Showing 501-600 of 43,192 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
501ธรรมยุต610390301วัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท
502มหานิกาย110340101วัดขจรศิริสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอยอ่อนนุช 45
503มหานิกาย110340102วัดต้นไทรย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 29
504มหานิกาย110340103วัดทองในสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 6 ถนนสุขุมวิท77 ซอย อ่อนนุช 25
505มหานิกาย110340104วัดบ้านทุ่งสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครซอยพระราม 9 ที่ 41
506มหานิกาย110340105วัดปากบ่อสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 333 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 35
507มหานิกาย110340106วัดมหาบุศย์สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท77 ซอย.อ่อนนุช
508มหานิกาย110340107วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครเลขที่ 1197 ถนนสุขุมวิท 77ซ.อ่อนนุช 23
509มหานิกาย110440101วัดลาดบัวขาวสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานครเลขที่ 33 หมู่ที่ 14 ถนนวงแหวนรอบนอก
510มหานิกาย110130101วัดจักรวรรดิราชาวาสจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
511ธรรมยุต610130101วัดชัยภูมิการามจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
512มหานิกาย110130102วัดบพิตรพิมุขจักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
513ธรรมยุต610130102วัดโลกานุเคราะห์จักรวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
514ธรรมยุต610130301วัดอุภัยราชบำรุงตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
515มหานิกาย110130301วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
516ธรรมยุต610130201วัดกันมาตุยารามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครถนนมังกร
517ธรรมยุต610130202วัดกุศลสมาครสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครถนนราชวงศ์
518มหานิกาย110130201วัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
519ธรรมยุต610130203วัดบำเพ็ญจีนพรตสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
520มหานิกาย110130202วัดปทุมคงคาสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
521ธรรมยุต610130204วัดมงคลสมาคมสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
522ธรรมยุต610130205วัดสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
523มหานิกาย110280201วัดบรมสถลยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
524มหานิกาย110280202วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
525มหานิกาย110280203วัดลุ่มเจริญศรัทธายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนจันทร์ ซ.จรูญพลขันธ์
526มหานิกาย110280204วัดสุทธิวรารามยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
527มหานิกาย110420302วัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร4 ถนนพหลโยธิน
528มหานิกาย110420303วัดอมราวรารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านณัฐกานต์ 3
529มหานิกาย110420301วัดเกาะสุวรรณารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร3
530มหานิกาย110420102วัดหนองใหญ่สายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร1 บ้านหนองใหญ่
531มหานิกาย110420101วัดเจริญธรรมารามสายไหมสายไหมกรุงเทพมหานคร5 บ้านสายไหม
532มหานิกาย110420202วัดพรพระร่วงประสิทธิออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร6 ถนนสุขาภิบาล 5
533มหานิกาย110420203วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล 5 ม.6
534มหานิกาย110420204วัดอยู่ดีบำรุงธรรมออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร1
535มหานิกาย110420201วัดโคกจ้าหล่าออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร7 บ้านจ้าหล่า
536มหานิกาย110030101วัดกระทุ่มรายกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร12 ถนนสุวินทวงศ์
537มหานิกาย110030102วัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร2 ถนนบุรีภิรมย์
538มหานิกาย110030301วัดสีชมพูคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร4
539มหานิกาย110030401วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร3 ถนนประชาสำราญ
540มหานิกาย110030402วัดประยงค์กิตติวนารามคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร4 คลองสิบสอง
541ธรรมยุต610030401วัดป่าวิศรุตรัตนารามคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร6 คลองสิบสามบน
542มหานิกาย110030403วัดแสนเกษมคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 คลองสิบสามสายล่าง
543มหานิกาย110030404วัดใหม่เจริญราษฎร์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร11
544มหานิกาย110030601วัดสามง่ามคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 คลองลำบ่อยาว
545มหานิกาย110030801วัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 ถนนธรรมรัฐ
546มหานิกาย110030802วัดลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร1
547มหานิกาย110030803วัดลำวังคาสุทธาวาสลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร2
548มหานิกาย110030804วัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 ถนนเสริมพัฒนา
549ธรรมยุต610030702วัดลำผักชีลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร6 บ้านลำผักชี
550มหานิกาย110030701วัดลำพะองลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร7
551มหานิกาย110030702วัดอู่ตะเภาลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร4 ถนนประชาอุทิศ
552ธรรมยุต610030701วัดเจียระดับลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร9 บ้านลำผักชี
553มหานิกาย110030501วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร11 ถนนเรียบวารี
554มหานิกาย110230302วัดวงษ์ลาภารามหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร6 บ้านหนองค้างพลู
555มหานิกาย110230303วัดอุดมรังสีหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร7 ถนนเพชรเกษม
556มหานิกาย110230301วัดไผ่เลี้ยงหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร3 บ้านหนองค้างพลู
557ธรรมยุต610230201วัดทองเนียมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร
558มหานิกาย110230201วัดศรีนวลหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร4 ถนนเอกชัย บางบอน 5
559มหานิกาย110230202วัดศรีนวลธรรมวิมลหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานครถนนเอกชัย บางบอน 5 ม. 4
560มหานิกาย110230203วัดหนองแขมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร8 ถนนภาษีเจริญฝั่งใต้
561มหานิกาย110230204วัดหลักสามหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร2 บ้านหลักสาม
562มหานิกาย110410201วัดหลักสี่ตลาดบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานคร3 ถนนวิภาวดีรังสิต
563ธรรมยุต610170201วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
564มหานิกาย110170203วัดอุทัยธารามบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร5
565มหานิกาย110170202วัดใหม่ช่องลมบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานครถนนเพชรบุรีตัดใหม่
566มหานิกาย271110201วัดกุสาวดีกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี4 หนองบัว
567มหานิกาย271110203วัดดอนสว่างกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี8
568มหานิกาย271110204วัดยางเกาะกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7
569มหานิกาย271110205วัดหนองบัวกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี9
570มหานิกาย271110206วัดหนองไผ่ล้อมกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี4 หนองไผ่ล้อม
571มหานิกาย271110202วัดเขาปู่คงกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี10
572มหานิกาย271110207วัดแหลมทองกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3
573มหานิกาย271110301วัดจรเข้เผือกจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี2
574มหานิกาย271110302วัดถ้ำอ่างหินจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3
575มหานิกาย271110304วัดทุ่งสกุลทองจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3 ทุ่งยาว
576มหานิกาย271110303วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี1 ท่าเสด็จ
577มหานิกาย271110307วัดมอเจริญธรรมจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3 มอตาคุ่ย
578มหานิกาย271110308วัดหนองกวางจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี8 หนองกวาง
579มหานิกาย271110309วัดหนองมะค่าจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7 หนองหญ้าปล้อง
580มหานิกาย271110310วัดหนองหญ้าปล้องจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7 หนองหญ้าปล้อง
581มหานิกาย271110306วัดโป่งโกจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7
582มหานิกาย271110305วัดไทรทองพัฒนาจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี5
583มหานิกาย271110101วัดขันติเมตตาด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี2 หนองผู้เฒ่า
584มหานิกาย271110102วัดด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี1
585มหานิกาย271110103วัดท่าพุราษฎร์บำรุงด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี10
586มหานิกาย271110104วัดท่าแย้เจริญธรรมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี5 ท่าแย้
587มหานิกาย271110105วัดพระธาตุโป่งนกด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี4 โป่งนก
588มหานิกาย271110106วัดพุตามั่นด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3 พุตามั่น
589มหานิกาย271110107วัดมโณธรรมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี11 บ้านหนองสะแกรวม
590มหานิกาย271110109วัดหนองหัววัวด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี7
591มหานิกาย271110110วัดหนองหินด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี8
592มหานิกาย271110108วัดหนองโสนเทียมจันทร์ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี6 หนองโสน
593มหานิกาย271110401วัดถ้ำเขาชะอางค์หนองไผ่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี1
594มหานิกาย271110402วัดหนองปากดงหนองไผ่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี12 หนองปากดง
595มหานิกาย271110403วัดหินแท่นลำภาชีหนองไผ่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี3 หินแด้น
596ธรรมยุต671070501วัดป่าถ้ำภูเตยชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีบ้านภูเตย หมู่ที่ 5
597มหานิกาย271070502วัดคลีตี้ผลธรรมารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี4 คลีตี้
598มหานิกาย271070503วัดชะอี้สุวิมลธรรมารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ชะอี้
599มหานิกาย271070504วัดทิพุเยโกวิทยารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี3 ทิพุเย
600มหานิกาย271070505วัดธุดงค์สมเด็จชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ทุ่งนางครวญ