รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๑ - วัดศรีปันเงิน
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสุริยศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรวีรภาพมั่นคงวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรวุฒิไกรสาทรวนาเวศวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรศรัณญูพงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรศักดินันท์ผลคำมาวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรสมศักดิ์อาทิตย์วัดปวงสนุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรสราวุฒิวิกัปวินัยวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรสามารถพิพัฒน์หฤทัยกุลวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรสิริศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรสุชาติอะจอวัดร้องธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรสุพัฒน์คำจันทร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรวรโชติสหเจริญชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรส่วยสุนันตาวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอดิเทพชัยชนะวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรอนุศิษฐ์เรือนคำวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรอภิรักษ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรอาทิตย์แซ่ลีวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรอ่องแยเสาร์วันดีวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรแก้ววันดีวัดมงคลคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรแลงวันใสวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรแลงวิชัยยะวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธีรวุทชัยเจริญตระกูลวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรกิตติศักดิ์กสุมพนาวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรจตุรภัทรกันทาวัดโรงวัวคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรณัฐปันตาวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรณัฐเศรษฐ์มาพรวัดกิ่วแลหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรถิรวัฒน์แสนจันทร์วัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรธนภัทรปัญญาจักร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธนวันต์สิริแจ่มพงศ์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรธีภพขบภอธรรมวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรธีรชาติขนองขจีวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรกิตติพลชัยแสงทองไชย์วัดร้องสร้านคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรนิตตินันท์กำนัลธรรมวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรประชาอุดมปิยนันท์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรพลวัตทาธรวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรภูมิระพีอินต๊ะชาติวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรภู่อ่องลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรมงคลพื้นสะอาดวัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรมิ่นลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรลิปิกรมาลาศรีสมรวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรวรปรัชญ์คำภีระวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่