Showing 1,001-1,100 of 43,214 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1001มหานิกาย271010703วัดเย็นสนิทธรรมารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1002มหานิกาย271010803วัดท่ามะนาววังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
1003มหานิกาย271010804วัดธรรมประวัติปรียารามวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี9 พุกระพี้
1004มหานิกาย271010805วัดวังจานวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี8 วังจาน
1005มหานิกาย271010806วัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1006มหานิกาย271010807วัดหนองประชุมวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6
1007มหานิกาย271010801วัดเขาคีรีวงค์วังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี11 ท่าทุ่ม
1008มหานิกาย271010802วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์วังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 ท่าโป่ง
1009มหานิกาย271011601วัดนากาญจน์วังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1010มหานิกาย271011602วัดวังตะเคียนวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1011มหานิกาย271011603วัดวังเย็นวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1012มหานิกาย271010601วัดถ้ำประทุนหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5 หุบตาพิน
1013มหานิกาย271010602วัดถ้ำพุทธาวาสหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1014มหานิกาย271010603วัดพุประดู่หนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1015มหานิกาย271010604วัดพุเลียบหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1016มหานิกาย271010605วัดศรีอุปลารามหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1017มหานิกาย671011003วัดเขาช่องเสด็จหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1 หนองหญ้า
1018มหานิกาย271011002วัดถ้ำคีรีธรรมหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 พุนกกระจอก
1019มหานิกาย271011004วัดถ้ำพุหว้าหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 หนองหญ้า
1020มหานิกาย271011005วัดถ้ำสัตบรรคูหาหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 หนองหญ้า
1021มหานิกาย271011001วัดถ้ำเขาปูนหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3 เขาปูน
1022มหานิกาย271011003วัดถ้ำเจริญธรรมหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี8 นางแอ้ง
1023มหานิกาย271011006วัดทุ่งนาคราชหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7 ทุ่งนาคราช
1024มหานิกาย271011007วัดพรหมกิตติยารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4
1025มหานิกาย671011002วัดเมตตาธรรมโพธิญาณหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1026มหานิกาย271011008วัดโพธิสัตว์บรรพตหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1 หนองหญ้า
1027ธรรมยุต671011001วัดไทยวิวัฒนารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1028มหานิกาย271011103วัดถ้ำมังกรทองเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1029มหานิกาย271011104วัดถ้ำมุนีนาถเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5
1030มหานิกาย271011105วัดพุทธกาญจนมุนีเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี6 วังปลาหมู
1031มหานิกาย271011102วัดเขาแหลมเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
1032มหานิกาย271011101วัดแก่งหลวงเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1033มหานิกาย271010502วัดถ้ำขุนไกรแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี5 หนองจอก
1034มหานิกาย271010503วัดท่าน้ำตื้นแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1
1035มหานิกาย271010504วัดท่าพะเนียดกุญชรแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี3
1036มหานิกาย271010501วัดเขาเทพนิมิตแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี7
1037มหานิกาย271010505วัดเนินพระงามแก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี4 หนองสองตอน
1038มหานิกาย271100602วัดชัฏดงพลับทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี8 ชัฏดงพลับ
1039มหานิกาย271100603วัดทุ่งกระบ่ำทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี4
1040มหานิกาย271100604วัดน้ำลาดทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี3
1041มหานิกาย271100605วัดราษฎร์บำรุงธรรมทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองแกช้างตาย
1042มหานิกาย271100606วัดสี่กั๊กราษฎร์บำรุงทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี6
1043มหานิกาย271100607วัดหนองฝ้ายเล็กทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองฝ้ายเล็ก
1044มหานิกาย271100608วัดหนองหวายทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี1
1045มหานิกาย271100609วัดหนองอำเภอจีนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี2
1046มหานิกาย271100601วัดเฉลิมชัยมงคลสามัคคีทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี7 หนองปลิง
1047มหานิกาย271100502วัดหนองขบหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองขบ
1048มหานิกาย271100504วัดหนองจั่นหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี4
1049มหานิกาย271100505วัดหนองนกแก้วหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี1
1050มหานิกาย271100506วัดหนองพลองหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี7 หนองพลอง
1051มหานิกาย271100503วัดหนองเค็ดหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี2
1052มหานิกาย271100501วัดเขาแยงหนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี1
1053มหานิกาย271100313วัดใหม่ช่องลมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี5 หนองปรือ
1054มหานิกาย271100302วัดช่องกลิ้งหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี6
1055มหานิกาย271100303วัดตลุงเหนือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี3
1056มหานิกาย271100304วัดน้ำโจนกาญจนารามหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี1
1057มหานิกาย271100308วัดหนองงูเหลือมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี3
1058มหานิกาย271100309วัดหนองตาก้ายหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี1 หนองตาก้าย
1059มหานิกาย271100310วัดหนองประดู่หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี2
1060มหานิกาย271100311วัดหนองปรือหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี5
1061มหานิกาย271100306วัดหนองแกแดงหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี8 หนองแกแดง
1062มหานิกาย271100307วัดหนองไก่เหลืองหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี7
1063มหานิกาย271100301วัดเขาพ่อปู่ราษฎร์บำรุงหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี4 หนองสำโรง
1064มหานิกาย271100305วัดโป่งไหมหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี4
1065มหานิกาย271100312วัดใหม่คีรีวงษ์หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี4 หน้าเขา
1066มหานิกาย271100414วัดหนองนกออกหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี13 หนองนกออก
1067มหานิกาย271100401วัดตรอกสะเดาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี5 ตรอกสะเดา
1068มหานิกาย271100402วัดประดู่เหลี่ยมหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี4 ประดู่เหลี่ยม
1069มหานิกาย271100403วัดผาแดงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี3 ผาแดง
1070มหานิกาย271100404วัดพรหมณีหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี6
1071มหานิกาย271100406วัดมะลังกาหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี8 มะลังกา
1072มหานิกาย271100407วัดวังไพรศิลาทองหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี4 ศิลาทอง
1073มหานิกาย271100408วัดหนองกระหนากหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี2 หนองกระหนาก
1074มหานิกาย271100409วัดหนองปลิงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี1
1075มหานิกาย271100410วัดหนองมะสังหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองมะสัง
1076มหานิกาย271100411วัดหนองใหญ่หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี4
1077มหานิกาย271100405วัดโพธิ์เอนหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี9
1078มหานิกาย271100412วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี7 น้ำทรัพย์
1079มหานิกาย271100413วัดใหม่รุ่งเรืองธรรมหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี5
1080มหานิกาย271100703วัดหนองฝ้ายหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี
1081มหานิกาย271100702วัดชุมนุมพระหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี8 ชุมนุมพระ
1082มหานิกาย271100701วัดเขาน้อยศรีน้ำเงินหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี14 หนองงูเห่า
1083มหานิกาย271100201วัดกรับใหญ่หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี11 กรับใหญ่
1084มหานิกาย271100205วัดนางามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี2
1085มหานิกาย271100206วัดน้ำคลุ้งหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี5
1086มหานิกาย271100207วัดศรีพนมเทียนหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี6
1087มหานิกาย271100210วัดหนองม่วงหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี10
1088มหานิกาย271100209วัดหนองไก่ต่อหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี7
1089มหานิกาย271100202วัดเกาะแก้ววนารามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี4 เกาะแก้ว
1090มหานิกาย271100203วัดเขาวงพระจันทร์หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี3
1091มหานิกาย271100204วัดเขื่อนห้วยเทียนวนารามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี6 หนองไม้หัก
1092มหานิกาย271100208วัดโสนงามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี1
1093มหานิกาย271100212วัดใหม่ภูมิเจริญหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี15
1094มหานิกาย271100211วัดใหม่เจริญสุขหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี9
1095มหานิกาย271100112วัดรางพยอมเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี5 รางพยอม
1096มหานิกาย271100104วัดพุบอนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 พุบอน
1097มหานิกาย271100107วัดสุวรรณคีรีเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองสระ
1098มหานิกาย271100108วัดสุวรรณคีรี (เขาปูน)เลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองสระ
1099มหานิกาย271100110วัดหนองกระทุ่มเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี7
1100มหานิกาย271100111วัดหนองโพธิ์คีรีเขตเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี13 หนองโพธิ์