Showing 301-400 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
301มหานิกาย110210706วัดสุธรรมวดีแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 บางกระดี่
302มหานิกาย110210702วัดแทนวันดีสุขารามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4
303มหานิกาย110210708วัดแทนวันดีเจริญสุขแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
304มหานิกาย110210707วัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร3 ถนนแสมดำ
305มหานิกาย110310101วัดลาดบัวขาวบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
306มหานิกาย110310102วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงบางคอแหลมบางคอแหลมกรุงเทพมหานครบ้านบางคอแหลม
307มหานิกาย110310301วัดจันทร์นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
308มหานิกาย110310302วัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
309มหานิกาย110310304วัดบางโคล่นอกบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
310มหานิกาย110310306วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
311มหานิกาย110310303วัดไทรบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
312มหานิกาย110310305วัดไผ่เงินโชตนารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนจันทร์
313มหานิกาย110310201วัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
314มหานิกาย110310202วัดวรจรรยาวาสวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
315มหานิกาย110290101วัดทองสุทธารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
316มหานิกาย110290102วัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
317มหานิกาย110290103วัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนพิบูลสงคราม
318มหานิกาย110290104วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฏร์สาย 1
319มหานิกาย110290107วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนประชาราษฎร์สาย 1
320ธรรมยุต610290102วัดอนัมนิกายารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
321มหานิกาย110290105วัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซ.จงสุข
322มหานิกาย110290106วัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานครถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
323ธรรมยุต610290101วัดมัชฌันติการามวงศ์สว่างบางซื่อกรุงเทพมหานคร๑๐๒ ถนนวงศ์สว่าง ๑๑
324มหานิกาย110470101วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร3 ถนนสรรพาวุธ
325มหานิกาย110470102วัดบางนาในบางนาบางนากรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท
326ธรรมยุต610470101วัดผ่องพลอยวิริยารามบางนาบางนากรุงเทพมหานคร7 ถนนสุขุมวิท 105
327มหานิกาย110470103วัดศรีเอี่ยมบางนาบางนากรุงเทพมหานคร11 ถนนบางนา-ตราด
328มหานิกาย110500101วัดนินสุขารามบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร10 ถนนบางบอน 2
329มหานิกาย110500102วัดบางบอนบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3 ถนนเอกชัย
330มหานิกาย110500103วัดโพธิ์พุฒตาลบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร3
331มหานิกาย110250301วัดรวกบางบำหรุบางบำหรุบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
332มหานิกาย110250103วัดบางพลัดบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
333มหานิกาย110250105วัดภาณุรังษีบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
334มหานิกาย110250106วัดสิงห์บางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
335ธรรมยุต610250101วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
336มหานิกาย110250101วัดเทพนารีบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
337มหานิกาย110250102วัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์(ซอย 68 )
338มหานิกาย110250104วัดเพลงบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยภาณุรังษี
339มหานิกาย110250401วัดคฤหบดีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
340มหานิกาย110250402วัดจตุรมิตรประดิษฐารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
341มหานิกาย110250403วัดดาวดึงษารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
342มหานิกาย110250404วัดทองบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
343มหานิกาย110250405วัดน้อยนางหงษ์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครคลองบางยี่ขัน
344ธรรมยุต610250401วัดบวรมงคลบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
345มหานิกาย110250406วัดบางยี่ขันบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศื
346มหานิกาย110250408วัดพระยาศิริไอยสวรรค์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
347มหานิกาย110250409วัดภคินีนาถบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
348มหานิกาย110250411วัดอมรคีรีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
349มหานิกาย110250407วัดเปาโรหิตย์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
350มหานิกาย110250410วัดใหม่เทพนิมิตรบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์)
351มหานิกาย110250201วัดฉัตรแก้วจงกลณีบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
352มหานิกาย110250202วัดวิมุตยารามบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
353ธรรมยุต610250201วัดสามัคคีสุทธาวาสบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
354มหานิกาย110040401วัดม่วงแคบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
355มหานิกาย110040402วัดสวนพลูบางรักบางรักกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
356มหานิกาย110040102วัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
357มหานิกาย110040101วัดแก้วแจ่มฟ้ามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานครถนนสี่พระยา
358มหานิกาย110040501วัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานครถนนพระราม 4
359มหานิกาย110050801วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตท่าแร้งบางเขนกรุงเทพมหานคร6 ถนนรามอินทรา
360มหานิกาย110050202วัดบางบัวอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร1 ถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา
361ธรรมยุต610050201วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร6 ถนนพหลโธิน
362มหานิกาย110050201วัดไตรรัตนารามอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร2 คลองสามขา
363มหานิกาย110400301วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองบางแวก
364มหานิกาย110400302วัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร4 บ้านเศรษฐกิจ
365มหานิกาย110400303วัดศาลาแดงบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร6 คลองทวีวัฒนา
366มหานิกาย110400401วัดม่วงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร2 คลองภาษีเจริญ
367ธรรมยุต610400401วัดราษฎร์บำรุงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร9 ถนนเพชรเกษม 69
368มหานิกาย110270102วัดบางเตยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 1
369มหานิกาย110430102วัดบุญศรีมุนีกรณ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร11
370มหานิกาย110270103วัดพิชัยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร1 ถนนสุขาภิบาล 2
371มหานิกาย110270104วัดสุวรรณประสิทธิ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร13
372มหานิกาย110270101วัดนวลจันทร์นวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร12
373ธรรมยุต610070301วัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
374มหานิกาย110070101วัดชัยมงคลรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระรามที่ 1
375มหานิกาย110070102วัดชำนิหัตถการรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระราม 1
376ธรรมยุต610070101วัดดวงแขรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนจารุเมือง
377ธรรมยุต610070102วัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
378มหานิกาย110070103วัดสระบัวรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระราม 1
379มหานิกาย110320301วัดชมทองผินถวิลอุปถัมภ์ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
380มหานิกาย110320303วัดทุ่งลานนาดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 165 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แยก 3-1
381มหานิกาย110320302วัดทุ่งลานนา (ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์)ดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท
382มหานิกาย110320304วัดทุ่งเศรษฐีดอกไม้ประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 144 ทุ่งเศรษฐี แยก28-1
383มหานิกาย110320101วัดกระทุ่มประเวศประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 5 ถนนสุขุมวิท 77ซอยอ่อนนุช 67
384ธรรมยุต610320102วัดคุณแม่จันทร์ประเวศประเวศกรุงเทพมหานคร2 คลองคุณแม่จันทร์
385ธรรมยุต610320101วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมประเวศประเวศกรุงเทพมหานคร15 ถนนสุขุมวิท(103)
386มหานิกาย110320201วัดตะกล่ำหนองบอนประเวศกรุงเทพมหานครเลขที่ 17 ถนนสุขุมวิท 103 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 22
387มหานิกาย110080301วัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนดำรงรักษ์
388มหานิกาย110080401วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
389มหานิกาย110080402วัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
390มหานิกาย110080101วัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพลับพลาไชย
391มหานิกาย110080102วัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
392ธรรมยุต610080101วัดมังกรกมลาวาสป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
393มหานิกาย110080201วัดดิสานุการามวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
394ธรรมยุต610080201วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
395มหานิกาย110080202วัดเทวีวรญาติวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
396มหานิกาย110080501วัดสุนทรธรรมทานวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพะเนียง
397ธรรมยุต610080501วัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
398มหานิกาย110140101วัดไผ่ตันสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธิน
399มหานิกาย110010901วัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานคร
400ธรรมยุต610010702วัดบวรนิเวศวิหาร2บวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร