รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๑ - วัดศรีปันเงิน
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติศักดิ์กสุมพนาวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรจตุรภัทรกันทาวัดโรงวัวคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรนิตตินันท์กำนัลธรรมวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรธีรชาติขนองขจีวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรธีภพขบภอธรรมวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรสุพัฒน์คำจันทร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรวรปรัชญ์คำภีระวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรอดิเทพชัยชนะวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรธีรวุทชัยเจริญตระกูลวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรพลวัตทาธรวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรธนภัทรปัญญาจักร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรณัฐปันตาวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรศักดินันท์ผลคำมาวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรสิริศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรอภิรักษ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรศรัณญูพงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสุริยศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรสามารถพิพัฒน์หฤทัยกุลวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรมงคลพื้นสะอาดวัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรวีรภาพมั่นคงวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรณัฐเศรษฐ์มาพรวัดกิ่วแลหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรลิปิกรมาลาศรีสมรวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรมิ่นลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรภู่อ่องลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรแก้ววันดีวัดมงคลคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรแลงวันใสวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรสราวุฒิวิกัปวินัยวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรแลงวิชัยยะวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรวรโชติสหเจริญชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรวุฒิไกรสาทรวนาเวศวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรธนวันต์สิริแจ่มพงศ์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรส่วยสุนันตาวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรสุชาติอะจอวัดร้องธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรสมศักดิ์อาทิตย์วัดปวงสนุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรภูมิระพีอินต๊ะชาติวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรประชาอุดมปิยนันท์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอนุศิษฐ์เรือนคำวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรอ่องแยเสาร์วันดีวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรอาทิตย์แซ่ลีวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรกิตติพลชัยแสงทองไชย์วัดร้องสร้านคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรถิรวัฒน์แสนจันทร์วัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่