รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดราชสิงขร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๗๐๑๕ - วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนกฤตยอดนามสุทธาธิโกวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
2พระอรรถพลมาหลำเตชธมฺโมวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
3พระปัญณวัตรวระวงษ์ปญฺญาฑโรวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
4พระสุรสิงห์ยี่ภู่กนฺตวีโรวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
5พระอมรฤทธิ์ช่างภาพคุตฺตธมฺโมวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
6พระศรายุทธอมรวงศ์ปิติฐิตเมโธวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
7พระธิติพลโรจนาภาฐานากโรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร