รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๓ - วัดหนองตอง
ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรวุฒิถาริพลฐานวุฑฺโฒวัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรสินสมุทรเปะพอวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรสรศักดิ์สุจาวัดป่าหมากคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรสมหวังจายแสงวัดลัฎฐิวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรสมชายอาภาสิริกุลวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรศุภโชคไทยใหญ่วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรศุภณัฐเขื่อนแก้ววัดหนองตองคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรศิลาพันธ์ลุงตาวัดศรีล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรวีรภาพพอน่อวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรวรุฒม์ดวงปันสิงห์วัดร้อยจันทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรสุพัตรหัทศุภรงค์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระวรวัชรินทร์อินวินสิริภทฺโทวัดร้อยจันทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรยุทธชัยเจริญกิจนิรันดร์วัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรมนัสเอกมณีจันทร์วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรภานุพรวงค์เมืองวัดถาวรธรรมคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรภัทราวุธดูลอยวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรพุฒิพงศ์ไพรบุญเจริญวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรพีระพัฒน์ไชยวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรพีรภาสเอกรัฐวงศาวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรอภิชาติยาสิทธิ์วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรโภรินทร์หมู่หลิ่งต๊ะวัดศรีล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรโพวินรักษาป่าวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรโชคชัยแก้วมาวัดศรีนวรัฐคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรเตชากรใจเวียงวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรเกรียงไกรจันทร์ตาแก้ววัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรอาทิตย์แสงศรีวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรอาณกรบุญใหม่วัดเด่นคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอัมรินทร์ต่างใจเย็นวัดสันทรายคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรอมรลุงจิ่งตาวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรพิสุทธิ์ส่วยคำวัดป่าหมากคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรอนุรักษ์ลุงซู่วัดฉิมพลีวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรหล้าอ่อง-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรหล้า-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรหลู่ฉ่าลุงโปวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรหม่องส่าลุงต๊ะวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรหม่อง-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรหน่อลืน-วัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
38พระสุเทพจินะมูลรตนสาโรวัดอรัญญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรจิบอพอน่อวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรทนงศักดิ์กุเลาวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรดนุชาตากันทะวัดสอาดกุญชรคณะจังหวัดเชียงใหม่
42พระณัฐพลเทพมาลาปญฺญาวุฒโฑวัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชุติศรณ์เป็งเขียววัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรชายเมืองลุงทุนวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรชานนสุขพนาพรวัดหนองตองคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรชยุตพงศ์ดวงปันสิงห์วัดร้อยจันทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรชยากรโปธิวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรจิรายุทธจรูญโกมลวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรทรงพลปัญญาวัดจันทราวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรจำลองพรรณทองวัดลัฎฐิวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่