Showing 701-800 of 43,192 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย271060602วัดศรีสุวรรณาวาสทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี2
702มหานิกาย271060603วัดห้วยนาคราชทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี2
703มหานิกาย271061101วัดท่าตะคร้อท่าตะคร้อท่าม่วงกาญจนบุรี1
704มหานิกาย271060101วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี1
705มหานิกาย271060402วัดบ้านทองท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี1
706มหานิกาย271060403วัดป่าพุทธบาทเขาน้อยท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี2 ท่าล้อ
707มหานิกาย271060404วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี5
708มหานิกาย271060401วัดเทวธรรมท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี3 ท่าล้อ
709มหานิกาย271060902วัดต้นลำใยบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี3
710มหานิกาย271060903วัดถ้ำกูปนฬวันบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี8 วังดุม
711มหานิกาย271060904วัดบ้านใหม่บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี2
712มหานิกาย271060905วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี5
713มหานิกาย271060906วัดหนองน้ำขุ่นบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี7
714มหานิกาย271060907วัดหนองสำรองบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี4
715มหานิกาย271060901วัดเขานางพิมพ์ปรีชารามบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี10 เขานางพิมพ์
716มหานิกาย271061004วัดตลาดสำรองพันธารามพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี
717มหานิกาย271061005วัดรางเฆ่พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี6 รางเฆ่
718มหานิกาย271061006วัดหนองพังตรุพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองพังตรุ
719มหานิกาย271061001วัดเขาคันหอกพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี7
720มหานิกาย271061002วัดเขาเพิงพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี9 ห้วยไร่
721มหานิกาย271061003วัดเขาเล็กพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี4 รางสะเดา
722มหานิกาย271060805วัดถ้ำเขาน้อยม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี5
723มหานิกาย271060801วัดถ้ำเสือม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี3 ม่วงชุม
724มหานิกาย271060802วัดพิไชยธารามม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี1
725มหานิกาย271060803วัดมโนธรรมมารามม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี3
726มหานิกาย271060804วัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี5
727มหานิกาย271061201วัดขุนไทยธารามรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี1 ลำขุนไทย
728มหานิกาย271061202วัดสระกลอยรางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี5 สระกลอย
729มหานิกาย271060201วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี2
730มหานิกาย271060302วัดวังศาลาวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี1
731มหานิกาย271060303วัดหนองเสือวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี4
732มหานิกาย271060301วัดโพธิ์ศรีสุขารามวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี3
733ธรรมยุต671060501วัดหนองขาวหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองขาว
734มหานิกาย271060503วัดอินทารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี1
735มหานิกาย271060501วัดโมกมันขันธารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี7 หนองยายทาด
736มหานิกาย271060502วัดใหญ่ดงรังหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี4
737มหานิกาย271061303วัดทะเลสาบหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี7 ทะเลสาบ
738ธรรมยุต671061301วัดป่าอมรารามหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี6 หนองตากยา
739มหานิกาย271061306วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
740มหานิกาย271061305วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
741มหานิกาย271061307วัดหนองกงเกวียนหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองเกวียน
742มหานิกาย271061308วัดหนองตะครองหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองตะครอง
743มหานิกาย271061309วัดหนองตากยาอภัยสัตว์หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี8 หนองตากยา
744มหานิกาย271061310วัดหนองสองห้องหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี5 หนองสองห้อง
745มหานิกาย271061311วัดหนองอีเห็นหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
746มหานิกาย271061312วัดหินกองหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี5 เก้าห้อง
747มหานิกาย271061302วัดเขาธรรมอุทยานหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี4 คอเขา
748มหานิกาย271061304วัดเมตตาปิตยานนท์หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองตะครอง
749มหานิกาย271061301วัดโกรกตารอดหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี6 โกรกตารอด
750มหานิกาย271060701วัดดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี5 ดอนคราม
751มหานิกาย271060702วัดถ้ำแฝดเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี2 ดอนคา
752มหานิกาย271060703วัดบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี1
753มหานิกาย271060704วัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี4
754มหานิกาย271060705วัดอู่ตะเภาเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี4
755มหานิกาย271030804วัดหนองหว้าช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี3 หนองหว้า
756มหานิกาย271030803วัดหนองเข้จันทารามช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี7 หนองเข้
757มหานิกาย271030801วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี5 สามยอด
758มหานิกาย271030802วัดเขาแดงช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี6 เขาแดง
759มหานิกาย271030103วัดช่องด่านราษฎร์บำรุงบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี5
760มหานิกาย271030104วัดถ้ำเขาเขียวบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี1 บ่อพลอย
761มหานิกาย271030105วัดบึงหล่มบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรีบึงหล่ม
762มหานิกาย271030106วัดบึงหัวแหวนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี4
763ธรรมยุต671030101วัดรัชดาภิเษกบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2
764มหานิกาย271030109วัดหนองย่างช้างบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2 หนองย่างช้าง
765มหานิกาย271030107วัดหนองเตียนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี8 หนองเตียน
766มหานิกาย271030108วัดหนองโพธิ์บ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี8 หนองโพธิ์
767มหานิกาย271030101วัดเขาพระศรีรัตนารามบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2
768มหานิกาย271030102วัดเขาวงจินดารามบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2
769มหานิกาย271030901วัดชัฏน้ำเงินหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี2
770มหานิกาย271030902วัดพุรวกหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี9 พุรวก
771มหานิกาย271030211วัดพระพุทธเมตตาอุดมธรรมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี11 วังด้ง
772มหานิกาย271030212วัดเขาแก้วหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี13 เขาแก้ว
773มหานิกาย271030201วัดทุ่งกระเพราทองหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี10 หนองขาม
774มหานิกาย271030202วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี3
775มหานิกาย271030203วัดพุพรมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี10 พุพรม
776มหานิกาย271030204วัดรางขามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี8 รางขาม
777มหานิกาย271030205วัดวิเศษสุขารามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี1
778มหานิกาย271030206วัดสลอบวนารามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี10 สลอบ
779มหานิกาย271030208วัดหนองกระทุ่มหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี2
780มหานิกาย271030210วัดหนองปลวกหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี8
781มหานิกาย271030209วัดหนองแดงวนารามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี5 หนองแดง
782มหานิกาย271030207วัดเสาหงส์หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี4
783มหานิกาย271030302วัดป่าญาณคุตโตหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี6 โป่งรี
784มหานิกาย271030304วัดลำตะเพินหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี5 ลำตะเพิน
785มหานิกาย271030305วัดลำอีซูหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี7
786มหานิกาย271030306วัดหนองกร่างหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี3
787มหานิกาย271030308วัดหนองรีหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี2
788มหานิกาย271030309วัดหนองสำโรงหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี2 หนองสำโรง
789มหานิกาย271030307วัดหนองแกในหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี1
790มหานิกาย271030301วัดเนินบรรพตหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี8
791มหานิกาย271030303วัดโป่งรีหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี6 โป่งรี
792มหานิกาย271030501วัดถ้ำผาวังจันทร์หลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี18 ถ้ำผาวังจันทร์
793มหานิกาย271030503วัดยางสูงหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี4
794มหานิกาย271030504วัดลำเหยหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี8
795มหานิกาย271030505วัดหนองหมูหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี6
796มหานิกาย271030506วัดหลุมรังหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี5
797มหานิกาย271030502วัดเทพนิมิตรโชติการามหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี7
798มหานิกาย271091201วัดบ่อหว้าดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี9 บ่อหว้า
799มหานิกาย271090107วัดสาลวนารามดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี6
800มหานิกาย271090108วัดหนองโพธิ์ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี9