รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๑ - วัดศรีปันเงิน
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติพลชัยแสงทองไชย์วัดร้องสร้านคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรกิตติศักดิ์กสุมพนาวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรจตุรภัทรกันทาวัดโรงวัวคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรณัฐปันตาวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรณัฐเศรษฐ์มาพรวัดกิ่วแลหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรถิรวัฒน์แสนจันทร์วัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธนภัทรปัญญาจักร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรธนวันต์สิริแจ่มพงศ์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรธีภพขบภอธรรมวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรธีรชาติขนองขจีวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรธีรวุทชัยเจริญตระกูลวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรนิตตินันท์กำนัลธรรมวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรประชาอุดมปิยนันท์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรพลวัตทาธรวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรภูมิระพีอินต๊ะชาติวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรภู่อ่องลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรมงคลพื้นสะอาดวัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรมิ่นลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรลิปิกรมาลาศรีสมรวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรวรปรัชญ์คำภีระวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรวรโชติสหเจริญชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรวีรภาพมั่นคงวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรวุฒิไกรสาทรวนาเวศวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรศรัณญูพงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรศักดินันท์ผลคำมาวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรสมศักดิ์อาทิตย์วัดปวงสนุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรสราวุฒิวิกัปวินัยวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรสามารถพิพัฒน์หฤทัยกุลวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรสิริศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรสุชาติอะจอวัดร้องธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรสุพัฒน์คำจันทร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรสุริยศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรส่วยสุนันตาวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอดิเทพชัยชนะวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรอนุศิษฐ์เรือนคำวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรอภิรักษ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอาทิตย์แซ่ลีวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรอ่องแยเสาร์วันดีวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรแก้ววันดีวัดมงคลคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรแลงวันใสวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรแลงวิชัยยะวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่