รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๖๐๑๓ - วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอัศวินภิรมยาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
2สามเณรอภิชาติยอดปิ่นวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
3สามเณรประทานจันทร์ฉายวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
4สามเณรอชิตพลคำหงษาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
5สามเณรสหณัฐกล้ากลางดอนวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
6สามเณรธนกฤตนิลละออวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
7สามเณรสุวิจักขณ์นิลละออวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
8สามเณรธนาธิปศรีปากดีวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
9สามเณรจักรรินทร์กุลวงค์วัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
10สามเณรจักรีพันธ์ศรีเลาวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
11สามเณรวีรยุทธต้นเตยวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
12สามเณรศรัณยภัทรอินทรพันธุ์วัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
13สามเณรชัยพรฟักประไพวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
14สามเณรภควัตกุดโอภาสวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
15สามเณรอธิบดีดิสสรวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม