รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๖ - วัดเขียนเขต
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชุติพนธ์จันทชารีอิทฺธิวํโสวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระอภิวัฒน์มายืนยงอภิวฑฺฒโนวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรนิภัทร์เพชรคงวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระสมชายรอดอ่อนจนฺทโชโตวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระสมชายบุญกำเชียงอานนฺโทวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระชาญวอนเผื่อนกนฺตสีโลวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระวราวุธบุญแก้วมหาวีโรวัดคลองหนึ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระกานต์ธเนศเทียนทับทิมสิริปญฺโญวัดคลองหนึ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระอุดมศักดิ์แสงสว่างวรทินฺโนวัดคลองหนึ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระณรงค์ไตยถากิตฺติภทฺโทวัดคลองหนึ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสุเชษฐ์ถือซื่อปญฺญาวโรวัดคลองหนึ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระประยงค์เพ็ญจมุขตปสีโลวัดจันทรสุขคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระอุเทนเรืองแสงอุฬารพโลวัดจันทรสุขคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระเสรีโคตรหมออิสฺสริยพโลวัดจันทรสุขคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรณัชพลหนองงูเหลือมวัดจันทรสุขคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระบรรณกรบุญประเสริฐฐิตปญฺโญวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระทวีพงษ์สาครอาภาธโรวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระศรีวิชาเอี่ยมประเสริฐกิตฺติธโรวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระจักพันธ์โดยศรีเอี่ยมสิริวณฺโณวัดมูลจินดารามคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระธีระพงศ์บุตรท้าวกิตฺติโสภโณวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
21พระไพศาลไผ่สีสุกฐิตสีโลวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
22พระเริงชัยตั้งจันทร์แก้วฐานกาโรวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
23พระปัณณวัฒน์ภูริเสถียรฐิตพโลวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรบุญกฤษณ์กลัดแก้ววัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสมมิตรเจริญพรปญฺญาปชฺโชโตวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระกิดากรจอกเจิมกลิ่นอกิญจโนวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระธนาทรอุกกระโทกฐานิสฺสโรวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระอนัทธพลระเวงธมฺมวโรวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระวัชระนันตกูลชินวโรวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี