Showing 701-800 of 43,214 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย444060605วัดบ้านฮ่องไผ่กำพี้บรบือมหาสารคาม4
702มหานิกาย444060606วัดป่าธรรมอุทยานกำพี้บรบือมหาสารคาม8 เหล่ายาว
703มหานิกาย444060607วัดสองห้องกำพี้บรบือมหาสารคาม6
704มหานิกาย444060608วัดสีมาวดีกำพี้บรบือมหาสารคาม5
705มหานิกาย444060609วัดสีมาวดี (บ้านเป้า)กำพี้บรบือมหาสารคาม5
706มหานิกาย444060610วัดเหล่ากากำพี้บรบือมหาสารคาม3
707มหานิกาย444060611วัดเหล่ายาวกำพี้บรบือมหาสารคาม9
708มหานิกาย444060612วัดฮ่องน้อยกำพี้บรบือมหาสารคาม7
709มหานิกาย277040101วัดเขากะจิกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์6
710มหานิกาย277040102วัดเขาน้อยกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์3
711มหานิกาย277040103วัดเขาโบสถ์กำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์1
712มหานิกาย277040104วัดนาผักขวงกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์2
713มหานิกาย277040105วัดห้วยทรายขาวกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์1
714ธรรมยุต677040101วัดดอนสง่ากำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์8 ดอนสง่า
715มหานิกาย445020801วัดไทรทองกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด3
716มหานิกาย445020802วัดบ้านดอกรักกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด2
717มหานิกาย445020803วัดบ้านหนองอ่างกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด1
718มหานิกาย445020804วัดฮ่องทรายกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด4
719มหานิกาย433100101วัดสระภูกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ1 สระภู
720มหานิกาย433100102วัดสร้างเรือกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ5
721มหานิกาย433100103วัดหนองเต่ากำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ6
722ธรรมยุต633100101วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ7 ตำแย
723มหานิกาย591050101วัดป่าประทีปรัศมีกำแพงละงูสตูล5 ปิใหญ่
724มหานิกาย591050102วัดอาทรรังสฤษฏิ์กำแพงละงูสตูล3
725มหานิกาย366070201วัดกำแพงดินกำแพงดินสามง่ามพิจิตร4 กำแพงดิน
726มหานิกาย366070202วัดวังปลาทูกำแพงดินสามง่ามพิจิตร11
727มหานิกาย366070203วัดวังโป่งกำแพงดินสามง่ามพิจิตร8 วังโป่ง
728มหานิกาย366070204วัดศรีศรัทธารามกำแพงดินสามง่ามพิจิตร6
729มหานิกาย366070205วัดใดน้ำเคี่ยวกำแพงดินสามง่ามพิจิตรหมู่ที่ 9
730มหานิกาย580011201วัดชันกำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
731มหานิกาย580011202วัดท้าวราษฎร์กำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3
732มหานิกาย580011203วัดบ้านตาลกำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
733มหานิกาย580011204วัดสวนพลารามกำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
734มหานิกาย590090101วัดเขาตกน้ำกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา1
735มหานิกาย590090102วัดธรรมาวาสกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา6 ควนรู
736มหานิกาย590090103วัดม่วงทองกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา13 ม่วง
737มหานิกาย590090104วัดหนองอ้นกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา
738มหานิกาย590090105วัดใหม่ทุ่งคากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา8
739มหานิกาย590090201วัดเขารักเกียรติกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา12
740ธรรมยุต690090101วัดรัตภูมิธรรมาวาสกำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา1
741มหานิกาย273021201วัดทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม8
742มหานิกาย273021202วัดสว่างชาติประชาบำรุงกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม4
743มหานิกาย435030301วัดกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1
744มหานิกาย435030302วัดกำแมด (สุริโยกำแมด)กำแมดกุดชุมยโสธร1
745มหานิกาย435030303วัดกุดหินกำแมดกุดชุมยโสธร4
746มหานิกาย435030304วัดคำดุมกำแมดกุดชุมยโสธร1 กำแมด
747มหานิกาย435030305วัดทุ่งสว่างร่มเย็นกำแมดกุดชุมยโสธร3 โนนยาง
748มหานิกาย435030306วัดโนนยางกำแมดกุดชุมยโสธร11
749มหานิกาย435030307วัดบ้านหนองเหี่ยกำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
750มหานิกาย435030308วัดศรีนวนบ้านโคกสวาทกำแมดกุดชุมยโสธร10 โคกสวาท
751มหานิกาย435030309วัดสว่างหัวงัวกำแมดกุดชุมยโสธร9
752มหานิกาย435030310วัดสุริโยกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1
753มหานิกาย435030311วัดแสนศรีกำแมดกุดชุมยโสธร12 แสนศรี
754มหานิกาย435030312วัดหนองตาไก้กำแมดกุดชุมยโสธร6
755มหานิกาย435030313วัดหนองเหี่ย (บ้านหนองเหี่ย)กำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
756มหานิกาย435030314วัดหนองเหี่ยกำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
757ธรรมยุต635030301วัดอินทรารามกำแมดกุดชุมยโสธร8 คำเอ็นอ้า
758มหานิกาย580030401วัดคีรีวงกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช5
759มหานิกาย580030402วัดโคกกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช2
760มหานิกาย580030403วัดโคกโพธิ์สถิตย์ (โคก)กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช2
761มหานิกาย580030404วัดโคกโพธิ์สถิตย์กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช2
762มหานิกาย580030405วัดวังไทรกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช7
763มหานิกาย580030406วัดสมอกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช4
764มหานิกาย350061201วัดเมืองกื้ดกื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่1
765มหานิกาย350061202วัดแม่ตะมานกื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่2
766มหานิกาย433220101วัดบ้านกุงกุงศิลาลาดศรีสะเกษ2 กุง
767มหานิกาย433220102วัดบ้านเกิ้งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ6 เกิ้ง
768มหานิกาย433220103วัดบ้านซ่งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ8 ซ่ง
769มหานิกาย433220104วัดบ้านแต้กุงศิลาลาดศรีสะเกษ3 แต้
770มหานิกาย433220105วัดป่านาดีกุงศิลาลาดศรีสะเกษ9 นาดี
771มหานิกาย433220106วัดมะหลี่กุงศิลาลาดศรีสะเกษ7 มะหลี่
772มหานิกาย433220107วัดเมืองเก่ากุงศิลาลาดศรีสะเกษ4 เมืองเก่า
773มหานิกาย433220108วัดสงยางกุงศิลาลาดศรีสะเกษ5 สงยาง
774มหานิกาย433220109วัดอีเซกุงศิลาลาดศรีสะเกษ5 อีเซ
775ธรรมยุต633220101วัดป่าศิลาลาดกุงศิลาลาดศรีสะเกษ11 สงยาง
776มหานิกาย446110201วัดกุงเก่ากุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์6
777มหานิกาย446110202วัดขอนแก่นกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์4
778มหานิกาย446110203วัดคำแคนกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์7
779มหานิกาย446110204วัดโคกกัมภ์กุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์3
780มหานิกาย446110205วัดถ้ำไม้รังกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
781มหานิกาย446110206วัดสร้างแก้วกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
782ธรรมยุต646110201วัดถ้ำวิมานเจียกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์8 กุงเก่า
783มหานิกาย214080901วัดโคกทองกุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา12 บ้านกุฎี
784มหานิกาย214080902วัดฤาไชยกุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา5 บ้านฤาไชย
785มหานิกาย220060901วัดกุฎโง้งกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี5
786มหานิกาย220060902วัดไตรรัตน์วนารามกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี4 ลิงงอย
787มหานิกาย220060903วัดบ้านช้างกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี1
788มหานิกาย440040701วัดโกศลภารามกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น6
789มหานิกาย440040702วัดจูมพลกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น1
790มหานิกาย440040703วัดบึงเกษตรกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น4
791มหานิกาย440040704วัดสวรรคงคากุดกว้างหนองเรือขอนแก่น3
792มหานิกาย440040705วัดสว่างชัยศรีกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น2
793มหานิกาย440040706วัดสว่างโนนดู่กุดกว้างหนองเรือขอนแก่น5
794มหานิกาย435041001วัดกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร1
795มหานิกาย435041002วัดทรายงามกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร5
796มหานิกาย435041003วัดนาโพธิ์กุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร3
797มหานิกาย435041004วัดโนนม่วงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร2
798มหานิกาย435041005วัดเหล่ามะเขียวกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร4
799ธรรมยุต635041001วัดป่าน้อยกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร1 กุดกุง
800ธรรมยุต635041002วัดศรีเทพกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร6 ใหม่มงคล