
469มหานิกาย211020701วัดกาหลงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ9 บ้านกาหลง
470มหานิกาย211020702วัดเปร็งราษฎร์บำรุงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ4 บ้านคลองเปร็ง
471มหานิกาย211020801วัดนิยมยาตราคลองนิยมยาตราบางบ่อสมุทรปราการ3 บ้านคลองนิยมยาตรา
472มหานิกาย211030101วัดคลองชวดลากข้าวบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ16 บ้านคลองชวดลากข้าว
473มหานิกาย211030102วัดบางพลีใหญ่กลางบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ8 บ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ
474มหานิกาย211030103วัดบางพลีใหญ่ในบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ11
475มหานิกาย211030104วัดสลุดบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ14 ถนนบางนา-ตราด กม.9
476มหานิกาย211030201วัดคลองปลัดเปรียงบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ12 บ้านคลองปลัดเปรียง
477มหานิกาย211030202วัดบางแก้วบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ14 บางแก้ว
478มหานิกาย211030203วัดหนามแดงบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ3 บ้านหนามแดง ถนนเทพารักษ์
479มหานิกาย211030301วัดราษฎร์นิยมธรรมบางปลาบางพลีสมุทรปราการ12 บ้านคลองสี่
480มหานิกาย211030302วัดราษฎร์บูรณะบางปลาบางพลีสมุทรปราการ2 บ้านบางปลา
481มหานิกาย211030401วัดบางโฉลงนอกบางโฉลงบางพลีสมุทรปราการ1 บ้านบางโฉลง
482มหานิกาย211030402วัดบางโฉลงในบางโฉลงบางพลีสมุทรปราการ2 บ้านบางโฉลง
483มหานิกาย211030801วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ13 ถนนกิ่งแก้ว
484มหานิกาย211030901วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรมหนองปรือบางพลีสมุทรปราการ6 บ้านคลองหนองปรือ
485มหานิกาย211040101วัดแคตลาดพระประแดงสมุทรปราการ3 ถนนพยาพายัพพิริยะกิจ
486มหานิกาย211040102วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์ตลาดพระประแดงสมุทรปราการ1 บ้านสะพานช้าง
487มหานิกาย211040103วัดทรงธรรมตลาดพระประแดงสมุทรปราการ2
488มหานิกาย211040104วัดโมกข์ตลาดพระประแดงสมุทรปราการ3 ถนนพยาพยัพพิริยะกิจ
489มหานิกาย211040201วัดกลางบางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ6 ถนนนครเขื่อนขันธ์
490มหานิกาย211040202วัดบางพึ่งบางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ1 บางพึ่ง
491มหานิกาย211040203วัดไพชยนต์พลเสพย์บางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ5
492มหานิกาย211040204วัดรวกบางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ12 ถนนพระราชวิริยาภรณ์
493มหานิกาย211040301วัดชมนิมิตรบางจากพระประแดงสมุทรปราการ3 บ้านคลองตายวง ถนนสุขาภิบาล 3
494มหานิกาย211040302วัดชังเรืองบางจากพระประแดงสมุทรปราการ7 ถนนจัดสรรการคลัง
495มหานิกาย211040401วัดครุนอกบางครุพระประแดงสมุทรปราการ7 บางครุ ถนนสุขสวัสดิ์
496มหานิกาย211040402วัดครุในบางครุพระประแดงสมุทรปราการ11 ถนนสุขสวัสดิ์
497มหานิกาย211040501วัดกลางสวนบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
498มหานิกาย211040502วัดท้องคุ้งบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ2 บ้านคลองท้องคุ้ง
499มหานิกาย211040503วัดบางหญ้าแพรกบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ16
500มหานิกาย211040504วัดแหลมบางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย