รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 51 ถึง 74 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระใสArseinnaโชติวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
52พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
53พระเมงลีอินรามทตฺโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
54พระสรีมฮ่องอาวุธธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
55พระสรีมต่าบตปธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
56พระดิเรกวนิชศรีอนาลโยวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
57สามเณรศุภวิชญ์ฟักอ่อนวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
58พระนิรันดร์วิชานนท์โชติปุญฺโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
59พระชำนาญสังข์สำราญวณฺณธโรวัดทองสะอาดคณะจังหวัดปทุมธานี
60พระเอกอื้ออลงกรณ์อภิวณฺโณวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
61พระสมศักดิ์ดวงมาลาคุณวุฑฺโฒวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
62พระวุฒิชัยโต๊ะสุวรรณวรธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
63พระสุทธิพวงอุไรขนฺติธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
64พระสุรเดชพรหมเกิดธีรปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
65พระบุญกรอัจนาปญฺญาวุโธวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
66พระกฤษฎาโชติพงษ์ปญฺญาวฑฺโฒวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
67พระสุนันท์ลมลอยสทฺธาธิโกวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
68พระพิฤพัฒน์อนันต์ธวานนท์สิริภทฺโทวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
69พระชัยชนะป้องทรัพย์ทฺขญาโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
70สามเณรจักรพรรณ์คำแก้ววัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
71สามเณรวชินเรศชูเลิศวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
72สามเณรศุทธสินประเสริฐจิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
73พระอนุชาเพ็ชรน้ำเงินวรทินฺโนวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
74พระอุกกฤษฏ์อาบใจอุกฺกฏฺโฐวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี