Showing 801-900 of 43,220 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย271090108วัดหนองโพธิ์ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี9
802มหานิกาย271090405วัดหัวรังดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี4 บ้านหัวรัง
803มหานิกาย271090401วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี2
804มหานิกาย271090402วัดบ้านน้อยดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี3
805มหานิกาย271090301วัดทุ่งสมอทุ่งสมอพนมทวนกาญจนบุรี2
806มหานิกาย271090101วัดดอนงิ้วพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี4 ดอนงิ้ว-ดอนดี
807มหานิกาย271090102วัดบ้านทวนพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี2
808มหานิกาย271090103วัดพุทธบูชาพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี5
809มหานิกาย271090104วัดลาดขามพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี9 ลาดขาม
810มหานิกาย271090106วัดสระสำเภาทองพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี7
811มหานิกาย271090105วัดสระแก้วพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี1 พนมทวน
812มหานิกาย271090501วัดกระเจาบ่อยาพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี3 กระเจาบ่อยา
813มหานิกาย271090502วัดบ่อระแหงคุณารามพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี16 บ่อระแหง
814มหานิกาย271090505วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี1
815มหานิกาย271090506วัดรางสมอพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี7 รางสมอ
816มหานิกาย271090503วัดเบญพาดพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี6
817มหานิกาย271090504วัดโป่งกูปพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี4
818มหานิกาย271090609วัดโกซ้ายเจริญธรรมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี8 โกซ้ายเจริญธรรม
819มหานิกาย271090601วัดข้าวเบารางหวายพนมทวนกาญจนบุรี3 ลาดหมู
820มหานิกาย271090603วัดตรีมิตรประดิษฐารามรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี23 ไร่ยาพัฒนา
821มหานิกาย271090604วัดรางหวายรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี2
822มหานิกาย271090605วัดวังกุ่มรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี14 วังกุ่ม
823มหานิกาย271090606วัดสระบ้านกล้วยรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี6 ดอนเตาอิฐ
824ธรรมยุต671090601วัดสันติธัมโมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรีบ้านศรีพนมเขต หมู่ ๑๓
825มหานิกาย271090607วัดหนองจอกรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี4
826มหานิกาย271090608วัดห้วยกรดรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี5
827มหานิกาย271090602วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรมรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
828มหานิกาย271090403วัดปลักเขว้าหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี5
829มหานิกาย271090404วัดหนองขุยหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี4
830มหานิกาย271090202วัดคงคาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี9 ใหม่
831มหานิกาย271090203วัดนาพระยาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี6
832มหานิกาย271090204วัดวังรักราษฎร์บำรุงหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี7
833มหานิกาย271090205วัดหนองโรงหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี3 หนองโรง
834มหานิกาย271090207วัดห้วยสะพานหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี2
835มหานิกาย271090206วัดห้วยเจริญธรรมหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี5 ห้วยตัน
836มหานิกาย271090201วัดเขาจำศีลหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี4
837มหานิกาย271040201วัดดงเสลาเก่าด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี6 ดงเสลา
838มหานิกาย271040202วัดท่าสนุ่นด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 ท่าสนุ่น
839มหานิกาย271040204วัดพุน้ำเปรี้ยวด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 พุน้ำเปรี้ยว
840มหานิกาย271040205วัดศรีสวัสดิ์ด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3
841มหานิกาย271040206วัดสมเด็จด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3 ศรีสวัสดิ์
842มหานิกาย271040207วัดหาดแตงด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 โป่งหวาย
843มหานิกาย271040203วัดโป่งหวายด่านแม่แฉลบศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 โป่งหวาย
844มหานิกาย271040402วัดถ้ำพระธาตุท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3
845มหานิกาย271040403วัดถ้ำพุกุ้งเจริญธรรมท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 พุกุ้ง
846มหานิกาย271040404วัดท่ากระดานท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 ท่ากระดาน
847มหานิกาย271040405วัดพ่อขุนเณรท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3 เจ้าเณร
848มหานิกาย271040406วัดหม่องกระแทะท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3 หม่องกระแทะ
849มหานิกาย271040401วัดแก่งแคบท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 แก่งแคบ
850มหานิกาย271040102วัดถ้ำผาพิรุณนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 สะมะแก
851มหานิกาย271040103วัดถ้ำองจุนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1
852มหานิกาย271040104วัดนาสวนนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1
853มหานิกาย271040105วัดมัชฌิมวนารามนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี6 ดงเสลา
854มหานิกาย271040106วัดวังผาแดงนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 เจาะเลาะ
855มหานิกาย271040107วัดศรีเกษตรารามนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2
856มหานิกาย271040108วัดองสิตนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 องสิต
857มหานิกาย271040109วัดองหลุนาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3 องหลุ
858มหานิกาย271040101วัดไตรรงค์นาสวนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 ไตรรงค์
859มหานิกาย271040302วัดต้นมะพร้าวหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี6
860มหานิกาย271040303วัดถ้ำเนรมิตรหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี6
861มหานิกาย271040304วัดทุ่งนาวรารามหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 ท่าทุ่งนา
862มหานิกาย271040305วัดบ้านน้ำมุดหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3
863มหานิกาย271040301วัดเกาะบุกหนองเป็ดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1
864ธรรมยุต671040501วัดถ้ำสิริธรรมารามเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 เขาเหล็ก
865มหานิกาย271040504วัดน้ำพุพนาวาสเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี2 น้ำพุ
866มหานิกาย271040505วัดบ้านสามหลังเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 สามหลัง
867มหานิกาย271040506วัดปากลำขาแข้งเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1 ปากลำ
868มหานิกาย271040507วัดภูกำแพงเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1 ตีนตก
869มหานิกาย271040502วัดเขาเหล็กเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 เขาเหล็ก
870มหานิกาย271040501วัดเขาโจดเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4
871มหานิกาย271040503วัดไทยชาวเขาเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี1 กลางไทยชาวเขา
872มหานิกาย271040601วัดปลายดินสอแม่กระบุงศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5 ปลายดินสอ
873มหานิกาย271040602วัดพุตาเฮียงสามัคคีธรรมแม่กระบุงศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี4 พุชะนี
874มหานิกาย271080201วัดท่าดินแดงปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี1
875มหานิกาย271080202วัดผาผึ้งปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี1
876มหานิกาย271080203วัดยางขาวปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี4
877ธรรมยุต671080201วัดลิเจียปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี4 ลิเจีย
878มหานิกาย271080204วัดวังขยายปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี4
879มหานิกาย271080205วัดวังปะโท่ปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี6
880มหานิกาย271080206วัดห้วยมาลัยปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี6
881ธรรมยุต671080101วัดป่าหิมพานต์หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรีหมู่ ๓
882มหานิกาย271080102วัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี2
883มหานิกาย271080104วัดศรีสุวรรณารามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี1
884มหานิกาย271080105วัดห้วยกบหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี4
885มหานิกาย271080101วัดเจดีย์สามองค์หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี9
886มหานิกาย271080103วัดเวียคะดี้หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี5
887มหานิกาย271080106วัดใหม่พัฒนาหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี7
888มหานิกาย271080301วัดทิไร่ป้าไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี5
889มหานิกาย271080302วัดบ้านจะแกไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี6
890มหานิกาย271080303วัดเสน่ห์พ่องไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี1
891ธรรมยุต671120302วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี4 บ้านม่วงเฒ่า
892ธรรมยุต671120301วัดถ้ำเนรมิตสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี3 ห้วยแม่ระหว่าง
893มหานิกาย271120303วัดม่วงเฒ่าสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี4 ม่วงเฒ่า
894มหานิกาย271120304วัดสมเด็จเจริญสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี1 หนองผักแว่น
895มหานิกาย271120305วัดห้วยแม่ระวางสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2 ห้วยแม่ระวาง
896มหานิกาย271120301วัดเขาขามสามัคคีธรรมสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2 เขาขาม
897มหานิกาย271120302วัดเขาหินตั้งสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2 เขาหินตั้ง
898มหานิกาย271120104วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1 หัวเขามุสิ
899มหานิกาย271120105วัดทุ่งโป่งบูชาธรรมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี6 ทุ่งโป่ง
900มหานิกาย271120106วัดนันทวันมิตรเจริญหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี5 โป่งช้าง