รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๑ - วัดศรีปันเงิน
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐเศรษฐ์มาพรวัดกิ่วแลหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรกิตติพลชัยแสงทองไชย์วัดร้องสร้านคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรกิตติศักดิ์กสุมพนาวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรนิตตินันท์กำนัลธรรมวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรธีรวุทชัยเจริญตระกูลวัดศรีปันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรวีรภาพมั่นคงวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรภู่อ่องลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรแลงวันใสวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรแลงวิชัยยะวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรส่วยสุนันตาวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรอ่องแยเสาร์วันดีวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรมิ่นลุงคำวัดหนองปึ๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรธนภัทรปัญญาจักร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรมงคลพื้นสะอาดวัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรสุพัฒน์คำจันทร์วัดหนองพันเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรแก้ววันดีวัดมงคลคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรสราวุฒิวิกัปวินัยวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรธีภพขบภอธรรมวัดกิ่วแลน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรวรโชติสหเจริญชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรวุฒิไกรสาทรวนาเวศวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรศรัณญูพงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรอภิรักษ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรอาทิตย์แซ่ลีวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรประชาอุดมปิยนันท์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสิริศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรสุริยศักดิ์พงศ์ประทีปชัยวัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรธนวันต์สิริแจ่มพงศ์วัดบ้านเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรสมศักดิ์อาทิตย์วัดปวงสนุกคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรสุชาติอะจอวัดร้องธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรธีรชาติขนองขจีวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรสามารถพิพัฒน์หฤทัยกุลวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรลิปิกรมาลาศรีสมรวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอนุศิษฐ์เรือนคำวัดทุ่งเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรวรปรัชญ์คำภีระวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรภูมิระพีอินต๊ะชาติวัดป่าชี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรพลวัตทาธรวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรศักดินันท์ผลคำมาวัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรถิรวัฒน์แสนจันทร์วัดก่อเก๊าคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรอดิเทพชัยชนะวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรณัฐปันตาวัดทุ่งฟ้าฮ่ามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรจตุรภัทรกันทาวัดโรงวัวคณะจังหวัดเชียงใหม่