ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

Total ๒๖๐ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๙  -----------
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ------------
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๑  -----------
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดสามพระยา๒  -----------
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๕๖  -----------
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ๑  -----------
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๐  -----------
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  -----------
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคา------------
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข------------
๑๕ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
๑๖ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๒๔  -----------
๑๗ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๕  -----------
๑๘ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๑๔  -----------
๑๙ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
๒๐ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๒  -----------
๒๑ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๒  -----------
๒๒ส่วนกลางวัดยานนาวา๓๙  -----------
๒๓ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา------------
๒๔ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๔  -----------
๒๕ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
๒๖ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๒๓  -----------
๒๗ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
๒๘ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๑๓  -----------
๒๙ส่วนกลางวัดบางนาใน------------
๓๐ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๗  -----------
๓๑ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๑๗  -----------
๓๒ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๑๕  -----------
๓๓ส่วนกลางวัดเทพลีลา๖  -----------
๓๔ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๔๕  -----------
๓๕ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๓๙  -----------
๓๖ส่วนกลางวัดเสมียนนารี------------
๓๗ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๖  -----------
๓๘ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๙  -----------
๓๙ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๘  -----------
๔๐ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๑๔  -----------
๔๑ส่วนกลางวัดแสนสุข๑๐  -----------
๔๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๓๔  -----------
๔๓ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๓๗  -----------
๔๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๒  -----------
๔๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๘  -----------
๔๖ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  -----------
๔๗ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๑  -----------
๔๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๔  -----------
๔๙ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๙  -----------
๕๐ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร------------
๕๑ส่วนกลางวัดอินทาราม๑  -----------
๕๒ส่วนกลางวัดอนงคาราม------------
๕๓ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๖  -----------
๕๔ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๑  -----------
๕๕ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๔  -----------
๕๖ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๖  -----------
๕๗ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๗  -----------
๕๘ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๑๘  -----------
๕๙ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๓๐  -----------
๖๐ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๑๐  -----------
๖๑ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๒๖  -----------
๖๒ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่------------
๖๓ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๙  -----------
๖๔ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๓  -----------
๖๕ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๑๕  -----------
๖๖ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๙  -----------
๖๗ส่วนกลางวัดนาคกลาง------------
๖๘ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย------------
๖๙ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย------------
๗๐ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๒๕  -----------
๗๑ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
๗๒ส่วนกลางวัดดุสิดาราม------------
๗๓ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๖  -----------
๗๔ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
๗๕ส่วนกลางวัดอมรคีรี๓  -----------
๗๖ส่วนกลางวัดคฤหบดี------------
๗๗ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  -----------
๗๘ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๕  -----------
๗๙ส่วนกลางวัดเทพากร๒  -----------
๘๐ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๑๕  -----------
๘๑ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๙  -----------
๘๒ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒๗  -----------
๘๓ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๑๕  -----------
๘๔ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๖  -----------
๘๕ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๐  -----------
๘๖ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๕  -----------
๘๗ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๙  -----------
๘๘ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๒  -----------
๘๙ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๖  -----------
๙๐ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๘  -----------
๙๑ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๕  -----------
๙๒ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๑๕  -----------
๙๓ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๑๙  -----------
๙๔ส่วนกลางวัดกระทุ่ม------------
๙๕ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๖๑  -----------
๙๖ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑๑  -----------
๙๗ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑๓  -----------
๙๘ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  -----------
๙๙ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๑  -----------
๑๐๐ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๕  -----------
๑๐๑ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๐  -----------
๑๐๒ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๒  -----------
๑๐๓ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๖  -----------
๑๐๔ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๕  -----------
๑๐๕ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑  -----------
๑๐๖ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๗๑  -----------
๑๐๗ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๖  -----------
๑๐๘ส่วนกลางวัดบุปผาราม๖  -----------
๑๐๙ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๙  -----------
๑๑๐ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๑๑  -----------
๑๑๑ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี-------------
๑๑๒ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี-------------
๑๑๓ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ-------------
๑๑๔ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา------------
๑๑๕ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง------------
๑๑๖ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี------------
๑๑๗ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี------------
๑๑๘ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี------------
๑๑๙ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท------------
๑๒๐ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี------------
๑๒๑ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์------------
๑๒๒ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร------------
๑๒๓ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร------------
๑๒๔ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์------------
๑๒๕ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก------------
๑๒๖ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย------------
๑๒๗ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์------------
๑๒๘ภาค ๕คณะจังหวัดตาก------------
๑๒๙ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง------------
๑๓๐ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย------------
๑๓๑ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา------------
๑๓๒ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่------------
๑๓๓ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน------------
๑๓๔ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่------------
๑๓๕ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน------------
๑๓๖ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------------
๑๓๗ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๑๓๘ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย------------
๑๓๙ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ------------
๑๔๐ภาค ๘คณะจังหวัดเลย------------
๑๔๑ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร------------
๑๔๒ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๑๔๓ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๑๔๔ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๑๔๕ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๑๔๖ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๑๔๗ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๑๔๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร------------
๑๔๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๑๕๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม------------
๑๕๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๑๕๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๑๕๓ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๑,๓๕๙  -----------
๑๕๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๑๑๕  -----------
๑๕๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๗๖๘  -----------
๑๕๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๐๕๒  -----------
๑๕๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี------------
๑๕๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว------------
๑๕๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก------------
๑๖๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------------
๑๖๑ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี------------
๑๖๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง------------
๑๖๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี------------
๑๖๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด------------
๑๖๕ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม-------------
๑๖๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี-------------
๑๖๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี-------------
๑๖๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร-------------
๑๖๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี-------------
๑๗๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี-------------
๑๗๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม-------------
๑๗๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-------------
๑๗๓ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------------
๑๗๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร------------
๑๗๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------------
๑๗๖ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต------------
๑๗๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง------------
๑๗๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่------------
๑๗๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา------------
๑๘๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง------------
๑๘๑ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา------------
๑๘๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง-------------
๑๘๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล------------
๑๘๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี------------
๑๘๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา------------
๑๘๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส------------
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี-------------
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี-------------
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-------------
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง-------------
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี-------------
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี-------------
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี-------------
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท-------------
๑๙๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี-------------
๑๙๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี-------------
๑๙๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว-------------
๑๙๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก-------------
๑๙๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา-------------
๒๐๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี-------------
๒๐๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง-------------
๒๐๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี-------------
๒๐๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด-------------
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์-------------
๒๐๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์-------------
๒๐๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร-------------
๒๐๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิจิตร------------
๒๐๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย-------------
๒๐๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก-------------
๒๑๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก-------------
๒๑๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์-------------
๒๑๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง-------------
๒๑๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่-------------
๒๑๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา-------------
๒๑๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน-------------
๒๑๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย-------------
๒๑๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่-------------
๒๑๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน-------------
๒๑๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน-------------
๒๒๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๒๒๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย------------
๒๒๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ------------
๒๒๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย------------
๒๒๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร------------
๒๒๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๒๒๖ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๒๒๗ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๒๒๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๒๒๙ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๒๓๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๒๓๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------------
๒๓๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๒๓๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม------------
๒๓๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร------------
๒๓๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๒๓๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา------------
๒๓๗ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ------------
๒๓๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์------------
๒๓๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์------------
๒๔๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม-------------
๒๔๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี-------------
๒๔๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี------------
๒๔๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร-------------
๒๔๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม-------------
๒๔๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี-------------
๒๔๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี-------------
๒๔๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-------------
๒๔๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช-------------
๒๔๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี-------------
๒๕๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร-------------
๒๕๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต-------------
๒๕๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา-------------
๒๕๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดกระบี่------------
๒๕๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง-------------
๒๕๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา-------------
๒๕๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล-------------
๒๕๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง-------------
๒๕๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี-------------
๒๕๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา-------------
๒๖๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส-------------