Showing 901-1,000 of 43,192 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901ธรรมยุต671120101วัดป่าเขาน้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2 หนองไม้เอื้อย
902มหานิกาย271120110วัดราษฎร์เจริญธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี6 กระพร้อย
903มหานิกาย271120111วัดสันติวนารามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
904มหานิกาย271120112วัดสันติวนาราม (โป่งช้าง)หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
905มหานิกาย271120113วัดหนองขอนหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี3 หนองขอน
906มหานิกาย271120114วัดหนองจอกหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1 หนองจอก
907มหานิกาย271120115วัดหนองตาเดชหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี14 หนองตาเดช
908มหานิกาย271120116วัดหนองปรือหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1
909มหานิกาย271120117วัดหนองปลาไหลหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี4 หนองปลาไหล
910มหานิกาย271120119วัดหนองสาหร่ายหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี4 หนองสาหร่าย
911มหานิกาย271120120วัดหนองหูช้างหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี12 หนองหูช้าง
912มหานิกาย271120121วัดหนองใหญ่เจริญพรหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี11 หนองใหญ่
913มหานิกาย271120118วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2 หนองปรือ
914มหานิกาย271120122วัดห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี14 หนองตาเดช
915มหานิกาย271120123วัดห้วยใหญ่หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
916มหานิกาย271120101วัดเขามุสิการามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี10 เขามุสิ
917มหานิกาย271120102วัดเขารังวนารามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี3 เขารัง
918มหานิกาย271120103วัดเขาโสธารามหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี9 หนองมะค่า
919มหานิกาย271120109วัดเพชรสมบูรณ์หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี7 วังยาง
920มหานิกาย271120108วัดโป่งช้างหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี13 ห้วยใหญ่
921มหานิกาย271120203วัดหนองขอนเทพพนมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี8 หนองขอนเทพพนม
922มหานิกาย271120202วัดหนองแกประชาสรรค์หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี7 หนองแกประชาสรรค์
923มหานิกาย271120204วัดหนองไผ่ล้อมหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี7 หนองไผ่ล้อม
924มหานิกาย271120205วัดห้วยหวายหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี3 ห้วยหวาย
925มหานิกาย271120201วัดเทพมงคลหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี12 เทพมงคล
926มหานิกาย271130303วัดทิพย์สุคนธารามดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี13 ดอนแสลบ
927มหานิกาย271130304วัดบ้านกรับดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี1
928มหานิกาย271130305วัดบ้านพนมนางดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี2
929มหานิกาย271130306วัดวังข้าวใหม่ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี16 วังข้าวใหม่
930มหานิกาย271130307วัดสระกระเบื้องดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี1 ดอนแสลบ
931มหานิกาย271130308วัดสันติคีรีดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี6
932มหานิกาย271130309วัดหนองนางเลิ้งดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี8 หนองนางเลิ้ง
933มหานิกาย271130310วัดหนองปลิงดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี10
934มหานิกาย271130301วัดเขาดินสอดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี12 เขาดินสอ
935มหานิกาย271130302วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี5
936มหานิกาย271130201วัดนาใหม่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี5 นาใหม่
937มหานิกาย271130202วัดบ่อทองวังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี9 บ่อทอง
938มหานิกาย271130203วัดวังไผ่วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี2
939มหานิกาย271130401วัดบ่อเงินสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี11 บ่อกระเหรี่ยง
940มหานิกาย271130402วัดพรหมนิมิตสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี4 หนองบัวหิ่ง
941มหานิกาย271130403วัดศรีบัวทองสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี7
942มหานิกาย271130404วัดสระจันทองสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี5 สระจันทอง
943มหานิกาย271130405วัดสระลงเรือสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี1
944มหานิกาย271130406วัดสุดประเสริฐสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี4 หนองพญางู
945มหานิกาย271130407วัดห้วยยางสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี3 ห้วยยาง
946มหานิกาย271130408วัดห้วยลึกสามัคคีธรรมสระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี6 ห้วยลึก
947มหานิกาย271130104วัดซ้องสาธุการห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี13 ซ่อง
948มหานิกาย271130105วัดทัพพระยาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี8 ทัพพระยา
949มหานิกาย271130107วัดพงษ์ไพบูลย์ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี11 ทุ่งมังกะหร่า
950มหานิกาย271130108วัดพยอมงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี12 พยอมงาม
951มหานิกาย271130110วัดสวนมะม่วงห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี18 โกรกแสลบ
952มหานิกาย271130111วัดห้วยกระเจาห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี2
953มหานิกาย271130101วัดเขากรวดห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี5
954มหานิกาย271130102วัดเขาศาลาพัฒนารามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี7 เขาศาลา
955มหานิกาย271130103วัดเขาศาลาศรีธรรมารามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี7 เขาศาลานอก
956มหานิกาย271130106วัดไผ่งามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี9 ไผ่งาม
957มหานิกาย271130109วัดไพรงามห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี15 ไพรงาม
958มหานิกาย271010904วัดช่องกระทิงช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 ช่องกระทิง
959มหานิกาย271010905วัดทับศิลาช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 ทับศิลา
960มหานิกาย271010908วัดหมอเฒ่าช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
961มหานิกาย271010907วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
962มหานิกาย271010901วัดเกาะแก้วช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
963มหานิกาย271010903วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
964มหานิกาย271010902วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ (โป่งปัด)ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
965มหานิกาย271010906วัดโป่งปัดช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
966ธรรมยุต671010402วัดบ้านยางท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
967มหานิกาย271010401วัดราษฎร์ประชุมชนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
968ธรรมยุต671010403วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
969มหานิกาย271010402วัดหัวหินท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
970มหานิกาย271010403วัดเจริญบุญไพศาลท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 หนองแฟบ
971มหานิกาย271011301วัดตะเคียนงามลักคณานุกูลบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี10 ตะเคียนงาม
972มหานิกาย271011303วัดทุ่งศาลาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 ทุ่งศาลา
973มหานิกาย271011302วัดท่าโป๊ะบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 บ้านเก่า
974มหานิกาย271011305วัดบ้านห้วยน้ำขาวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2 บ้านห้วยน้ำขาว
975มหานิกาย271011304วัดบ้านเก่าบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
976มหานิกาย271011306วัดประตูด่านบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 ประตูด่าน
977มหานิกาย271011308วัดพุน้อยบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 พุน้อย
978มหานิกาย271011309วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรีบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
979มหานิกาย271011310วัดลำทรายบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 ลำทราย
980มหานิกาย271011311วัดลำทหารบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
981มหานิกาย271011312วัดสามพระยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 สามพระยา
982มหานิกาย271011313วัดหนองบ้านเก่าบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 บ้านหนองเก่า
983มหานิกาย271011307วัดโป่งเสี้ยวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
984มหานิกาย271010102วัดถาวรวรารามบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
985มหานิกาย271010101วัดเทวสังฆารามบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
986มหานิกาย271010201วัดไชยชุมพลชนะสงครามบ้านใต้เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
987ธรรมยุต671010301วัดธุดงคนิมิตปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
988ธรรมยุต671010302วัดป่ากุลสุวรรณ์ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีบ้านหัวนา หมู่ ๕
989มหานิกาย271010304วัดหัวนาปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 หัวนา
990มหานิกาย271010305วัดอุดมมงคลปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
991มหานิกาย271010301วัดเขาตองเมืองลับแลปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 เขาตอง
992มหานิกาย271010303วัดเขาล้านธรรมารามปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีหัวนา
993มหานิกาย271010302วัดเขาเม็งอมรเมศร์ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี13 เขาเม็ง
994มหานิกาย271010706วัดพุใหญ่เจริญธรรมลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 หนองแก
995มหานิกาย271010701วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
996มหานิกาย271010702วัดทุ่งลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
997มหานิกาย271010704วัดราษฎร์บำรุงวรารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
998มหานิกาย271010705วัดวังกุ่มลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 วังกุ่ม
999ธรรมยุต671010701วัดสุทธิกาญจนารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 ท่าหวี
1000มหานิกาย271010703วัดเย็นสนิทธรรมารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5