ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๔

Total ๒๖๐ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. 2564

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๓  -----------
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๒  -----------
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม------------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๑  -----------
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๕  -----------
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดสามพระยา๑  -----------
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๕๐  -----------
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ------------
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๓  -----------
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๒  -----------
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคา------------
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  -----------
๑๕ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
๑๖ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๘  -----------
๑๗ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๘  -----------
๑๘ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๘  -----------
๑๙ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
๒๐ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม------------
๒๑ส่วนกลางวัดหัวลำโพง------------
๒๒ส่วนกลางวัดยานนาวา๓๑  -----------
๒๓ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา------------
๒๔ส่วนกลางวัดราชสิงขร๓  -----------
๒๕ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
๒๖ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๒๐  -----------
๒๗ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
๒๘ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๗  -----------
๒๙ส่วนกลางวัดบางนาใน------------
๓๐ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๕  -----------
๓๑ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๖  -----------
๓๒ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๑๓  -----------
๓๓ส่วนกลางวัดเทพลีลา๖  -----------
๓๔ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๒๙  -----------
๓๕ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๑๕  -----------
๓๖ส่วนกลางวัดเสมียนนารี------------
๓๗ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๑๐  -----------
๓๘ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๓  -----------
๓๙ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๑๐  -----------
๔๐ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๑๒  -----------
๔๑ส่วนกลางวัดแสนสุข๗  -----------
๔๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๓๐  -----------
๔๓ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๔๗  -----------
๔๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๖  -----------
๔๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๗  -----------
๔๖ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี------------
๔๗ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร------------
๔๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ------------
๔๙ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๕  -----------
๕๐ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร------------
๕๑ส่วนกลางวัดอินทาราม๑  -----------
๕๒ส่วนกลางวัดอนงคาราม๑  -----------
๕๓ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๑  -----------
๕๔ส่วนกลางวัดทองนพคุณ------------
๕๕ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๐  -----------
๕๖ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๒  -----------
๕๗ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๙  -----------
๕๘ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๑๔  -----------
๕๙ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๓๔  -----------
๖๐ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๑  -----------
๖๑ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๑๖  -----------
๖๒ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่------------
๖๓ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๔  -----------
๖๔ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม------------
๖๕ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๑๑  -----------
๖๖ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๘  -----------
๖๗ส่วนกลางวัดนาคกลาง------------
๖๘ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๑  -----------
๖๙ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย------------
๗๐ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๑๐  -----------
๗๑ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
๗๒ส่วนกลางวัดดุสิดาราม------------
๗๓ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๐  -----------
๗๔ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
๗๕ส่วนกลางวัดอมรคีรี๕  -----------
๗๖ส่วนกลางวัดคฤหบดี------------
๗๗ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๔  -----------
๗๘ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๐  -----------
๗๙ส่วนกลางวัดเทพากร๔  -----------
๘๐ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๒๒  -----------
๘๑ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๙  -----------
๘๒ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๔๓  -----------
๘๓ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๘  -----------
๘๔ส่วนกลางวัดปากน้ำ๗  -----------
๘๕ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๑๑  -----------
๘๖ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์------------
๘๗ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๐  -----------
๘๘ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๕  -----------
๘๙ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๔  -----------
๙๐ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๙  -----------
๙๑ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๘  -----------
๙๒ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๑๕  -----------
๙๓ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๑๔  -----------
๙๔ส่วนกลางวัดกระทุ่ม๕  -----------
๙๕ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๓๓  -----------
๙๖ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๐๔  -----------
๙๗ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๓  -----------
๙๘ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม------------
๙๙ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๓  -----------
๑๐๐ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๕  -----------
๑๐๑ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๒  -----------
๑๐๒ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร------------
๑๐๓ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๑  -----------
๑๐๔ส่วนกลางวัดบรมนิวาส------------
๑๐๕ส่วนกลางวัดธาตุทอง------------
๑๐๖ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๔๒  -----------
๑๐๗ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๑  -----------
๑๐๘ส่วนกลางวัดบุปผาราม๗  -----------
๑๐๙ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๑  -----------
๑๑๐ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๖  -----------
๑๑๑ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๒๑๓  -----------
๑๑๒ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๓๗๕  -----------
๑๑๓ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๒๒๒  -----------
๑๑๔ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๓๗๗  -----------
๑๑๕ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๑๑๙  -----------
๑๑๖ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๒๐๒  -----------
๑๑๗ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๓๖๗  -----------
๑๑๘ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๖๗  -----------
๑๑๙ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๑๙๘  -----------
๑๒๐ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๒๓๗  -----------
๑๒๑ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๕๘๒  -----------
๑๒๒ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๔๔๐  -----------
๑๒๓ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๒๕๕  -----------
๑๒๔ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๕๕  -----------
๑๒๕ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก------------
๑๒๖ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย------------
๑๒๗ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์------------
๑๒๘ภาค ๕คณะจังหวัดตาก------------
๑๒๙ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง------------
๑๓๐ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย------------
๑๓๑ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา------------
๑๓๒ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่------------
๑๓๓ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน------------
๑๓๔ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่------------
๑๓๕ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน------------
๑๓๖ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------------
๑๓๗ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี-------------
๑๓๘ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย-------------
๑๓๙ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ-------------
๑๔๐ภาค ๘คณะจังหวัดเลย-------------
๑๔๑ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร-------------
๑๔๒ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู-------------
๑๔๓ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น๑,๑๐๘  -----------
๑๔๔ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม๔๔๒  -----------
๑๔๕ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๖๘๐  -----------
๑๔๖ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑,๐๕๒  -----------
๑๔๗ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑,๕๔๑  -----------
๑๔๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร๓๖๒  -----------
๑๔๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑,๔๐๖  -----------
๑๕๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม๓๖๘  -----------
๑๕๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร๑๔๒  -----------
๑๕๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๒๓๐  -----------
๑๕๓ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๑,๐๖๔  -----------
๑๕๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๙๙๒  -----------
๑๕๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๗๓๕  -----------
๑๕๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๙๐๗  -----------
๑๕๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี๓๔๖  -----------
๑๕๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว๔๑๕  -----------
๑๕๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก๑๘๕  -----------
๑๖๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๔๕๕  -----------
๑๖๑ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๗๖๕  -----------
๑๖๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๕๖๕  -----------
๑๖๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๓๖๔  -----------
๑๖๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๒๑๓  -----------
๑๖๕ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๒๐๑  -----------
๑๖๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๓๔๕  -----------
๑๖๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๕๐๒  -----------
๑๖๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๑๖๔  -----------
๑๖๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี-------------
๑๗๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี-------------
๑๗๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม-------------
๑๗๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-------------
๑๗๓ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช-------------
๑๗๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร-------------
๑๗๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี-------------
๑๗๖ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต------------
๑๗๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง------------
๑๗๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่------------
๑๗๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา------------
๑๘๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง------------
๑๘๑ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา๔๔๙  -----------
๑๘๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง๑๔๔  -----------
๑๘๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล๖๔  -----------
๑๘๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี๖๖  -----------
๑๘๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา๒๖  -----------
๑๘๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส๕๙  -----------
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๒๑  -----------
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๔๑  -----------
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๖๐  -----------
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๓  -----------
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๒๔  -----------
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๑๘  -----------
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๔๑  -----------
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๑  -----------
๑๙๕ภาค ๑-๒-๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๒  -----------
๑๙๖ภาค ๔-๕ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๘  -----------
๑๙๗ภาค ๔-๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๓๓  -----------
๑๙๘ภาค ๔-๕ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๒  -----------
๑๙๙ภาค ๔-๕ (ธ)คณะจังหวัดพิจิตร------------
๒๐๐ภาค ๔-๕ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๔  -----------
๒๐๑ภาค ๔-๕ (ธ)คณะจังหวัดตาก๓  -----------
๒๐๒ภาค ๔-๕ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๑๑  -----------
๒๐๓ภาค ๔-๕ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๑  -----------
๒๐๔ภาค ๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๑๘  -----------
๒๐๕ภาค ๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๓  -----------
๒๐๖ภาค ๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๙  -----------
๒๐๗ภาค ๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๑๒  -----------
๒๐๘ภาค ๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๔๒  -----------
๒๐๙ภาค ๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๗๓  -----------
๒๑๐ภาค ๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๔  -----------
๒๑๑ภาค ๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๓  -----------
๒๑๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๒๑๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย------------
๒๑๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ------------
๒๑๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย------------
๒๑๖ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร------------
๒๑๗ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๒๑๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น๒๔๓  -----------
๒๑๙ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม๑๐  -----------
๒๒๐ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๘๐  -----------
๒๒๑ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๗๔  -----------
๒๒๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๒๒๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------------
๒๒๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๒๒๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม------------
๒๒๖ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๒๒๗ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๒๒๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา-------------
๒๒๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ-------------
๒๓๐ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์-------------
๒๓๑ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์-------------
๒๓๒ภาค ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๓๔  -----------
๒๓๓ภาค ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว------------
๒๓๔ภาค ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๑๘  -----------
๒๓๕ภาค ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๒๕  -----------
๒๓๖ภาค ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๗๖  -----------
๒๓๗ภาค ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๕๕  -----------
๒๓๘ภาค ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐  -----------
๒๓๙ภาค ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๑๘  -----------
๒๔๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๑๖  -----------
๒๔๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๓  -----------
๒๔๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๑๙  -----------
๒๔๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๙  -----------
๒๔๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๗  -----------
๒๔๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๒๘  -----------
๒๔๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๗  -----------
๒๔๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๒๗  -----------
๒๔๘ภาค ๑๖ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๐๗  -----------
๒๔๙ภาค ๑๖ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑๖  -----------
๒๕๐ภาค ๑๖ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๒๙  -----------
๒๕๑ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต------------
๒๕๒ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๓  -----------
๒๕๓ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดกระบี่------------
๒๕๔ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง------------
๒๕๕ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๖๐  -----------
๒๕๖ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๓  -----------
๒๕๗ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๒๑  -----------
๒๕๘ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๕  -----------
๒๕๙ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๖  -----------
๒๖๐ภาค ๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส------------