Showing 701-800 of 43,214 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย366030501วัดกิจวินัยวรรณาดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
702มหานิกาย441100401วัดกิตติดำรงธรรมผาสุกวังสามหมออุดรธานี6 คำจวง
703ธรรมยุต648120101วัดกิตติพรพุทธารามยอดชาดวังยางนครพนม5 นาดอย
704มหานิกาย432051101วัดกิตติพัฒน์วนารามโชคนาสามปราสาทสุรินทร์8 ตะเพรา
705มหานิกาย434191101วัดกิตติราชเจริญศรีระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี1 นาแก
706มหานิกาย358040201วัดกิตติวงศ์แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน2 ในเวียง
707มหานิกาย583020103วัดกิตติวนารามรัษฎาเมืองภูเก็ตภูเก็ต1 กะทู้
708มหานิกาย583010801วัดกิตติสังฆารามกะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต2 บ้านกะตะ
709ธรรมยุต667020102วัดกิตติสารวนารามชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์หมู่ 14
710มหานิกาย427060605วัดกิโลสองศรัทธารามป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว6 หนองหมากบี้
711มหานิกาย427010501วัดกิโลสามท่าแยกเมืองสระแก้วสระแก้ว12 กิโลสาม
712มหานิกาย427010502วัดกิโลสี่ท่าแยกเมืองสระแก้วสระแก้ว9 กิโลสี่
713มหานิกาย440101601วัดกิโลเมตรสิบหกหนองน้ำใสบ้านไผ่ขอนแก่น9
714มหานิกาย362011901วัดกิ่งทองวนารามสระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร6 ลำมะโกรก
715มหานิกาย217020702วัดกิ่งประดิษฐ์พักทันบางระจันสิงห์บุรี6
716มหานิกาย211030801วัดกิ่งแก้วราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ13 ถนนกิ่งแก้ว
717มหานิกาย350210201วัดกิ่วจำปีศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่11
718มหานิกาย356030601วัดกิ่วชมภูน้ำแวนเชียงคำพะเยา6 ชัยชมภู
719มหานิกาย357071201วัดกิ่วพร้าวจันจว้าใต้แม่จันเชียงราย4
720มหานิกาย351011306วัดกิ่วมื่นมะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 8
721มหานิกาย350160401วัดกิ่วลมบ่อหลวงฮอดเชียงใหม่8 กิ่วลม
722มหานิกาย352100401วัดกิ่วหลวงบ้านกิ่วแม่ทะลำปาง1
723มหานิกาย356020101วัดกิ่วแก้วห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา11 กิ่วแก้ว
724มหานิกาย350120601วัดกิ่วแลน้อยบ้านแมสันป่าตองเชียงใหม่10 กิ่วแลน้อย
725มหานิกาย350120101วัดกิ่วแลหลวงยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่4
726มหานิกาย434110301วัดกึ่งพุทธกาลเกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี15 กึ่งพุทธกาล
727มหานิกาย443011701วัดกุกุรัตนารามปะโคเมืองหนองคายหนองคาย6
728มหานิกาย437070301วัดกุงชัยเปือยลืออำนาจอำนาจเจริญ10
729มหานิกาย447020301วัดกุงศรีนาเพียงกุสุมาลย์สกลนครหมู่ ๑ บ้านกุงศรี
730มหานิกาย439040901วัดกุงศรีสันติยารามหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู4
731มหานิกาย439040902วัดกุงศรีสันติยาราม (ดุงศรีสันติยาราม)หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู4
732มหานิกาย446110201วัดกุงเก่ากุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์6
733มหานิกาย358010401วัดกุงเปาปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน11 ขุนกลาง
734มหานิกาย358010402วัดกุงไม้สักปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน2
735มหานิกาย219070301วัดกุญชรบ้านหลวงดอนพุดสระบุรี4 บ้านหลวง
736มหานิกาย448030202วัดกุญชรโนนตาลท่าอุเทนนครพนม5
737มหานิกาย215030601วัดกุญชรชาติการามนรสิงห์ป่าโมกอ่างทอง4 บ้านตะพุ่น
738มหานิกาย441070301วัดกุญชรดารามนาชุมแสงทุ่งฝนอุดรธานี5 ช้างใหญ่
739มหานิกาย434320201วัดกุญชรดิตถารามท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี2 ท่าช้าง
740มหานิกาย365070101วัดกุญชรทรงธรรมวัดโบสถ์วัดโบสถ์พิษณุโลก10 คลองช้าง
741มหานิกาย354040601วัดกุญชรนิมิตบ้านกวางสูงเม่นแพร่5
742มหานิกาย276020901วัดกุญชรวชิรารามห้วยท่าช้างเขาย้อยเพชรบุรี4
743มหานิกาย276020902วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)ห้วยท่าช้างเขาย้อยเพชรบุรี4
744มหานิกาย444010901วัดกุญชรวนารามท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม7 หนองเขื่อนช้าง
745มหานิกาย362050901วัดกุญชรศรัทธาธรรมวังไทรคลองขลุงกำแพงเพชร13 ช้างคับ
746มหานิกาย434110101วัดกุญชรารามขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี6 ดอนทับช้าง
747มหานิกาย441180701วัดกุญชรเกษารามโสมเยี่ยมน้ำโสมอุดรธานี3 หัวช้าง
748มหานิกาย592010102วัดกุฎยารามทับเที่ยงเมืองตรังตรัง2 ถนนเพลินพิทักษ์
749มหานิกาย214030201วัดกุฎีกรุท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1
750มหานิกาย276010201วัดกุฎีดาวคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
751มหานิกาย367011102วัดกุฎีดาวนาป่าเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์5
752มหานิกาย214010501วัดกุฎีทองท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกุฎีทอง
753มหานิกาย214150802วัดกุฎีทองพิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา7
754มหานิกาย217040301วัดกุฎีทองบางน้ำเชี่ยวพรหมบุรีสิงห์บุรี3
755มหานิกาย272010202วัดกุฎีทองรั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี3 กุฎีทอง
756มหานิกาย214110401วัดกุฎีประสิทธิ์ลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา1
757มหานิกาย367020301วัดกุฎีพระท่าข้ามชนแดนเพชรบูรณ์4
758มหานิกาย214011501วัดกุฎีลายบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
759มหานิกาย426030401วัดกุฎีเตี้ยอาษาบ้านนานครนายก3
760มหานิกาย220060901วัดกุฎโง้งกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี5
761มหานิกาย360040901วัดกุฏตามั่นวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์12 กุดตามั่น
762มหานิกาย276020301วัดกุฏิบางเค็มเขาย้อยเพชรบุรี4
763มหานิกาย276070901วัดกุฏิท่าแร้งบ้านแหลมเพชรบุรี5
764มหานิกาย580012201วัดกุฏิท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช16
765มหานิกาย362060101วัดกุฏิการามพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร10 พรานกระต่าย
766มหานิกาย426010501วัดกุฏิการามท่าทรายเมืองนครนายกนครนายก6
767มหานิกาย353080701วัดกุฏิพระฤาษีทรงธรรมทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์4 ตาล
768มหานิกาย593010901วัดกุฏิภักดีสังวรลำปำเมืองพัทลุงพัทลุง7
769มหานิกาย353080702วัดกุฏีพระฤาษีทรงธรรมทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์ม.๔ บ.ตาล
770มหานิกาย220020201วัดกุณฑีธารคลองกิ่วบ้านบึงชลบุรี1
771มหานิกาย435011209วัดกุดกงเขื่องคำเมืองยโสธรยโสธร4 กุดกง
772มหานิกาย435020301วัดกุดกว้างดงมะไฟทรายมูลยโสธร2 กุดกว้าง
773มหานิกาย446060801วัดกุดกอกสระพังทองเขาวงกาฬสินธุ์5
774มหานิกาย434040102วัดกุดกะเสียนเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี11
775มหานิกาย434240101วัดกุดกั่วดอนมดแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี3 กุดกั่ว
776มหานิกาย430290301วัดกุดกี่สีดารามช่องแมวลำทะเมนชัยนครราชสีมา6 กุดกี่
777มหานิกาย435041001วัดกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร1
778มหานิกาย430181001วัดกุดขมิ้นหนองตะไก้สูงเนินนครราชสีมา3
779มหานิกาย216061401วัดกุดขามดอนดึงบ้านหมี่ลพบุรี2
780มหานิกาย430210501วัดกุดคล้าหมูสีปากช่องนครราชสีมา5 กุดคล้า
781มหานิกาย434010102วัดกุดคูณในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานีถนนพโลชัย
782มหานิกาย446180501วัดกุดฆ้องชัยลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์3
783มหานิกาย435010801วัดกุดจอกน้ำคำใหญ่เมืองยโสธรยโสธร5 กุดจอก
784มหานิกาย430070901วัดกุดจอกน้อยละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา6
785มหานิกาย430070902วัดกุดจอกใหญ่ละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา7
786มหานิกาย430090801วัดกุดจิกสายออโนนไทยนครราชสีมา6 กุดจิกหนองแห้ว
787มหานิกาย430090802วัดกุดจิกสายออโนนไทยนครราชสีมา6 กุดจิก
788มหานิกาย430181101วัดกุดจิกกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา1
789มหานิกาย446110401วัดกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์3
790มหานิกาย447010901วัดกุดจิกม่วงลายเมืองสกลนครสกลนคร5 กุดจิก
791ธรรมยุต641041601วัดกุดจิกหนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี1 กุดจิก
792มหานิกาย436040901วัดกุดฉิมหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ3
793มหานิกาย448051101วัดกุดฉิมน้อยกุดฉิมธาตุพนมนครพนม5 กุดฉิมน้อย
794มหานิกาย430200901วัดกุดชนวนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา4
795มหานิกาย434152001วัดกุดชุมหนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี1 กุดชุม
796มหานิกาย435030101วัดกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร4
797มหานิกาย444011001วัดกุดซุยลาดพัฒนาเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8 กุดซุย
798ธรรมยุต639030401วัดกุดดู่กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู2
799ธรรมยุต647060101วัดกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร5 กุดตะกาบ
800มหานิกาย426011201วัดกุดตะเคียนเขาพระเมืองนครนายกนครนายก8