Showing 101-200 of 42,638 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
101มหานิกาย446030103วัดชัยมงคลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์1
102มหานิกาย446030104วัดดอนเปลือยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
103มหานิกาย446030105วัดน้ำจั้นกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์7
104มหานิกาย446030106วัดโปโลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์10
105มหานิกาย446030107วัดสงยางกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3
106มหานิกาย446030108วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์กมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์5
107มหานิกาย446030109วัดสะอาดชัยศรีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
108มหานิกาย446030110วัดอโนมานทีกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์12 ปากน้ำ
109ธรรมยุต646030101วัดดอนยางจันทารามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2 ดอนยาง
110ธรรมยุต646030102วัดดอนยุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์9 ดอนยูง
111ธรรมยุต646030103วัดโนนไผ่ล้อมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์9 ดอนยูง
112ธรรมยุต646030104วัดป่าดงมะไฟกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2 ข้าวหลาม
113มหานิกาย425081001วัดคลองรั้งกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี4
114มหานิกาย425081002วัดทุ่งประพาสกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี4
115มหานิกาย425081003วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี1
116มหานิกาย425081004วัดสุทธิธรรมกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี4
117มหานิกาย425081005วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)กรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี4
118มหานิกาย425081006วัดแสงจันทร์กรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี2 วังขอน
119มหานิกาย425081007วัดใหม่นาบุญกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี3
120ธรรมยุต625081001วัดป่าญาณสิริสุทธารามกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีบ้าน ระเบาะนา หมู่ ๔
121มหานิกาย272091301วัดจันทราวาสกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี2
122มหานิกาย272091302วัดบ้านกล้วยกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี3
123มหานิกาย272091303วัดยางยี่แสกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี4
124มหานิกาย272091304วัดสามัคคีธรรมกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี1
125มหานิกาย435050201วัดกระจายนอกกระจายป่าติ้วยโสธร3
126มหานิกาย435050202วัดกระจายในกระจายป่าติ้วยโสธร1
127มหานิกาย435050203วัดคำเกิดกระจายป่าติ้วยโสธร4
128มหานิกาย435050204วัดคำเกิดนอกกระจายป่าติ้วยโสธร7 คำเกิดนอก
129มหานิกาย435050205วัดโคกพระเจ้ากระจายป่าติ้วยโสธร9 โคกพระเจ้า
130มหานิกาย435050206วัดเชียงเครือกระจายป่าติ้วยโสธร6
131มหานิกาย435050207วัดตะเคียนทองกระจายป่าติ้วยโสธร3 กระจาย
132มหานิกาย435050208วัดบึงสร้างโพธิ์กระจายป่าติ้วยโสธร10 คำสร้างบ่อ
133มหานิกาย435050209วัดม่วงไข่กระจายป่าติ้วยโสธร8 ม่วงไข่
134มหานิกาย435050210วัดหนองบากกระจายป่าติ้วยโสธร5
135มหานิกาย435050211วัดโนนรังพัฒนารามกระจายป่าติ้วยโสธรบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑๑
136ธรรมยุต635050201วัดนิคมวนารามกระจายป่าติ้วยโสธร2
137ธรรมยุต635050202วัดป่านิคมพัฒนารามกระจายป่าติ้วยโสธร2 นิคม
138ธรรมยุต635050203วัดสุทธิมงคลกระจายป่าติ้วยโสธร10
139มหานิกาย214090701วัดขุมแก้วกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา1 บ้านกระจิว
140มหานิกาย214090702วัดพระแก้วกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา6 บ้านพระแก้ว
141มหานิกาย430150901วัดกะชอนกระชอนพิมายนครราชสีมา4
142มหานิกาย430150902วัดกะชอน (ราษฎร์สโมสร)กระชอนพิมายนครราชสีมา4
143มหานิกาย430150903วัดดงน้อยกระชอนพิมายนครราชสีมา2
144มหานิกาย430150904วัดตลาดประดู่กระชอนพิมายนครราชสีมา3
145มหานิกาย430150905วัดโนนกระเบื้องกระชอนพิมายนครราชสีมา4
146มหานิกาย430150906วัดโนนท่อกระชอนพิมายนครราชสีมา9 โนนท่อ
147มหานิกาย430150907วัดโนนพุทรากระชอนพิมายนครราชสีมา6
148มหานิกาย430150908วัดโนนสำโรงกระชอนพิมายนครราชสีมา12 โนนสำโรง
149มหานิกาย430150909วัดป่าชาดพัฒนารามกระชอนพิมายนครราชสีมา17 ชาด
150มหานิกาย430150910วัดราษฎร์สโมสรกระชอนพิมายนครราชสีมา4
151มหานิกาย430150911วัดโนนผักชีกระชอนพิมายนครราชสีมาบ้านโนนผักชี หมู่ที่ ๑๐
152มหานิกาย430150912วัดเมืองบัวน้อยกระชอนพิมายนครราชสีมาบ้านเมืองบัวน้อย หมู่ ๑๑
153มหานิกาย590020201วัดกระดังงากระดังงาสทิงพระสงขลา3
154มหานิกาย590020202วัดกลางกระดังงาสทิงพระสงขลา5
155มหานิกาย590020203วัดพังเถียะกระดังงาสทิงพระสงขลา7
156มหานิกาย275020101วัดเกาะแก้วกระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม8
157มหานิกาย275020102วัดเกาะใหญ่กระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม6
158มหานิกาย275020103วัดไทรกระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม9
159มหานิกาย275020104วัดบางใหญ่กระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม13
160มหานิกาย275020105วัดปากง่ามกระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม11
161ธรรมยุต675020101วัดบางคณฑีนอกกระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม6
162มหานิกาย273020201วัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐม
163มหานิกาย273020203วัดโพธิ์งามกระตีบกำแพงแสนนครปฐม7
164มหานิกาย110030101วัดกระทุ่มรายกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร12 ถนนสุวินทวงศ์
165มหานิกาย110030102วัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร2 ถนนบุรีภิรมย์
166มหานิกาย430130301วัดกระทุ่มรายกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา9
167มหานิกาย430130302วัดเขว้ากระทุ่มรายประทายนครราชสีมา3
168มหานิกาย430130303วัดโนนเพ็ดสามัคคีกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา8 โนนเพ็ด
169มหานิกาย430130304วัดไร่อ้อยกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา2
170มหานิกาย430130305วัดศรีอัมพรกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา9
171มหานิกาย430130306วัดสี่เหลี่ยมกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา1
172มหานิกาย430130307วัดหนองเดิ่นกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา12
173มหานิกาย430130308วัดหนองแวงกระทุ่มรายประทายนครราชสีมา7
174มหานิกาย430130309วัดสระจันทร์กระทุ่มรายประทายนครราชสีมา11 สระจันทร์
175มหานิกาย273061001วัดนครชื่นชุ่มกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม7
176มหานิกาย273061002วัดเพลินเพชรกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม3
177มหานิกาย425060901วัดกระทุ่มแพ้วกระทุ่มแพ้วบ้านสร้างปราจีนบุรี4
178มหานิกาย440210101วัดโพธิ์ชัยกระนวนซำสูงขอนแก่น2
179มหานิกาย440210102วัดยางใยกระนวนซำสูงขอนแก่น3 โคกสูง
180มหานิกาย581010301วัดกระบี่น้อยกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่6 กระบี่น้อย
181มหานิกาย581010302วัดถ้ำเสือกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่1 หน้าชิง
182มหานิกาย581010303วัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่3 โพธิ์เรียง
183มหานิกาย581010304วัดสุวรรณธารารามกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่9 สองแพรก
184มหานิกาย581010201วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่ตลาดเก่า
185มหานิกาย581010202วัดโภคาจุฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่1 ตลาดเก่า
186มหานิกาย431030101วัดชุมพลมณีรัตน์กระสังกระสังบุรีรัมย์7 สุขสำราญ
187มหานิกาย431030102วัดตาเบ้ากระสังกระสังบุรีรัมย์12 ตาเบ้า
188มหานิกาย431030103วัดท่าสว่างกระสังกระสังบุรีรัมย์15 ท่าสว่าง
189มหานิกาย431030104วัดบ้านตะเคียนกระสังกระสังบุรีรัมย์8 ตะเคียน
190มหานิกาย431030105วัดหนองแขมกระสังกระสังบุรีรัมย์5
191มหานิกาย431030106วัดระโยงใหญ่กระสังกระสังบุรีรัมย์6 ระโยงใหญ่
192มหานิกาย431030107วัดเทพมงคลกระสังกระสังบุรีรัมย์4 หนองลิง
193ธรรมยุต631030101วัดป่าอุดมธรรมกระสังกระสังบุรีรัมย์19 อุดมธรรม
194ธรรมยุต631030102วัดสวนใหม่กระสังกระสังบุรีรัมย์3 สวนใหม่
195มหานิกาย431111501วัดสำโรงพัฒนากระสังสตึกบุรีรัมย์4 สำโรงพัฒนา
196มหานิกาย431111502วัดหนองปุนกระสังสตึกบุรีรัมย์5
197ธรรมยุต631111501วัดหญ้าคากระสังสตึกบุรีรัมย์6 หญ้าคา
198มหานิกาย431012701วัดจำปาทองกระสังเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์12 กระสัง
199มหานิกาย431012702วัดโพธิ์ไทรกระสังเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์8 โพธิ์ไทร
200ธรรมยุต631012701วัดป่าไทรโยงกระสังเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์3 ไทรโยง