ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

Total ๘๐ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตรไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดยานนาวาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรีไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางคณะเขตบางบอนไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดราชโอรสารามไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ---------
ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี------------
ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ------------
ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา------------
ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง------------
๑๐ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี------------
๑๑ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี------------
๑๒ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี------------
๑๓ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์------------
๑๔ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร------------
๑๕ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร------------
๑๖ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์------------
๑๗ภาค ๕คณะจังหวัดตาก------------
๑๘ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง------------
๑๙ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย------------
๒๐ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่------------
๒๑ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน------------
๒๒ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่------------
๒๓ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน------------
๒๔ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๒๕ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย------------
๒๖ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร------------
๒๗ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๒๘ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น------------
๒๙ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม------------
๓๐ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------------
๓๑ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------------
๓๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๓๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร------------
๓๔ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ------------
๓๕ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม------------
๓๖ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------------
๓๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา------------
๓๘ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์------------
๓๙ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ------------
๔๐ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์------------
๔๑ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี------------
๔๒ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว------------
๔๓ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก------------
๔๔ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------------
๔๕ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี------------
๔๖ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง------------
๔๗ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี------------
๔๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม------------
๔๙ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี------------
๕๐ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี------------
๕๑ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร------------
๕๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี------------
๕๓ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี------------
๕๔ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม------------
๕๕ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์------------
๕๖ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------------
๕๗ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร------------
๕๘ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------------
๕๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต------------
๖๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง------------
๖๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่------------
๖๒ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา------------
๖๓ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง------------
๖๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา------------
๖๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล------------
๖๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี------------
๖๗ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา------------
๖๘ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส------------
๖๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี------------
๗๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง------------
๗๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------------
๗๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี------------
๗๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย------------
๗๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร------------
๗๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------------
๗๖ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------------
๗๗ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------------
๗๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา------------
๗๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------------
๘๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา------------