รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๐๓๐๓๐ - วัดตะวันเรือง
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรเพชรไกรญาโรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคงกพันธุ์ป้อมพรมโรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะพลสินประเสริฐโรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิรักษ์บัวขมโรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรรถพงษ์มุริจันทร์โรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฎฐมลอุ่นเรือนโรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธวัชชัยกลัดแสมโรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทร์คงกะสีโรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิทวัสมุริจันทร์โรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิโชคคงบางโรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชาตาเทียนประนมกรโรงเรียนวัดมงคลพุการามวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี