Showing 601-700 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย271070505วัดธุดงค์สมเด็จชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ทุ่งนางครวญ
602มหานิกาย271070506วัดพุทโธภาวนาชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เกริงกระเวีย
603มหานิกาย271070507วัดส่องท่อธรรมสถิตย์ชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี5 ภูเตย
604มหานิกาย271070508วัดห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนารามชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ห้วยเสือ
605มหานิกาย271070501วัดเกริงกระเวียชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เกริงกระเวีย
606มหานิกาย271070118วัดอู่ล่องท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี
607มหานิกาย271070102วัดจวบจันทร์วนารามท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3 จันเดย์
608มหานิกาย271070103วัดทองผาภูมิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
609มหานิกาย271070104วัดท่าขนุนท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
610มหานิกาย271070105วัดบ้านไร่ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี6
611มหานิกาย271070106วัดประจำไม้ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี11
612มหานิกาย271070107วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3
613มหานิกาย271070108วัดปากลำปิล็อกท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี9
614ธรรมยุต671070102วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรีบ้านหินแหลม หมู่ ๕
615มหานิกาย271070109วัดพุทธบริษัทท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3 องธิ
616มหานิกาย271070110วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาสท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี4 ทุ่งสมอ
617มหานิกาย271070114วัดห้วยปากคอกท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี6
618มหานิกาย271070113วัดห้วยเขย่งท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี10
619มหานิกาย271070115วัดหินแหลมท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี5
620มหานิกาย271070116วัดองธิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี2 องธิ
621มหานิกาย271070117วัดอู่ลองท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี4 อู่ลอง(อพป)
622มหานิกาย271070101วัดเขื่อนวชิราลงกรณท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1 ท่าขนุน
623ธรรมยุต671070101วัดเวฬุวันท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี1
624มหานิกาย271070112วัดเสาหงษ์ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี2 เสาหงษ์
625มหานิกาย271070111วัดไร่ป้าท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี12
626มหานิกาย271070201วัดเหมืองแร่ปิล็อกปิล๊อกทองผาภูมิกาญจนบุรี6
627มหานิกาย271070401วัดกุยแหย่ลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
628มหานิกาย271070403วัดถ้ำผาสุกิจวนารามลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2 กุยแหย่
629มหานิกาย271070404วัดนามกุยทายิการามลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2 นามกุย
630มหานิกาย271070405วัดผาสุกิจสุวรรณเขตลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี5 หนองบาง
631มหานิกาย271070406วัดพุถ่องเจริญธรรมลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี1 พุถ่อง
632มหานิกาย271070407วัดลิ่นถิ่นลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี4
633มหานิกาย271070408วัดหนองเจริญศรัทธาธรรมลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี6 หนองเจริญ
634มหานิกาย271070402วัดเชิงเขาลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
635มหานิกาย271070704วัดขุนจิตราธรรมาวาสสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี1 สหกรณ์นิคม
636มหานิกาย271070702วัดสะพานลาวประชาสรรค์สหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี2 สะพานลาว
637มหานิกาย271070703วัดห้วยสมจิตสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี5 ห้วยสมจิต
638มหานิกาย271070701วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคมสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี1 สหกรณ์นิคม
639มหานิกาย271070601วัดท่ามะเดื่อห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี7
640มหานิกาย271070602วัดนพเก้าทายิการามห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี6 บ้านไร่
641ธรรมยุต671070601วัดป่าเขาใหญ่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี8 รวมใจ
642มหานิกาย271070603วัดวังปะโท่ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี8
643มหานิกาย271070604วัดห้วยเจริญศรัทธารามห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี7 ห้วยปากคอก
644มหานิกาย271070302วัดจันทร์หงายหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี7
645มหานิกาย271070303วัดดงโคร่งหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี7
646มหานิกาย271070304วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี2 หม่องกะลา
647มหานิกาย271070305วัดธารน้ำร้อนหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1
648มหานิกาย271070306วัดป่าผาตาดธารสวรรค์หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี8 ผาตาด
649มหานิกาย271070307วัดวังผาตาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี8
650มหานิกาย271070308วัดวังหินหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1 วังหิน
651มหานิกาย271070309วัดหินดาดหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี4
652มหานิกาย271070310วัดหินดาดผาสุการามหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี5 หินดาด
653มหานิกาย271070301วัดเขาแทงหมูผาสุกิจวนารามหินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี1 วังหิน
654มหานิกาย271061101วัดท่าตะคร้อท่าตะคร้อท่าม่วงกาญจนบุรี1
655มหานิกาย271060101วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี1
656มหานิกาย271060402วัดบ้านทองท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี1
657มหานิกาย271060403วัดป่าพุทธบาทเขาน้อยท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี2 ท่าล้อ
658มหานิกาย271060404วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี5
659มหานิกาย271060401วัดเทวธรรมท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี3 ท่าล้อ
660มหานิกาย271060601วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี1 กร่างทอง
661มหานิกาย271060602วัดศรีสุวรรณาวาสทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี2
662มหานิกาย271060603วัดห้วยนาคราชทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี2
663มหานิกาย271060902วัดต้นลำใยบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี3
664มหานิกาย271060903วัดถ้ำกูปนฬวันบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี8 วังดุม
665มหานิกาย271060904วัดบ้านใหม่บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี2
666มหานิกาย271060905วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี5
667มหานิกาย271060906วัดหนองน้ำขุ่นบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี7
668มหานิกาย271060907วัดหนองสำรองบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี4
669มหานิกาย271060901วัดเขานางพิมพ์ปรีชารามบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี10 เขานางพิมพ์
670มหานิกาย271061004วัดตลาดสำรองพันธารามพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี
671มหานิกาย271061005วัดรางเฆ่พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี6 รางเฆ่
672มหานิกาย271061006วัดหนองพังตรุพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองพังตรุ
673มหานิกาย271061001วัดเขาคันหอกพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี7
674มหานิกาย271061002วัดเขาเพิงพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี9 ห้วยไร่
675มหานิกาย271061003วัดเขาเล็กพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี4 รางสะเดา
676มหานิกาย271060805วัดถ้ำเขาน้อยม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี5
677มหานิกาย271060801วัดถ้ำเสือม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี3 ม่วงชุม
678มหานิกาย271060802วัดพิไชยธารามม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี1
679มหานิกาย271060804วัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี5
680มหานิกาย271060803วัดมโนธรรมมารามม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี3
681มหานิกาย271061201วัดขุนไทยธารามรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี1 ลำขุนไทย
682มหานิกาย271061202วัดสระกลอยรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี5 สระกลอย
683มหานิกาย271060201วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี2
684มหานิกาย271060302วัดวังศาลาวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี1
685มหานิกาย271060303วัดหนองเสือวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี4
686มหานิกาย271060301วัดโพธิ์ศรีสุขารามวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี3
687ธรรมยุต671060501วัดหนองขาวหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองขาว
688มหานิกาย271060503วัดอินทารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี1
689มหานิกาย271060501วัดโมกมันขันธารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี7 หนองยายทาด
690มหานิกาย271060502วัดใหญ่ดงรังหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี4
691มหานิกาย271061303วัดทะเลสาบหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี7 ทะเลสาบ
692ธรรมยุต671061301วัดป่าอมรารามหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี6 หนองตากยา
693มหานิกาย271061306วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
694มหานิกาย271061305วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
695มหานิกาย271061307วัดหนองกงเกวียนหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองเกวียน
696มหานิกาย271061308วัดหนองตะครองหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองตะครอง
697มหานิกาย271061309วัดหนองตากยาอภัยสัตว์หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี8 หนองตากยา
698มหานิกาย271061310วัดหนองสองห้องหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี5 หนองสองห้อง
699มหานิกาย271061311วัดหนองอีเห็นหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
700มหานิกาย271061312วัดหินกองหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี5 เก้าห้อง