Showing 601-700 of 43,192 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย271070506วัดพุทโธภาวนาชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เกริงกระเวีย
602มหานิกาย271070507วัดส่องท่อธรรมสถิตย์ชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี5 ภูเตย
603มหานิกาย271070508วัดห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ห้วยเสือ
604มหานิกาย271070501วัดเกริงกระเวียชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เกริงกระเวีย
605มหานิกาย271070118วัดอู่ล่องท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี
606มหานิกาย271070102วัดจวบจันทร์วนารามท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3 จันเดย์
607มหานิกาย271070103วัดทองผาภูมิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
608มหานิกาย271070104วัดท่าขนุนท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
609มหานิกาย271070105วัดบ้านไร่ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี6
610มหานิกาย271070106วัดประจำไม้ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี11
611มหานิกาย271070107วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3
612มหานิกาย271070108วัดปากลำปิล็อกท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี9
613ธรรมยุต671070102วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรีบ้านหินแหลม หมู่ ๕
614มหานิกาย271070109วัดพุทธบริษัทท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3 องธิ
615มหานิกาย271070110วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาสท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี4 ทุ่งสมอ
616มหานิกาย271070115วัดหินแหลมท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี5
617มหานิกาย271070114วัดห้วยปากคอกท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี6
618มหานิกาย271070113วัดห้วยเขย่งท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี10
619มหานิกาย271070116วัดองธิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี2 องธิ
620มหานิกาย271070117วัดอู่ลองท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี4 อู่ลอง(อพป)
621มหานิกาย271070101วัดเขื่อนวชิราลงกรณท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ท่าขนุน
622ธรรมยุต671070101วัดเวฬุวันท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
623มหานิกาย271070112วัดเสาหงษ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เสาหงษ์
624มหานิกาย271070111วัดไร่ป้าท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี12
625มหานิกาย271070201วัดเหมืองแร่ปิล็อกปิล๊อกทองผาภูมิกาญจนบุรี6
626มหานิกาย271070401วัดกุยแหย่ลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
627มหานิกาย271070403วัดถ้ำผาสุกิจวนารามลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2 กุยแหย่
628มหานิกาย271070404วัดนามกุยทายิการามลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2 นามกุย
629มหานิกาย271070405วัดผาสุกิจสุวรรณเขตลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี5 หนองบาง
630มหานิกาย271070406วัดพุถ่องเจริญธรรมลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี1 พุถ่อง
631มหานิกาย271070407วัดลิ่นถิ่นลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี4
632มหานิกาย271070408วัดหนองเจริญศรัทธาธรรมลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี6 หนองเจริญ
633มหานิกาย271070402วัดเชิงเขาลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
634มหานิกาย271070704วัดขุนจิตราธรรมาวาสสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี1 สหกรณ์นิคม
635มหานิกาย271070702วัดสะพานลาวประชาสรรค์สหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี2 สะพานลาว
636มหานิกาย271070703วัดห้วยสมจิตสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี5 ห้วยสมจิต
637มหานิกาย271070701วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคมสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี1 สหกรณ์นิคม
638มหานิกาย271070302วัดจันทร์หงายหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี7
639มหานิกาย271070303วัดดงโคร่งหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี7
640มหานิกาย271070304วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี2 หม่องกะลา
641มหานิกาย271070305วัดธารน้ำร้อนหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1
642มหานิกาย271070306วัดป่าผาตาดธารสวรรค์หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี8 ผาตาด
643มหานิกาย271070307วัดวังผาตาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี8
644มหานิกาย271070308วัดวังหินหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1 วังหิน
645มหานิกาย271070309วัดหินดาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี4
646มหานิกาย271070310วัดหินดาดผาสุการามหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี5 หินดาด
647มหานิกาย271070301วัดเขาแทงหมูผาสุกิจวนารามหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1 วังหิน
648มหานิกาย271070601วัดท่ามะเดื่อห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี7
649มหานิกาย271070602วัดนพเก้าทายิการามห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี6 บ้านไร่
650ธรรมยุต671070601วัดป่าเขาใหญ่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี8 รวมใจ
651มหานิกาย271070603วัดวังปะโท่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี8
652มหานิกาย271070604วัดห้วยเจริญศรัทธารามห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี7 ห้วยปากคอก
653มหานิกาย271050901วัดดอนขมิ้นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี3
654มหานิกาย271050902วัดลูกแกดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี7
655มหานิกาย671050901วัดโพธิ์เย็นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี7
656มหานิกาย271050301วัดดอนชะเอมดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี2
657มหานิกาย271050302วัดทุ่งประทุนดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี5
658มหานิกาย271050303วัดทุ่งมะกรูดดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี4
659มหานิกาย271050501วัดตะคร้ำเอนตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี
660มหานิกาย271050502วัดรางกระต่ายรังสรรค์ตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี8
661มหานิกาย271050503วัดสำนักคร้อตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี2
662มหานิกาย271050504วัดห้วยกรดตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี1
663มหานิกาย271050601วัดท่ามะกาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี3
664มหานิกาย271050602วัดหนองลานราษฎร์บำรุงท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี7
665มหานิกาย271050701วัดท่าเรือท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี
666มหานิกาย271050702วัดใหม่เจริญผลท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี3
667มหานิกาย271051601วัดดอนสามง่ามท่าเสาท่ามะกากาญจนบุรี5
668มหานิกาย271051602วัดใหม่รางวาลย์ท่าเสาท่ามะกากาญจนบุรี3 รางวาลย์
669มหานิกาย271050401วัดกระต่ายเต้นท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี2
670มหานิกาย271050402วัดคร้อพนันท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี7
671มหานิกาย271050101วัดดงสักพงตึกท่ามะกากาญจนบุรี4
672มหานิกาย271050102วัดปากบางพงตึกท่ามะกากาญจนบุรี1
673มหานิกาย271050103วัดหนองโตนดพงตึกท่ามะกากาญจนบุรี6
674มหานิกาย271051201วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี10
675มหานิกาย271051202วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี4 ไร่
676มหานิกาย271051203วัดวังคาพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี8
677มหานิกาย271051204วัดหมอสอพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี8
678มหานิกาย271051205วัดหมอสอ (วังคา)พระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี8
679มหานิกาย271050201วัดหนองโรงยางม่วงท่ามะกากาญจนบุรี6
680มหานิกาย271050202วัดห้วยตะเคียนยางม่วงท่ามะกากาญจนบุรี3
681มหานิกาย271051502วัดสนามแย้สนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี6
682มหานิกาย271051501วัดเขาสะพายแร้งสนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี2
683มหานิกาย271051705วัดมงคลรัตนารามหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี5 รางหว้า
684มหานิกาย271051701วัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี4
685มหานิกาย271051702วัดดาปานนิมิตหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี2
686มหานิกาย271051704วัดหนองลานหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี3
687มหานิกาย271051703วัดหนองไม้แก่นหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี6
688มหานิกาย271051301วัดหวายเหนียวหวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี4
689มหานิกาย271051001วัดดอนตาลเสี้ยนอุโลกสี่หมื่นท่ามะกากาญจนบุรี5 ดอนตาลเสี้ยน
690มหานิกาย271051101วัดเขากะอางเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี7
691มหานิกาย271051102วัดเขาช่องพัฒนารามเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี8 เขาช่อง
692มหานิกาย271051103วัดเขาพระสิทธิญาณเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี2
693มหานิกาย271051104วัดเขาสามสิบหาบเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี3
694มหานิกาย271051105วัดเขาสูงแจ่มฟ้าเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี1 เขาสูงแจ่มฟ้า
695มหานิกาย271051401วัดท่ากระทุ่มแสนตอท่ามะกากาญจนบุรี1
696มหานิกาย271051403วัดหนองพลับแสนตอท่ามะกากาญจนบุรี8
697มหานิกาย271051402วัดแสนตอแสนตอท่ามะกากาญจนบุรี4
698มหานิกาย271050801วัดเขาตะพั้นโคกตะบองท่ามะกากาญจนบุรี6
699มหานิกาย271050802วัดเขาใหญ่โคกตะบองท่ามะกากาญจนบุรี3
700มหานิกาย271060601วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี1 กร่างทอง