ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับการดำเนินการ

ชื่อไฟล์ คำอธิบาย
คู่มือสำหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงฯ แนวทางการจัดการสมัครเรียนและสมัครสอบธรรมศึกษา

แบบฟอร์ม

ที่ ชื่อแบบฟอร์ม คำอธิบาย หมายเหตุ
1 บัญชีรวม บัญชีต่าง ๆ ที่ได้รวมเป็นไฟล์ zip ไว้
2 บัญชีแจ้งจำนวน บัญชีแจ้งจำนวนนักเรียนสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ส่ง กศน.อำเภอ
3 บัญชีสมัครเรียน/สอบ ชั้นตรี บัญชีที่ให้นักเรียนเขียนข้อมูลเพื่อสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษาชั้นตรี
4 บัญชีสมัครเรียน/สอบ ชั้นโท บัญชีที่ให้นักเรียนเขียนข้อมูลเพื่อสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษาชั้นโท
5 บัญชีสมัครเรียน/สอบ ชั้นเอก บัญชีที่ให้นักเรียนเขียนข้อมูลเพื่อสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษาชั้นเอก
6 ปฏิทินการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปฏิทินการปฏิบัติงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คู่มือสอนธรรมศึกษา

ไฟล์นำเสนอที่ใช้ในประชุม ๙ สค ๒๕๕๙

ชื่อไฟล์ คำอธิบาย
ไฟล์การนำเสนอประชุมวันที่ 9 สค 2559 เปิดด้วย Acorbat Reader (PDF)
ไฟล์การนำเสนอประชุมวันที่ 9 สค 2559 เปิดด้วย Powerpoint (PPTX)