ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

Total ๒๔๔ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดชนะสงครามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดเทพธิดารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดมหรรณพารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดพระเชตุพนไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวรารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดสามพระยาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาสไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุขไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๕ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตรไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๖ส่วนกลางวัดสร้อยทองไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๗ส่วนกลางวัดพรหมวงศารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๘ส่วนกลางวัดมหาพฤฒารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๙ส่วนกลางวัดหัวลำโพงไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๐ส่วนกลางวัดยานนาวาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๑ส่วนกลางวัดราชสิงขรไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๒ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลมไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๓ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๔ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๕ส่วนกลางวัดบางนาในไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๖ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยมไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๗ส่วนกลางคณะเขตประเวศไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๘ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวงไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๒๙ส่วนกลางวัดเทพลีลาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๐ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๑ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าวไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๒ส่วนกลางวัดเสมียนนารีไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๓ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักรไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๔ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๕ส่วนกลางคณะเขตสายไหมไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๖ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรีไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๗ส่วนกลางวัดแสนสุขไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๘ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๓๙ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบังไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๐ส่วนกลางคณะเขตหนองจอกไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๑ส่วนกลางคณะเขตธนบุรีไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๒ส่วนกลางวัดหิรัญรูจีไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๓ส่วนกลางวัดโพธินิมิตรไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๔ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๕ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาสไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๖ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตรไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๗ส่วนกลางวัดอินทารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๘ส่วนกลางวัดอนงคารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๔๙ส่วนกลางวัดพิชยญาติการามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๐ส่วนกลางวัดทองนพคุณไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๑ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสานไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๓ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๔ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๕ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียนไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๖ส่วนกลางคณะเขตบางบอนไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๗ส่วนกลางวัดราชโอรสารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๘ส่วนกลางวัดราชสิทธารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๕๙ส่วนกลางวัดอรุณราชวรารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๐ส่วนกลางวัดหงส์รัตนารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๑ส่วนกลางวัดโมลีโลกยารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๒ส่วนกลางวัดสังข์กระจายไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๓ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อยไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๔ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๕ส่วนกลางวัดดุสิดารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๖ส่วนกลางวัดสุวรรณารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๗ส่วนกลางวัดอมรคีรีไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๘ส่วนกลางวัดคฤหบดีไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๖๙ส่วนกลางวัดดาวดึงษารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๐ส่วนกลางวัดภคินีนาถไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๑ส่วนกลางวัดเทพากรไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๒ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๓ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐานไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๔ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๕ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๖ส่วนกลางวัดปากน้ำไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๗ส่วนกลางวัดนิมมานรดีไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๘ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๗๙ส่วนกลางคณะเขตบางแคไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๐ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลีไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๑ส่วนกลางคณะเขตหนองแขมไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๒ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๓ส่วนกลางวัดชัยชนะสงครามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๔ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่มไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๕ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหารไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๖ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๗ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๘ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๘๙ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหารไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๐ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาสไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๑ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๒ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหารไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๓ส่วนกลางวัดปทุมวนารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๔ส่วนกลางวัดบรมนิวาสไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๕ส่วนกลางวัดธาตุทองไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๖ส่วนกลางวัดธรรมมงคลไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๗ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๘ส่วนกลางวัดบุปผารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๙๙ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
๑๐๐ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี------------
๑๐๑ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี------------
๑๐๒ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ------------
๑๐๓ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา------------
๑๐๔ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง------------
๑๐๕ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี------------
๑๐๖ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี------------
๑๐๗ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี------------
๑๐๘ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท------------
๑๐๙ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี------------
๑๑๐ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์------------
๑๑๑ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร------------
๑๑๒ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร------------
๑๑๓ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์------------
๑๑๔ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก------------
๑๑๕ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย------------
๑๑๖ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์------------
๑๑๗ภาค ๕คณะจังหวัดตาก------------
๑๑๘ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง------------
๑๑๙ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย------------
๑๒๐ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา------------
๑๒๑ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่------------
๑๒๒ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน------------
๑๒๓ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่------------
๑๒๔ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน------------
๑๒๕ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------------
๑๒๖ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๑๒๗ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย------------
๑๒๘ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ------------
๑๒๙ภาค ๘คณะจังหวัดเลย------------
๑๓๐ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร------------
๑๓๑ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๑๓๒ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๑๓๓ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๑๓๔ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๑๓๕ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๑๓๖ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๑๓๗ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร------------
๑๓๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๑๓๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม------------
๑๔๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๑๔๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๑๔๒ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา------------
๑๔๓ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์------------
๑๔๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ------------
๑๔๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์------------
๑๔๖ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี------------
๑๔๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว------------
๑๔๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก------------
๑๔๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------------
๑๕๐ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี------------
๑๕๑ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง------------
๑๕๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี------------
๑๕๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด------------
๑๕๔ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม------------
๑๕๕ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี------------
๑๕๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี------------
๑๕๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร------------
๑๕๘ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี------------
๑๕๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี------------
๑๖๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม------------
๑๖๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์------------
๑๖๒ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------------
๑๖๓ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร------------
๑๖๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------------
๑๖๕ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต------------
๑๖๖ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง------------
๑๖๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่------------
๑๖๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา------------
๑๖๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง------------
๑๗๐ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา------------
๑๗๑ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง------------
๑๗๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล------------
๑๗๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี------------
๑๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา------------
๑๗๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส------------
๑๗๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี------------
๑๗๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี------------
๑๗๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา------------
๑๗๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง------------
๑๘๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี------------
๑๘๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี------------
๑๘๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี------------
๑๘๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท------------
๑๘๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี------------
๑๘๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี------------
๑๘๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก------------
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------------
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี------------
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง------------
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี------------
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด------------
๑๙๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์------------
๑๙๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์------------
๑๙๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร------------
๑๙๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย------------
๑๙๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก------------
๑๙๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก------------
๑๙๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์------------
๑๙๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง------------
๒๐๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่------------
๒๐๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา------------
๒๐๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน------------
๒๐๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย------------
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่------------
๒๐๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๒๐๖ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย------------
๒๐๗ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ------------
๒๐๘ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย------------
๒๐๙ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร------------
๒๑๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๒๑๑ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๒๑๒ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๒๑๓ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๒๑๔ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๒๑๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๒๑๖ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------------
๒๑๗ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๒๑๘ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม------------
๒๑๙ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๒๒๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๒๒๑ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา------------
๒๒๒ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ------------
๒๒๓ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์------------
๒๒๔ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์------------
๒๒๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม------------
๒๒๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี------------
๒๒๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี------------
๒๒๘ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร------------
๒๒๙ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม------------
๒๓๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี------------
๒๓๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี------------
๒๓๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์------------
๒๓๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------------
๒๓๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------------
๒๓๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร------------
๒๓๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต------------
๒๓๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา------------
๒๓๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง------------
๒๓๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา------------
๒๔๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล------------
๒๔๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง------------
๒๔๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี------------
๒๔๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา------------
๒๔๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส------------