สืบค้นรายชื่อวัด

Showing 1-50 of 42,058 items.
รหัสวัดนิกายจังหวัดวัดที่อยู่ตำบลอำเภอ
 
437010801มหานิกายอำนาจเจริญวัดกนิษฐานนท์10นาผือเมืองอำนาจเจริญ
437010901มหานิกายอำนาจเจริญวัดกลาง2น้ำปลีกเมืองอำนาจเจริญ
437070301มหานิกายอำนาจเจริญวัดกุงชัย10เปือยลืออำนาจ
437011001มหานิกายอำนาจเจริญวัดกุดตากล้า1 กุดตากล้านาวังเมืองอำนาจเจริญ
437011901มหานิกายอำนาจเจริญวัดกุดน้ำกิน5 กุดน้ำกินนาแต้เมืองอำนาจเจริญ
437010802มหานิกายอำนาจเจริญวัดกุดปลาดุก4นาผือเมืองอำนาจเจริญ
637070701ธรรมยุตอำนาจเจริญวัดกุลเชฎโฐเหล่ามันแกวโคกกลางลืออำนาจ
437040201มหานิกายอำนาจเจริญวัดเกษร4จานลานพนา
637060401ธรรมยุตอำนาจเจริญวัดเก่ากุง9 โพนแพงหนองแก้วหัวตะพาน
437011701มหานิกายอำนาจเจริญวัดเก่าน้ำคำ2 ก่อ-หนองปลิงดอนเมยเมืองอำนาจเจริญ
437050601มหานิกายอำนาจเจริญวัดเกาะแก้ว1หนองสามสีเสนางคนิคม
437011101มหานิกายอำนาจเจริญวัดแก้งกฐิน4นาหมอม้าเมืองอำนาจเจริญ
437060501มหานิกายอำนาจเจริญวัดขุมเหล็ก8โพนเมืองน้อยหัวตะพาน
437040301มหานิกายอำนาจเจริญวัดเขมาราม5ไม้กลอนพนา
437020201มหานิกายอำนาจเจริญวัดคันสูง3 คันสูงโคกสารชานุมาน
437060601มหานิกายอำนาจเจริญวัดคำข่า4สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
437011201มหานิกายอำนาจเจริญวัดคำงูเหลือม10 คำงูเหลือมโนนโพธิ์เมืองอำนาจเจริญ
437060602มหานิกายอำนาจเจริญวัดคำน้อย2สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
437010601มหานิกายอำนาจเจริญวัดคำพะโอ6 คำพะโอสร้างนกทาเมืองอำนาจเจริญ
437010602มหานิกายอำนาจเจริญวัดคำมะโค้ง4 คำมะโค้งสร้างนกทาเมืองอำนาจเจริญ
437030701มหานิกายอำนาจเจริญวัดคำย่านาง8 คำย่านางนาป่าแซงปทุมราชวงศา
437060101มหานิกายอำนาจเจริญวัดคำแหลม4 คำแหลมหัวตะพานหัวตะพาน
437050101มหานิกายอำนาจเจริญวัดคึมข่า13เสนางคนิคมเสนางคนิคม
437050301มหานิกายอำนาจเจริญวัดคึมชาติ2 คึมชาติไร่สีสุกเสนางคนิคม
437060603มหานิกายอำนาจเจริญวัดคึมน้อย5สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน
437010701มหานิกายอำนาจเจริญวัดคึมใหญ่1คึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญ
437060301มหานิกายอำนาจเจริญวัดเค็งใหญ่9เค็งใหญ่หัวตะพาน
437050401มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกกลาง2นาเวียงเสนางคนิคม
437070702มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกกลาง (เจริญจิต)5 โคกกลางโคกกลางลืออำนาจ
437010803มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกกอก3นาผือเมืองอำนาจเจริญ
437010401มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกก่อง5ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญ
437010201มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกค่าย5ไก่คำเมืองอำนาจเจริญ
437011002มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกช้างฮ้าย2นาวังเมืองอำนาจเจริญ
437060401มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกเลาะ8หนองแก้วหัวตะพาน
437030501มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกศิริ8ห้วยปทุมราชวงศา
437011401มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกสว่าง4ห้วยไร่เมืองอำนาจเจริญ
437010804มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกสวาสดิ์9 โคกสวาสดิ์นาผือเมืองอำนาจเจริญ
437020202มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกสะอาด6 โคกสะอาดโคกสารชานุมาน
437050302มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกสะอาด7ไร่สีสุกเสนางคนิคม
437011902มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกสำราญ4 โคกสำราญนาแต้เมืองอำนาจเจริญ
437010805มหานิกายอำนาจเจริญวัดโคกสูง2นาผือเมืองอำนาจเจริญ
437030401มหานิกายอำนาจเจริญวัดโฆสิตาราม8ลือปทุมราชวงศา
437030402มหานิกายอำนาจเจริญวัดจันทรังษี7ลือปทุมราชวงศา
437010101มหานิกายอำนาจเจริญวัดจันทิมา21บุ่งเมืองอำนาจเจริญ
437020301มหานิกายอำนาจเจริญวัดจินดามณี1คำเขื่อนแก้วชานุมาน
437020203มหานิกายอำนาจเจริญวัดแจ่มอารมณ์5โคกสารชานุมาน
437010402มหานิกายอำนาจเจริญวัดฉิมพลี2ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญ
437070201มหานิกายอำนาจเจริญวัดชมภูกุดสิน17ดงมะยางลืออำนาจ
437060502มหานิกายอำนาจเจริญวัดชะแงะ4โพนเมืองน้อยหัวตะพาน
437030403มหานิกายอำนาจเจริญวัดเชตวนาราม6ลือปทุมราชวงศา